Financovali prezidentští kandidáti své kampaně transparentně?

Historicky druhá přímá volba prezidenta je za dveřmi a protože Rekonstrukce státu byla u reformy financování kampaní, doprovází téma i nadále a přináší Vám základní přehled o financování volebních kampaní kandidátů na prezidenta republiky.

U všech devíti kandidátů se můžete podívat na základní medailonky, na odpovědi z našeho protikorupčního dotazníku, prolistovat si jejich transparentní účty, ale protože zvlášť na některých jsou tisíce i desetitisíce transakcí, přinášíme i shrnutí příjmů a přehled největších, zajímavých či problematických darů. V celkovém shrnutí lze konstatovat, že se kandidáti víceméně snažili vést kampaň průhledně (ačkoli přešlapy se vyskytují) – s jedinou výjimkou: stávající prezident Miloš Zeman systematicky
obchází smysl zákona tak, aby nebylo v reálném čase vidět na sponzory jeho kampaně. Využil skuliny v zákoně, takže mu hlavní část kampaně vedl netransparentní spolek Přátelé Miloše Zemana, který nemusí mít (a nemá) transparentní účet a jeho dárce tudíž před volbami neznáme. Mapujeme proto rozsah i za pomoci občanů skrze aplikaci FérVolby.cz a usilujeme o vytvoření přehledu celkových nákladů na kampaň. Ten plánujeme publikovat před druhým kolem volby.

Při hodnocení jsme vycházeli především z příslušného zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, z transparentních účtů kandidátů, z jejich webových stránek, ze zpráv z médií, z dat z obchodního rejstříku a z přehledů finančních a  nefinančních darů, které kandidáti zveřejnili 3 dny před volbami.

Zákon totiž stanovuje mj. povinnost „Nejpozději 3 dny přede dnem volby musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidáta na funkci prezidenta republiky uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar  nebo bezúplatné plnění“ (dle § 37, odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky) s „uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby“ (§ 36, odst. 3 téhož zákona). Nejen tuto povinnost jsme vyhodnotili také v souhrnné tabulce naplnění základních parametrů u všech devíti kandidátů. Je nutné předeslat, že celkové vyhodnocení férovosti kampaní je možné až po skončení kampaně a odevzdání finálního vyúčtování kampaní. Také mějme na paměti, že transparentní účty jsou nástroj posilující průhlednost kampaní, ale nejsou zdaleka samospásné: jak víme i z již proběhlých kampaní, řada plateb bude ještě dobíhat a nyní je proto nevidíme (v tom by měl pomoci zmiňovaný zákonem vyžadovaný přehled poskytnuté či přislíbené podpory odevzdávané 3 dny před volbami), u mnoha plateb není patrný účel či příjemce a tedy přesnější identifikace platby.

Přešlapy uvádíme v přehledech u kandidátů. Projděte si jednotlivé kandidáty řazené podle vylosovaných volebních čísel. Základní informace naleznete také na stránce www.Rekonstrukce-Hradu.cz, níže se ovšem můžete seznámit s podrobnějšími daty.

Přejeme šťastnou ruku při volbách a fér volby!

Jak jsou kandidáti transparentní?

Postoj k protikorupčním tématům

Prezident má při schvalování zákona jeden silný nástroj a tím je prezidentské veto. Rekonstrukce státu se proto zeptala kandidátů na prezidenta, jak by se ve funkci postavili ke schválení 9 důležitých protikorupčních opatření pro větší otevřenost státní správy, účinnější kontrolu státních podniků, větší transparentnost veřejných zakázek, uchování nezávislosti státního zastupitelství a ochranu oznamovatelů korupce. Podrobné odpovědi najdete na prezident2018.rekonstrukcestatu.cz.

Mirek Topolánek

Má mnoho statisícových darů, přispívají mu především podnikatelé a firmy.

Bývalý premiér za ODS aktuálně působí v energetice. Kandidaturu ohlásil až na začátku listopadu díky podpoře 10 senátorů. Za Topolánkovy vlády se odehrály např. kauzy dovolené s lobbisty v Toskánsku či vojenských vozidel Pandur, za niž šel Marek
Dalík nedávno na 5 let do vězení.

Na účtu má po třech měsících od ohlášení kandidatury mnoho statisícových darů v úhrnu přes 9 mil. Kč, nejvyšší částku 1,1 mil. Kč poslal Richard Benýšek, 350 tis. daroval miliardář z oblasti energetiky Daniel Křetínský, nemálo darů je od firem. Přispěla i řada politiků jako Ivan Langer, Alexandra Udženija, Milan Richter, Alexandr Vondra, Daniela Filipiová či Tomáš Julínek.

Ještě ke 4. 1. mu nefungovala dohledovému úřadu povinně nahlášená stránka k financování kampaně.

Michal Horáček

Kampaň si platí výhradně sám.

Textař, podnikatel a bývalý majitel sázkové kanceláře Fortuna. V roce 1989 s Michaelem Kocábem založil iniciativu Most k navázání komunikace mezi komunistickou mocí a opozicí. Pro kandidaturu získal 86 000 podpisů občanů. Kampaň si platí sám (zakázal příchozí platby kromě svých), vložil do ní 29 mil. Kč. Kampaň vede spolek Máme na víc, který nemá přímo transparentní účet (ačkoli se tak daný bankovní produkt jmenuje), ale zveřejňuje výpisy z účtu. Zveřejňují se také výběry hotovosti a platby z pokladny.

Do nákladů na kampaň počítal i náklady spojené se sběrem podpisů občanů pod kandidaturu. Nefinanční dary vyčíslil na 381 770Kč, nejvyšší je od společnosti RAILREKLAM ve výši 202 500 Kč. Vyčíslil už nyní i výši nákladů a to na 29 398 394 Kč.

Pavel Fischer

Má nejvíc darů ze zahraničí ze všech kandidátů.

Bývalý velvyslanec ve Francii či Monaku, poté vrchní ředitel bezpečnostně-multilaterální sekce Ministerstva zahraničí, dříve též poradce Václava Havla. Před kandidaturou řídil výzkumnou agenturu STEM, působí v Nadaci Forum 2000. Kandiduje díky
podpoře 17 senátorů. K 9. 1. vybral dle transparentního účtu 6,9 mil. Kč. Nejvyšší příjmy z ČR ve výši 900 tis. přišly z účtu Jany Fischerové, 150 tis. celkem poslal Johannes Lobkowicz, 100 tis. věnovala třeba Dagmar Havlová.

Fischer obdržel osm zahraničních darů v celkové výši 3 165 316 Kč, z toho jeden ve výši cca 1,5 mil. od německé firmy FONTIS Family Office. Zbytek je od fyzických osob, např. 14 tis. od britského dramatika Toma Stopparda. Část outdoorové reklamy (plakáty, bannery, billboardy) je neoznačená. Nesplnil zákonnou povinnost zveřejnit v termínu přehled osob, které poskytly peněžitý dar.*

* Zákon stanovuje povinnost „Nejpozději 3 dny přede dnem volby musí být známy všechny osoby, které ve prospěch kandidáta na funkci prezidenta republiky uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění“ (dle § 37, odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky) s „uvedením jména, příjmení, data narození a obce, v níž má fyzická osoba, která tyto prostředky poskytla, trvalý pobyt, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby“ (§ 36, odst.3 téhož zákona).

Jiří Hynek

Dary jsou nižší, jejich seznam z webu dlouhodobě neseděl s informacemi z transparentního účtu.

Vede Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu ČR sdružující zbrojařské firmy, českou delegaci průmyslového poradního orgánu NATO (NIAG) a učí na CEVRO Institutu. Dříve působil ve vedení Pragy či Karlovarského porcelánu, řídil Správu
základních registrů. Kandiduje díky podpoře 29 poslanců z 8 stran. Je členem a zakladatelem strany Realisté, jejímž lídrem ve volbách byl Petr Robejšek (získali 0,71 %).

Dle souhrnu darů uvedeném na webu vybral 440 300 Kč, příjmy na transparentním účtu k 10. 1. dosahují výše 360 401 Kč. To může být způsobeno dobíháním transakcí, nicméně průběžně zveřejňovaný přehled darů neseděl dlouhodobě řadu týdnů. Nejvyšší finanční dar poskytl dle uvedeného Alois Plaček ve výši 60 tis. Hynek až do 4. 1. uváděl dva nefinanční dary ve výši 500 Kč, v celkovém souhrnu už uvádí nefinanční plnění ve výši 284 785 Kč, nejvyšší z nich poskytla ve výši 100 tis. Jana Malíková.

Petr Hannig

Dary víceméně nemá, kampaň je zcela minimalistická.

Hudebník, producent a vydavatel. Kandiduje díky podpoře 26 poslanců – podpisy sbíral mezi poslanci před sněmovními volbami i po nich. Založil a vede Stranu zdravého rozumu dnes působící pod názvem Rozumní – stop migraci a diktátu EU (ve volbách do PSP získala 0,72 %). Od roku 2002 pravidelně neúspěšně kandiduje v různých volbách. Chce navázat na politiku Miloše Zemana.

Dle transparentního účtu k 9. 1. na kampaň obdržel 50 442 Kč, největší dar z 5. 1. ve výši 36 820 Kč si poslal sám. V kampani mu pomáhal Adam B. Bartoš, který byl odsouzen kvůli rozdmýchávání nenávisti vůči menšinám.

Vratislav Kulhánek

Kampaň hradí téměř výhradně miliardář Pavel Sehnal z ODA.

Vysoký manažer (dříve např. Škoda Auto, AAA Auto nebo Tatra) a konzultant v oblasti řízení průmyslových společností. Kandiduje s podporou obnovené Občanské demokratické aliance miliardáře Pavla Sehnala. Kandiduje díky podpoře 23 poslanců
z „pěti až šesti stran“, podpisů občanů sehnal údajně jen 35 tis. z potřebných 50 tis. Celkové příjmy uvádí ve výši 6 969 500 Kč, neuvádí ovšem odděleně peněžité a nepeněžité dary, nepeněžitá plnění tudíž nelze rozpoznat.* Dominantním sponzorem je miliardář Pavel Sehnal s dary ve výši 6 mil. Kč.

Do nákladů na kampaň počítal i náklady spojené se sběrem podpisů občanů pod kandidaturu.

* Na transparentním účtu zatím nemusely dojít všechny slíbené příjmy, suma příjmů činí k 10. 1. částku 6 421 713,17 Kč, tudíž není možné vzájemně porovnat údaje, mohou být prozatím neúplné.

Miloš Zeman

Kampaň oficiálně nevede, ale jezdí po krajích ČR, billboardy platí netransparentní spolek Přátelé Miloše Zemana nebo nakladatelství Olympia s vazbami na Kypr a senátora Ivo Valentu. V průhlednosti kampaně dalece zaostává za ostatními kandidáty a je systematicky netransparentní.

Stávající prezident tvrdil, že kampaň nepovede. Billboardovou kampaň s heslem „Zeman znovu 2018“ se Zemanovým souhlasem hradí spolek Přátelé Miloše Zemana, který nemá transparentní účet, ani registraci třetí osoby v kampani a je dlouhodobě
podezřelý z napojení na ruské finance a vlivy. Zeman své návštěvy krajů po celé ČR nezapočítal do nákladů kampaně, přestože mu to doporučuje dohledový úřad. Ke kandidatuře sesbíral podpisy 113 tis. občanů.

Billboardy propagující knihu Zemanových rozhovorů jsou z nakladatelství Olympia, které vlastní firmy Our media a E-centrum, které patří Michalu Voráčkovi, pod nějž spadají i Parlamentní listy, a kyperská společnost WCV World Capital Ventures Cyprus
Limited senátora Iva Valenty vlastnící sázkovou kancelář Synot. Pravidelně se také objevuje na TV Barrandov v pořadu Týden s prezidentem. Tisk a výlep plakátů v hodnotě 44 tis. poskytl kontroverzní politik z Prahy 10 Tomáš Hrdlička.

Na transparentním účtu, který ovšem nevyužívá k úhradě nákladů kampaně, obdržel pouze několik větších darů, v půlce prosince v souhrnné výši cca 0,5 mil. Kč, koncem prosince ale přišly téměř 4 miliony korun. Dvoumilionový dar pochází od firmy
DAKO-CZ, která dříve obchodovala s vojenským materiálem a v jejím představenstvu sedí Slovák Juraj Hudáč, Lukáš Andrýsek, Němec Thomas Feser a přítel Vladimira Putina Alexej Beljajev. Přes 2 miliony věnovala firma EWAS – jde o dceřinou firmu Ray Service, jejíž zástupce před nedávnem vzal Zeman jako součást vládní delegace do Číny.

Na transparentním účtu nacházíme přes 27 000 transakcí, většina z nich je ovšem ve výši 0,01 Kč. Část nákladů platí Strana práv občanů, jejímž je Zeman čestným předsedou, ze zveřejněného přehledu nefinančních plnění ovšem nevyplývá, zda jsou započítány náklady spojené se sběrem podpisů (což ostatní kandidáti učinili). Do nákladů každopádně nezapočítal setkávání s občany.

Nesplnil zákonnou povinnost zveřejnit v termínu přehled osob, které poskytly peněžitý dar. Zeman v kampani v roce 2013 skončil v hodnocení Transparency International jako osmý z jedenácti. V letošním hodnocení skončil poslední se známkou 4,4 z 5. Zeman od začátku plánoval k vedení kampaně využít jiné subjekty, což lze doložit vyjádřeními mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka i uvedením stránky Zemanznovu.cz zřízené spolkem Přátelé Miloše Zemana coby oficiální web kandidáta, který musí
ze zákona na začátku kampaně nahlásit dohledovému úřadu.

Marek Hilšer

Získává nižší dary od jednotlivců, nefinanční plnění svým objemem přesahuje peněžité dary. Lékař věnující se výzkumu léčby rakoviny, občanský aktivista podporující západní směřování ČR. Kandiduje díky podpoře 10 senátorů, podpisů občanů získal jen necelých 44 tis. z potřebných 50 tis.

K 9. 1. získal dle transparentního účtu dary ve výši 692 892 Kč. Nejvyšší dar ve výši 150 tis. poslal Boleslav Buzek, 50 tis. poskytli Dalibor Dědek a Miroslav Jarolím. Seznam nefinančních plnění uváděl průběžně, jejich souhrnná výše k 9. 1. činí 915 484,
největším z nich je dobrovolnická práce Petra Dauše. Do nákladů na kampaň počítal i náklady spojené se sběrem podpisů občanů pod kandidaturu.

Nesplnil zákonnou povinnost zveřejnit v termínu přehled osob, které poskytly peněžitý dar. Transparentní účet je ovšem přehledný a příjmy i výdaje jsou identifikovatelné, poznámky u nefinančních plnění ovšem nejsou plně vypovídající.

Jiří Drahoš

Sesbíral nejvíc příspěvků na kampaň, podporují ho i velcí podnikatelé.

Mezinárodně respektovaný fyzikální chemik dlouhodobě působil na Akademii věd ČR, kterou později i osm let vedl. K 9. 1. vybral dle transparentního účtu ze všech kandidátů nejvíce peněz – téměř 34 mil. Mezi významné sponzory patří majitel Jablotronu Dalibor Dědek, majitel Y Soft Václav Muchna či kontroverzní developer Luděk Sekyra. Přispěli mu i spolumajitel Mall.cz Jakub Havrlant, spolumajitel Finepu Pavel Rejchrt i FINEP samotný, předseda představenstva Škody Transportation Tomáš Krsek, novinář Miroslav Motejlek, senátor Václav Hampl či Johannes Lobkowicz. Mnoho darů šlo přes Aukční síň Vltavín.

Kampaň realizuje z velké části firma Whenever patřící šéfovi Drahošovi kampaně Jakubu Kleindienstovi, který zároveň daroval práci manažera kampaně ve výši 650 tis. Podobně Petr Kolář daroval svou práci vedoucího kanceláře ve výši 450 tis.

Do nákladů na kampaň počítal i náklady spojené se sběrem podpisů občanů pod kandidaturu.

Tisková zpráva Rekonstrukce státu

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
O vítězi tendru na opravu libereckého bazénu je rozhodnuto. Nejnižší nabídku podala firma Metrostav DIZ. K tlaku na nižší cenu přispěla i důsledná práce opozice,
Zpřístupněné jeskyně České republiky letos zahájí jarní sezónu dříve. Pět jeskyní Moravského krasu (Balcarka, Kateřinská, Punkevní, Sloupsko-šošůvské a Výpustek), Jeskyně Na Turoldu u Mikulova
Příběh rodiny na útěku ze Severní Koreje, Vasila, který zachraňuje lidi z fronty nebo Elly bránící svůj domov před těžařskou firmou. Festival Jeden svět nabídne
Zanedbané střední školství řeší vedení Libereckého kraje pět minut po dvanácté. Především v Liberci je kapacita gymnázií naprosto nedostatečná. Hejtman Půta tak pod tlakem kritiky