Město Liberec profesionálně mapuje svou zeleň

Péče o městskou zeleň v poslední době vstoupila v Liberci do nové, profesionálnější fáze. Pomocí nové metodiky tak radnice zjišťuje, jaký je skutečný počet které zeleně a kde je potřeba jakých zásahů.

S novým přístupem k městské zeleni přišla náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch  Karolína Hrbková ze Změny pro Liberec. Sama je v oboru profesionálkou, vystudovala zahradní a krajinnou architekturu a své profesi se věnovala před svým vstupem do politiky. Potřebu inovativních metod v péči o libereckou zeleň si dala jako jeden z politických cílů.

Pomoci k tomu má česko-německý projekt BIDELIN. Cílem je vypracovat územní studii zeleně pro město Liberec a poskytnout dostatečnou argumentaci pro ochranu zeleně na území měst. Pro realizaci tohoto projektu se spojila tři města, a to vedle města Liberec, také město Děčín a město Dresden. Analytickou část zpracuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem.

 Projekt se zabývá službami a hodnotami přírody, konkrétně zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína. Cílem je zviditelnit vztah mezi prvky přírodě blízké městské struktury, udržitelného vytváření hodnot a obecného lidského blaha, dále zpracovat návrhy a vytvořit konkrétní příklady implementace.

V průběhu roku 2017 byly kvantitativně zmapovány významné prvky zeleně v katastrálním území města Liberec na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města ani jeho příspěvkových organizací, bez lesů, vodních ploch, komunikací a budov, podle vytvořené „Metodiky 1. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN“.

V současné době probíhá kvalitativní mapování podle „Metodiky 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN“.  U mapovaných objektů je sledováno fyziologické stáří, fyziologická vitalita, zdravotní stav, provozní bezpečnost, perspektiva stromu, sadovnická hodnota a návrhy opatření (řezy, speciální zásahy apod.).

Radnice o postupu projektu informuje prostřednictvím svých stránek, ale jelikož je tiskové oddělení pod primátorem Tiborem Batthyánym (zvolen a vyloučen z ANO), který nerad přiznává svým kolegům zásluhy, chybí zde i vyjádření Karolíny Hrbkové, byť se jedná o její gesci. Pro náš web se ale Karolína Hrbková vyjádřila.

Jsem ráda, že mezinárodní projekt BIDELIN zdárně pokračuje. V současné době konečně po dlouhých letech probíhá mapování zeleně na pozemcích města. Dřeviny jsou identifikovány (druh, kultivar), měřeny a hodnoceny z pohledu stability a vitality. Mapování neměstské zeleně proběhlo v předchozí fázi projektu. Mapování dřevin je základním podkladem pro správu zeleně a bohužel v Liberci byl pasport zeleně zastaralý a zcela nepoužitelný (dřeviny uvedeny pouze jako např. listnatý strom soliterní), neboť neobsahoval ani druh dřeviny, ani jiné parametry potřebné pro ošetřování nebo navrhování zeleně. Pasport navíc nebyl více než 10 let ani aktualizován. Díky projektu BIDELIN tak město získá ucelenou představu o počtu dřevin ve městě a jejich stavu, nový pasport bude průběžně aktualizován.“, uvedla Hrbková.

Subscribe
Upozornit na
37 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Po zveřejnění zjištění z aktuální korupční kauzy, které včera přinesl Náš Liberec, jednala republiková výkonná rada ODS a učinila razantní krok. Náměstek Petr Židek
Náš Liberec přináší exkluzivní materiál, který ukazuje, jak majitel zdejší stavební firmy, dle policie, uplácel náměstka primátora Liberce. Podle detektivů Petr Židek z ODS
Kontroverzní liberecký podnikatel, o jehož byznysu spojeném s veřejnými zakázkami Náš Liberec informuje dlouhodobě, bude vyšetřován ve vazbě. Rozhodl o tom včera odpoledne liberecký
AKTUALIZACE: HEJTMAN ZJIŠTĚNÍ NL POTVRDIL Náš Liberec zjistil i třetí větev vyšetřování korupce v Liberci, o které zatím nechce státní zastupitelství mluvit. Jedná se