23. Srpen, 2018

Upozornili jsme vedení kraje na podezřelé skutečnosti, spojené se zakázkou na rekonstrukci budovy D krajského úřadu za téměř čtvrt miliardy. Nikoho jsme neobvinili a navrhli několik možností, jak se se situací vypořádat. Velmi konstruktivní opoziční jednání. Místo prověření a nápravy hejtman zaútočil – na Změnu. Tohle chování podezřelost zakázky posouvá na další úroveň. Zopakujme…

23. Srpen, 2018

Začátkem tohoto týdne obdržela některá média výzvu směřovanou Libereckému kraji, pod kterou byli podepsáni Jindřich Felcman, předseda Strany zelených Liberec a Josef Šedlbauer, zastupitel za Změnu pro LK. Ti ve své výzvě napadají a zpochybňují jednání kraje v postupu rekonstrukce budovy D. Liberecký kraj, který je zadavatelem zakázky na rekonstrukci, vždy dodržuje zákon a…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.