Vyjádření hejtmana k veřejné zakázce na rekonstrukci budovy D

Začátkem tohoto týdne obdržela některá média výzvu směřovanou Libereckému kraji, pod kterou byli podepsáni Jindřich Felcman, předseda Strany zelených Liberec a Josef Šedlbauer, zastupitel za Změnu pro LK. Ti ve své výzvě napadají a zpochybňují jednání kraje v postupu rekonstrukce budovy D.

Liberecký kraj, který je zadavatelem zakázky na rekonstrukci, vždy dodržuje zákon a dbá, aby u všech veřejných zakázek, nejen u této, nedošlo k žádnému porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. „Jindřich Felcman byl jmenován členem do třech hodnotících komisí a zúčastnil se pouze jedné na služby technického dozoru investora a Josef Šedlbauer je předseda klubu zastupitelů za Změnu. Oba vždy měli veškeré informace o připravované rekonstrukci a nikdy neměli věcné připomínky nebo vlastní poznámky,“ říká hejtman Půta. Hodnotící komise má zachovávat mlčenlivost, což její členové stvrzují podpisem čestného prohlášení. „To zjevně pan Felcman porušil. Nyní musíme u poskytovatele dotace, tj. Agentury pro podnikání a inovace ověřit, jestli svým vykonstruovaným prohlášením neohrozil celou zakázku. Nezískání evropské dotace, kterého se stěžovatelé obávají, by mohlo způsobit spíše porušení mlčenlivosti člena hodnotící komise,“ doplňuje Půta.

Liberecký kraj vypisuje zadávací podmínky veřejných zakázek tak, aby byly samozřejmě dle zákona, aby umožnily účast regionálních dodavatelů a aby stanovením podmínek neomezil okruh případných dodavatelů. Pro výběr dodavatele na zajištění služeb technického dozoru investora (TDI) používá kraj dynamický nákupní systém, kdy je zatím u zakázek na pozemní stavby v systému registrováno 15 dodavatelů. Jedná se o způsob, kdy jsou nabídky podávány elektronicky. Od 18. října 2018 se bude jednat o běžný způsob podávání nabídek, ale v současné době mají ještě někteří dodavatelé obavy z elektronického podání, proto Liberecký kraj, aby umožnil účast co největšímu počtu dodavatelů, zadával veřejnou zakázku na zajištění služeb TDI v otevřeném nadlimitním řízení s podáním nabídek v listinné podobě. Ve výši ceny za služby TDI dosahuje kraj největších úspor. „Zadávací řízení na dodavatele služeb TDI ještě také nebylo ukončeno, ale možné obavy stěžovatelů jsou zbytečné, neboť v nejbližší době bude zahájeno výběrové řízení na služby supervizora, které Liberecký kraj běžně u větších staveb využívá. Navíc jsme o supervizi jednali i na krajském zastupitelstvu. Pro kraj je to standardní kontrolní prvek, který se při stavbě hospice nebo Evropského domu vyplatil,“ vysvětluje hejtman.

Při stanovení zadávacích podmínek u veřejných zakázek zohledňuje Liberecký kraj aktuální situaci na trhu. Zadávací podmínky v případě rekonstrukce budovy D nebyly stanoveny diskriminačně. „Zástupci liberecké Strany zelených a Změny za čtyři roky nic nepostavili, proto zjevně vůbec nechápou, že zatímco v roce 2014 se hlásilo až 10 uchazečů i na malé stavební projekty, dnes stěží dostaneme nabídku jednu. To byl třeba případ krajských center odborného vzdělávání,“ říká hejtman Martin Půta. Za poslední dva roky musel Liberecký kraj zrušit 21 zadávacích řízení z této oblasti, protože nebyla podána žádná nabídka. V letošním roce u rekonstrukce budovy za 50 mil. Kč zadavatel obdržel 3 nabídky, u stavebních prací za 32 mil. dvě nabídky a u stavebních prací za 21 mil. pouze jednu nabídku. Stejný stav je u stavebních zakázek i v jiných krajích. V letech 2017 a 2018 Liberecký kraj realizoval 165 veřejných zakázek na stavební práce.

Liberecký kraj si stojí za tím, že výše referencí je zcela adekvátní předmětu a složitosti této konkrétní veřejné zakázky. Kraj stanovuje ve svých veřejných zakázkách reference u stavebních prací na úrovni méně než 50 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky. „Kdyby byly nastaveny přísněji, splnilo by je méně dodavatelů. Došlo by ke snížení počtu firem, které se mohou zúčastnit veřejné zakázky. Stěžování si na nízký finanční limit u referencí není opravdu na místě. Změna pro LK by nastavením nesmyslných podmínek zřejmě nedostala ani tolik podaných nabídky, které máme nyní my. Je vidět, že vůbec neví, o čem mluví. Důležitější pro ně spíš je, že vůbec mluví, nehledě na obsah. Stejně jako před dvěma lety u rekonstrukce Evropského domu šířili zástupci Změny jen pomluvy a spekulace. Neumí dovést myšlenku k cíli. Je to pro mě další ukázka toho, že se Změnou se nedá spolupracovat na žádné úrovni a v žádné koalici,“ konstatuje hejtman.

„O aktuální situaci v přípravě rekonstrukce budovy D budu radu kraje i zastupitelstvo v úterý informovat,“ uzavírá hejtman.

Tisková zpráva Libereckého kraje

Subscribe
Upozornit na
15 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
„Před dnešním zasedáním krajského zastupitelstva jsem médiím poskytl vyjádření k aktuálnímu dění v tzv. kauze „Liberec“. S kauzou Liberec, ani s žádnou její medializovanou větví,