Koalice je dohodnutá: příští roky budou v Liberci vládnout Starostové s ANO a ODS

Zástupci Starostů pro Liberecký kraj, ANO a ODS dnes v Liberci podepsali Dohodu o společném postupu, která má příští týden vyústit v podpis koaliční dohody. Naplňuje se tak scénář predikovaný na našem webu již v minulém týdnu.

Koalice Starostů, SLK a ODS se začala rýsovat již po volbách. Veřejnost ale poměrně vyděsilo, že za ODS jednají její staré tváře spojené s její kontroverzní minulostí v Liberci, tedy Jiří Kittner a Ondřej Červinka. Proto koalici s ODS odmítlo ANO a situace se zkomplikovala.

Dnes ale strany situaci vyřešili a podepsali Dohodu o společném postupu (její text viz níže). Primátorem se tedy stane Jaroslav Zámečník, který je sám politickým mostem k liberecké ODS, jejímž členem byl 23 let. Starostové budou mít náměstka pro technickou správu města, kterým by měl být Jiří Šolc a také náměstka pro kulturu a školství, tím bude Ivan Langr, kterého v uplynulém volebním období Starostové „vykoupili“ Změně pro Liberec, za kterou byl původně zvolen, aby poté v radě města hlasoval proti ní.

Ve volbách druhé ANO 2011 bude mít svého zástupce na místo statutárního náměstka pro rozvoj a investice, náměstka pro ekonomiku a 2 členy rady,  ODS navrhuje své zástupce na 2 členy rady a podle kuloárních informací získá významné posty v městských organizacích, byť právě zde působení členům ODS vyneslo několik trestních stíhání, například ve Sportovním areálu Ještěd nebo v dopravním podniku.

Koalice bude mít pohodlnou většinu 31 hlasů z 39ti. SLK mají 16 mandátů, ANO 11 a ODS 4. Změna pro Liberec se šesti zastupiteli a LOL –Liberec otevřený lidem se dvěma zůstanou v opozici.

 

Dohoda o společném postupu pro vytvoření koalice Liberec 2018 – 2022

 

Klub zastupitelů hnutí Starostové pro Liberecký kraj, dále jen SLK zastoupený volebním lídrem Jaroslavem Zámečníkem a panem Janem Berki

 

Klub zastupitelů hnutí ANO 2011, zastoupený volebním lídrem Jiřím Němečkem a paní Radkou Kotasovou Loučkovou

 

Klub zastupitelů strany ODS, zastoupený volebním lídrem Petrem Židkem a panem Ondřejem Červinkou

 

Preambule

 

Výše uvedené strany, na základě výsledku komunálních voleb, konaných 5. —6. října 2018 do Zastupitelstva statutárního města Liberec, jsou si vědomy své politické zodpovědnosti za další rozvoj města. Po vzájemném jednání uzavírají tuto dohodu, jejímž cílem je vytvořit stabilní a funkční prostředí pro správu města s ohledem na potřeby a zájmy jeho obyvatel po následující čtyřleté období.

 

Článek l,

 

Základní principy spolupráce

 

1)     Všechny strany dohody spolu budou jednat vždy jako suverénní a rovnocenní partneři, současně s respektováním síly mandátů,

 

2)     Smluvní strany se dohodly, že se budou ve svých veřejných vystoupeních či vyjadřováních o svých partnerech řídit obecnými zásadami slušnosti a politické kultury

 

3)     Smluvní strany se zavazují dodržovat dohody vyplývající z jejich jednání a usnesení.

 

Článek Il.

 

Koaliční smlouva a Programové prohlášení

 

Politické subjekty zúčastněné na dohodě se zavazují, že budou spolupracovat na vytvoření Koaliční smlouvy a Programového prohlášení Rady města Liberce s clem vytvořit stabilní vedení města a definovat priority vedení města pro volební období 2018 – 2022.

 

Politické subjekty zúčastněné na této dohodě se dohodly na podepsání Koaliční smlouvy do 31. 10. 2018 a sestavení Programového prohlášení Rady města do 2 týdnů od podpisu Koaliční dohody tak, aby mohlo být projednáno v orgánech koaličních stran a podepsáno všemi koaličními zastupiteli před konáním ustavujícího zasedání Zastupitelstva města.

 

Článek Ill.

 

Složení orgánů Rady města Liberce

 

Politické subjekty zúčastněné na této dohodě se dohlodly, že Rada města bude Ilčlenná s tím, že personální obsazení bude následovné:

 

     z 11členné Rady města 5 členů Rady bude za SLK, 4 členové Rady budou za ANO 2011 a 2 členové Rady budou za ODS,

 

     SLK navrhuje svého kandidáta na místo primátora, náměstka pro technickou správu města, náměstka pro kulturu a školství, cestovní ruch a sport a 2 členy rady,  ANO 2011 navrhuje svého zástupce na místo statutárního náměstka pro rozvoj a investice, náměstka pro ekonomiku a 2 členy rady,  ODS navrhuje své zástupce na 2 členy rady.

 

Navrhované personální obsazení jednotlivých resortů bude využito při tvorbě Programového prohlášení a bude potvrzeno Koaliční smlouvou.

 

Článek IV.

 

Politické subjekty zúčastněné na této dohodě se zavazují, že až do uzavření Koaliční smlouvy nebudou jednat o spolupráci s dalšími politickými subjekty, které získaly ve volbách do Zastupitelstva Libereckého kraje mandáty zastupitelů, pokud se nebude jednat o společný postup.

 

V Liberci 23. 10. 2018

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
153 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Politické vedení města Liberce je v krizi kvůli rozsáhlé policejní akci, která vypovídá o nebývalé korupci na zdejším magistrátu. Primátor dnes představil kroky, kterými
Mohutná korupční aféra, která ukazuje nebývalé klientelistické prostředí na liberecké radnici, má přesah i na Liberecký kraj. Jak zjistil jako první Náš Liberec, policie
Náš Liberec přináší otevřený pohled na to, jak, dle policie, probíhalo zadání miliardové zakázky na rekonstrukci plaveckého bazénu na Tržním náměstí v Liberci.
Investigativní zjištění našeho webu zajímají republiková média již týden. Poslechněte si jeden z nejsledovanějších českých podcastů, 5:59 Lenky Kabrhelové na Seznam Zprávách, který se
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.