Renovace starých dětských pískovišť

Odbor ekologie a veřejného prostoru provedl první etapu obnovy pískovišť na území statutárního města Liberec.

Původní pískoviště byla většinou vybudována při stavbě sídlišť ze zbytků materiálů nevyužitých při výstavbě chodníků a zpevněných ploch v okolí panelových domů, nebo v tzv. akci „Z“. Převážně se jednalo o betonové chodníkové obruby nebo betonové sloupky uložené do podkladního betonu a olemované betonovými dlaždicemi, popř. jen litým betonem. Tato pískoviště se postupem času s ohledem na vyvíjející se požadavky na bezpečnost dětí ve veřejném prostoru stala nevyhovujícími a z tohoto důvodu byla v průběhu let doplňována o dřevěné a posléze i plastové sedáky, které posloužily jako ochrana proti úrazům hlavy a zároveň zlepšily uživatelský komfort pískoviště, případně byla rovnou odstraňována.

K odstraňování pískovišť statutárnímu městu Liberec výrazně v posledních cca třech letech pomáhali i odsouzení z Vazební věznice Liberec, kteří prováděli bourací práce, drobné doplňující terénní úpravy, ořezy zeleně, kopání pařezů a zatravňovací práce. V současnosti s ohledem na zajištění nejvyšší možné bezpečnosti dětí jsou betonové obruby pískovišť nově nahrazovány obrubami z recyklované pryže, která se vyznačuje dostatečnou pevností, ale zároveň si tento materiál uchovává určitou míru elasticity, která poskytne velmi dobrou ochranu dětí při pádu. Takto byla obnovena pískoviště na čtyřech místech (v ul. Hodkovická, Sametová, Budyšínská, Ruprechtická).

V lokalitě Budyšínská a Ruprechtická byla vybudována nová pískoviště o rozměrech 3 x 3 m, v lokalitě Hodkovická bylo vybudováno pískoviště 3 x 3 m, nainstalovány dvě lavičky, dvě pružinová houpadla a opraven přístupový chodníček. V lokalitě Sametová bylo vybudováno pískoviště o rozměrech 3 x 3 m, nainstalovány dvě lavičky a dvě pružinová houpadla. V této lokalitě má odbor EP vzhledem k velké vzdálenosti herní plochy od jiných dětských hřišť v plánu pokračovat v úpravách a vybudovat zde ucelené dětské hřiště s houpačkami, prolézačkami a kolotočem. V roce 2019 má odbor EP v plánu i nadále pokračovat v obnově pískovišť i v dalších lokalitách.

Tisková zpráva MML

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nikdy nekouká na barvu politického trička, když jde o dobrou věc, domluví se se všemi. Má zkušenosti ze sněmovny i z vedení města, umí
„Před dnešním zasedáním krajského zastupitelstva jsem médiím poskytl vyjádření k aktuálnímu dění v tzv. kauze „Liberec“. S kauzou Liberec, ani s žádnou její medializovanou větví,
V souvislosti s vyšetřováním další korupční kauzy v Libereckém kraji, která se opět dotýká i hejtmana z hnutí Starostové pro Liberecký kraj Martina Půty,
O vítězi tendru na opravu libereckého bazénu je rozhodnuto. Nejnižší nabídku podala firma Metrostav DIZ. K tlaku na nižší cenu přispěla i důsledná práce opozice,