8. Listopad, 2019

Nová podoba Pastýřské ulice, která má odlehčit automobilové dopravě v centru, nakonec nebude s obřími protihlukovými stěnami, jak bylo původně zamýšleno. Naopak součástí má být stromořadí, cyklostezka i kultivace současného prostoru od sídla Policie ČR po Tržní náměstí. Budoucí podoba Tržního náměstí i Nové Pastýřské se v Liberci živě diskutuje minimálně od jara, kdy tehdy ještě rodící…