Otevřená výzva: Buď židle starostky, nebo náměstkyně

Vyzýváme statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraje a starostku města Česká Lípa Jitku Volfovou (ANO 2011), aby už více než rok trvající souběh svých vysokých politických funkcí ukončila preferencí jedné z nich, které se bude cele věnovat. Poslední události týkající se našeho města ukázaly, že ji tento souběh významně limituje ve výkonu práce zejména pro občany města Česká Lípa.

K této výzvě nás vede nespokojenost veřejnosti se dvěma událostmi posledních dnů: nezvládnutá situace kolem přesunu a přejmenování Střední zdravotní školy, pobočky v České Lípě, a nezvládnuté řízení kompetentních členů vedení města (organizace adventu v našem městě).

Považujeme za selhání starostky města a statutární náměstkyně hejtmana v jedné osobě, že připustí předložit krajským zastupitelům materiál o změnách ve vzdělávání zdravotních sester v našem městě, aniž je tento záměr projednaný se studenty a jejich rodiči. Přitom je členkou Rady Libereckého kraje a má zcela jistě veškeré informace (nebo přístup k nim) o připravovaných změnách v Libereckém kraji. Znepokojila nás mj. i odpověď, že v Radě Libereckého kraje paní Volfová v této věci nehlasovala, neboť nebyla přítomna. Pokud tedy paní Volfová nezvládá své povinnosti plynoucí z jejích dvou politických funkcí a účasti v několika dozorčích radách, pak by měla dodržet slib daný před komunálními volbami, že se bude věnovat výhradně starostovské funkci a zájmům města Česká Lípa. Pokud však v případu připravované změny u zdravotní školy upřednostnila vůli Starostů pro Liberecký kraj (předkladatele tohoto návrhu) před diskusí s českolipskou veřejností a hájením toho, co bylo rodičům před několika lety při vzniku pobočky školy slíbeno, pak jen potvrzuje střet zájmů, ve kterém se aktuálně nachází.

K této výzvě nás vede také velké množství připomínek veřejnosti k absenci adventní atmosféry ve městě, kdy například o posledním adventu byla Česká Lípa prosta jakéhokoli vánočního programu a možností pro společné setkávání. Na rozdíl od starostky města jsme znepokojeni reakcí obyvatel města na sociálních sítích, kteří posílají zájemce o návštěvu adventního města raději jinam než do České Lípy. To je zcela v rozporu s deklarovanou péčí města o rozvoj cestovního ruchu. Přitom právě koalice ve městě vedená paní Volfovou si prosadila dalšího uvolněného radního M. Prokopa (Živá Lípa), na jehož odměnu a související náklady vynakládá město finanční prostředky veřejnosti v minimálním objemu 600 tis Kč a který má v kompetenci právě přípravu, organizaci a zajištění významných kulturních a sportovních akcí města. Řízení členů vedení města a jeho rozvoj je ale plně v kompetenci starostky. Ani jeden z nich své úkoly v adventním období nezvládl.

Žádáme paní statutární náměstkyni hejtmana a současně starostku České Lípy Jitku Volfovou (ANO2011), aby na počátku nového roku zvážila své setrvání na obou uvedených politických funkcích a rozhodla se vykonávat jen jednu z nich. Jako občané České Lípy oceníme, pokud se bude plně věnovat pouze řízení našeho města jako jeho starostka a své slovní proklamace na sociálních sítích a v radničních novinách naplní konkrétními činy ke spokojenosti jeho obyvatel.

Za klub zastupitelů Města Česká Lípa za ČSSD Mgr. Romana Žatecká a Ing. Petr Máška

Subscribe
Upozornit na
6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Takto podrobně a odborně nemá své lidové názvosloví lokalit, ulic a budov zmapované žádné město. Určitě v Česku, a i ve světě je to
Liberecký kraj si připsal další dvě zajímavé kulturní památky. Ve Frýdlantu je nově prohlášen kulturní památkou areál zámeckého pivovaru, jehož kořeny sahají až do
Sotva se někteří rodiče vzpamatovali z krajského fiaska při přihlašování na střední školy, chystá vláda vzdělávacímu systému další ránu. Složitě znějící „plošné snížení maximálního
Liberecká radnice rozeslala do všech schránek speciální přílohu zpravodaje na téma plánované rekonstrukce bazénu. Je fajn, že se radnice snaží vysvětlit lidem, proč bude