Zaostřeno na Jizerky – uzávěrka se blíží

Necelé tři týdny zbývají do uzávěrky desátého ročníku fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky. Každý se může přihlásit zasláním až čtyř snímků Jizerských hor v papírové a zároveň elektronické podobě nejpozději do pátku 5.6.2020.

Ze všech došlých fotografií bude vybírat odborná porota 13 nejzdařilejších, které se objeví v benefičním kalendáři Zaostřeno na Jizerky 2021. Výtěžek z jeho prodeje poputuje na projekt obnovy evropsky významné lokality Jizerské smrčiny. Z širšího výběru bude sestavena putovní výstava, kterou nadace představí na zářijové vernisáži v libereckém Centru Babylon. Podrobnější informace včetně kompletních pravidel naleznete na internetových stránkách www.nadaceivanadejmala.cz.

Nadace vyhlašuje fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky již od roku 2011 a každým rokem dorazí kolem dvou set snímků od přibližně 50 autorů. Krom fotografů z České republiky se pravidelně hlásí i ti z polské strany Jizerských hor. Pokud se chcete letošního ročníku zúčastnit také, snímky zasílejte jak elektronicky (mail: info@nadaceivanadejmala.cz), tak i vyvolané (na adresu: Matoušova 453/21, Liberec) s velikostí delší strany minimálně 28 cm.

Pro otištění v kalendáři musí být snímky orientované na šířku. Nadace doposud vydala téměř dvanáct tisíc kalendářů a zájem o ně každým rokem stoupá. Od prvního ročníku se tištěný náklad zdvojnásobil na loňských 1 600 kusů a i ten se zcela vyprodal. Letos bude nadace počet kalendářů navyšovat. „Už nyní chodí krásné fotky Jizerských hor a já jsem si jist, že se kalendář opět povede. Mám radost z každoročního zájmu ze strany fotografů i těch, kteří si kalendář koupí a pomáhají tímto způsobem našemu krásnému pohoří,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel pořádající nadace.

Díky výtěžku z prodeje kalendářů přispěla nadace v minulosti na obnovu návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách, vybudování rybího přechodu na Smědé, výsadby původních dřevin nebo záchranu rašeliniště na Nové louce. Výtěžek z letošního ročníku věnuje Jizersko-ještědskému horskému spolku na výsadbu více jak 14 tisíc geneticky původních dřevin do samého srdce Jizerských hor. Zároveň pomůže vybudovat přehrážky v místních rašeliništích, které budou díky tomu lépe zadržovat vodu v krajině

„Cílem fotosoutěže je ukázat krásná místa Jizerských hor a upozornit tak na nutnost ochrany nejen tohoto pohoří, ale i přírody jako takové. Zároveň pomůžeme Jizerským horám díky prodeji kalendářů i finančně. A v neposlední řadě dáváme fotografům prostor pro představení svých unikátních snímků veřejnosti,“ vysvětluje Petrovský. Po červnové uzávěrce bude došlé fotografie hodnotit krom odborné poroty i široká veřejnost, která vybere jeden snímek na výstavu. Na autory snímků, které se stanou součástí kalendáře, čekají hodnotné ceny od společnosti Canon. Všichni účastnící fotografické soutěže obdrží jeden výtisk kalendáře jako poděkování zdarma.

Tisková zpráva Nadace Ivana Dejmala

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt