Lenka Šlapáková: Za ty nervy ta dotace nestála

Lenka Šlapáková je dvacet let členkou bytového družstva v liberecké Tyršově ulici, kde také celou dobu s rodinou bydlí v bytě, na který byla poskytnuta v roce 2000 prostřednictvím města státní dotace z Fondu rozvoje bydlení. Dnes žije, stejně jako tisíce dalších členů bytových družstev v Liberci, v nejistotě, a to kvůli rozhodnutí vedení města Liberce nesplnit ujednání smluv, které město před dvaceti lety s družstvy podepsalo. Jedná se zhruba o 1250 rodin a obyvatel bytů, ve kterých má město svůj vlastnický podíl, který získalo jako garant státní dotace na rozvoj bydlení. Politici za poslední jeden měsíc ke krizi kolem družstevních bytů řekli mnohé – jak zástupci koalice, tak opoziční zastupitelé. Jak to ale vidí ti, kteří v družstevních bytech bydlí?

Paní Šlapáková, jak je to s vaším družstvem? Kolik je v něm bytů, kdy byly postaveny a jaký zde má město Liberec podíl?

Výstavba proběhla v letech 2000-2001, jedná se přibližně o 140 bytů. Naše družstvo Tyršova  si spravujeme sami, nikoliv tedy prostřednictvím společnosti Interma-Byty, jako je tomu jinde. Také jsme na tom, viděno dnešní optikou, jedno z nejlépe, co se vlastnických vztahů s městem týká. Zatímco u některých družstev má město podíl až 51 procent, u nás je to jen necelých 30 procent.

Je třeba uvést, že cílem společné výstavby bytových domů nebyl zisk ani jednoho z účastníků původních sdružení (města a bytového družstva), ale zajištění bytových potřeb občanů města Liberec – členů družstva za pomoci přidělené státní dotace. Město v tomto procesu mělo hrát roli garanta, že státní dotace bude účelně využita a že postavené družstevní byty nebudou po stanovenou dobu 20 let od kolaudace předmětem spekulací. Proto státní dotace nebyla přidělována bytovým družstvům, ale obcím. Předmětné vypořádání spoluvlastnických podílů na bytových domech je posledním krokem k dosažení cílového stavu, kterým mělo být plné vlastnictví bytových domů bytovým družstvem.

 

Vedení města tvrdí, jako například na poslední tiskové konferenci, že družstevníci jsou v jakési výhodě oproti ostatním Liberečanům. Skoro to vyznívá, že jim stát zaplatil bydlení. Družstevníci to odmítají a poukazují na výši státní dotace a výši vlastních finančních prostředků, které do svého bydlení v průběhu dvaceti let museli vložit na splátkách úvěrů. Prozradíte, jak je tomu u Vás?

 Ano, nemám s tím problém. Naše rodina má například poměrně velký byt v centru Liberce, který již tehdy před dvaceti lety nebyl levný. V roce 2000 jsme za něj zaplatili celkem 2.700.000 Kč. Z toho byla naše půjčka od banky 2.400.000 Kč a 300.000 Kč jsme dostali dotaci od státu s tím, že budeme 20 let omezeni ve svých vlastnických právech a následně nám město svůj podíl převede bezúplatně. Takže, pokud dnes někdo tvrdí, že nám stát prostřednictvím města zaplatil bydlení, není to pravda. A nelíbí se mi, když už jste zmínil tu poslední tiskovku, jak nás, družstevníky, vedení města staví proti ostatním obyvatelům Liberce. Copak dnes nedostávají vlastníci nemovitostí, např. i družstva, jiné dotace – na zateplení, na objekty v památkové zóně atd.? Ukazuje někdo na ně?

My jsme tehdy prostě chtěli bydlet a založit rodinu. Byla tu možnost získat státní podporu a město mělo být garantem, že projekt neskončí „tunelem“, jako se tomu stávalo v jiných případech. My jsme věřili, že pod garancí města nám bude byt po 20 letech skutečně převeden do osobního vlastnictví. Stanovisko města, že smlouvy jsou neplatné, nás velice zklamalo, doslova šokovalo.

 

Patříte k aktivním družstevníkům, kteří vystupují na zastupitelstvu, jednají s vedením města, ale i opozičními stranami LOL a ZpL nebo koaliční ODS, které se přístup primátora J. Zámečníka také nelíbí. Co Vás přimělo k takové angažovanosti?

Nebojím se, nevystupuji jen za sebe, ale spolu s předsedou panem Pavlem Maškarincem i za naše družstvo, které funguje dobře. Předseda nás o problému včas informoval a uspořádal i společné setkání, kde jsme si vyměnili informace a domluvili se na našem stanovisku. Současná nepříjemná situace nás velmi spojila, lidé, kteří se dříve jen pozdravili, se dnes setkávají, hovoří spolu, mají k sobě blíže.

V čem podle Vás primátor, Starostové a část ANO, kteří odmítli smlouvy naplnit, jednají špatně?

Je neuvěřitelné, když jedna strana, která smlouvy podepsala, najednou po dvaceti letech nečinnosti řekne, že smlouvy prostě neplatí. Dvacet let žijete v přesvědčení, že město, jako garant celého projektu, dostojí svým závazkům. Místo toho vám přijde dopis od primátora, kde sděluje, že město bude chtít za svůj podíl na nemovitostech jeho tržní hodnotu, nikoliv ve smlouvách sjednaných 1 Kč nebo u některých družstev bezúplatný převod tak, jak bylo před zahájením výstavby smluvně sjednáno.

Počkejte, to by dnes přeci znamenalo podstatně vyšší částky, než které jste od státu prostřednictvím města tehdy dostali…

Přesně tak. Vezměte si náš případ. Jak jsem zmínila, náš byt stál 2,7 mil., z toho bylo 300 tis. státní dotace. Dnes má byt tržní hodnotu minimálně dvojnásobnou. Zmíněný dopis od primátora města obdržela bytová družstva ZÚ ALFA, ZÚ BETA a ZÚ GAMA letos na konci dubna se sdělením, že budou doplácet tržní hodnotu městského podílu. My, členové ostatních družstev, jsme si uvědomili, že pro nás to může být precedent. Když se vrátím ke své rodině, tak by se jednalo o částku okolo 2 mil. korun. Tak to vyplývalo z oficiálního dopisu a dokumentu primátora stotisícového města.

Členové družstev byli zneklidněni, ihned jsme začali shromažďovat informace, vystupovali jsme na zastupitelstvu města, jednali s jednotlivými zastupiteli. Věřím, že i v důsledku naší aktivity vedení města během jednoho měsíce změnilo postoj a začalo jednat o vstřícnějším přístupu k celé záležitosti.

Aby byli informováni všichni členové družstev, založili jsme skupinu na facebooku Spravedlnost pro bytová družstva“, jejímž cílem je informovat o aktuálním dění. Budou zde odkazy na mediální výstupy, články a dokumenty. Připravujeme také webové stránky, aby se informace dostaly opravdu ke všem.

 

Máte pravdu, že vedení města svoje postoje v otázce finančního vyrovnání několikrát přehodnotilo. Nejprve to měla být tržní cena jejich podílů, v květnu primátor mluvil o částce zhruba 120 tis. na byt, pak padla částka 10 tis., naposledy „nižší desetitisíce hluboko pod 200 tis. Kč“. Vyznívá to poměrně chaoticky.

Taky mám ten dojem. Nechápu, proč město od počátku nehledalo cesty jak smluvní podmínky dodržet. Svými původními prohlášeními vytvářelo dojem, že si chce z původních smluv vzít pouze to, co je pro něj výhodné, a to, co není, prohlašovalo, a i nadále na tom trvá, za neplatné. Přitom na příkladu jiných měst je vidět, že pokud je snaha původní smlouvy naplnit a tím své občany ochránit, lze toho docílit, a to i v případě, pokud původní smlouvy obsahovaly formální či věcné nedostatky.

Z toho, co jsem vyslechla nebo četla v různých mediálních výstupech, usuzuji, že představitelé města byli patrně negativně ovlivněni názorem advokátní kanceláře, se kterou spolupracovali. Jinak si nedokážu vysvětlit, proč by měli jednat v neprospěch občanů svého města….

Mně také vadí používání polopravd. Když např. někdo z vedení města tvrdí, že v Jablonci n. N. budou družstevníci doplácet 80-120 tis. Kč (oficiálně částka ještě není známa) za byt, tak to je pravda jen částečně. Jenže se zapomene uvést, že budou doplácet i za pozemky města, a to není např. situace našeho bytového družstva. Takový způsob argumentace a diskuze je zavádějící.

 

Primátor města a radní Michal Hron ze Starostů, kteří jsou odpůrci dodržení smluv, říkají, že dnes odmítají smlouvy naplnit z toho důvodu, aby ochránili družstevníky před případným daňovým zatížením. Věříte jim?

My jsme otevřeni všem argumentům a diskusi. Ale musíme se ptát, proč se toto neřešilo a nevyjasnilo již dříve? Vždyť SBD A+G Stadion se na město obrátilo s žádostí o naplnění smluv již před dvěma lety. Můj obdiv má pan předseda Josef Figer, protože on byl po ty dva roky jako „sám voják v poli“. Před cca půl rokem se přidala BD ZÚ ALFA, ZÚ BETA a ZÚ GAMA. Proces však směřoval k tomu, že město se s družstvy setká před soudem. O tom jsem přesvědčena. Jak si jinak vysvětlit pověření kanceláře Máchal a Bobek k zastupování města v soudních řízeních souvisejících s družstevními byty. Tedy ne hledat, jak smlouvy napravit, ale jít proti družstevníkům, kteří požadují naplnění smluv. Mimo jiné, přijde mi absurdní, že my občané si ze svých daní platíme advokáty, kteří pracují v náš neprospěch.

Každý si umí spočítat, kolik by město získalo, kdyby od družstevníků dostalo částky, o kterých se spekulovalo. V případě 100 000 za byt by to bylo kolem 120 milionů, pokud by šlo o tržní vyrovnání, částka by šla do miliard. Nemyslíte si, že to je ten pravý důvod, proč město nechce smlouvy naplnit?

Já to nebudu komentovat. Věřím, že se nakonec dohodneme ke spokojenosti obou stran.

Jak se Vám s městem jedná? Kdo za něj vůbec vystupuje?

Ze strany vedení města měla být ustanovena pracovní skupina, ale de facto se jedná o jednoho člověka, který je garantem celé kauzy převodu majetkového podílu na bytová družstva. Jedná se o radního Michala Hrona ze Starostů. Jednou, dne 16.6.2020, se sešli zástupci všech bytových družstev s panem primátorem Zámečníkem, pány Hronem, Šolcem, Langrem, paní Loučkovou a Prachařovou. Musím říct, že v tomto jednání byl patrný posun v pozitivním slova smyslu.

Nicméně mám dojem, že kdybychom se my, družstevníci, razantně a početně neozvali, že by k obratu nedošlo. Ne vždy proběhla jednání ze strany vedení města férově a dané sliby byly plněny.

Zástupci všech družstev se sešli 3.6.2020 s cílem předat si vzájemně informace. Dohodli jsme se na společném postupu, zejména na tom, že je třeba informovat o naší situaci zastupitele města. Osobně jsme kontaktovali jednotlivé zastupitele a dnes vidíme, že to byl správný krok. Někteří nás opravdu vyslechli a aktivně se zajímali. Z přístupu některých zastupitelů jsme však rozčarováni, protože se schovávají za slova „řádný hospodář“. Prý je jim nás líto, naši situaci chápou, ale, bohužel, nemohou kvůli nám riskovat.

Členové družstev mají o současný problém velký zájem. Využili svého práva a zúčastnili se hojně dvou zastupitelstev, která se tímto bodem zabývala. Mnozí sledovali on-line přenos.

 

Co ostatní zastupitelé? Myslím ty, kteří vám fandí a zastali se vás…

Musím ocenit, že se dokázali spojit jindy tak rozdílné strany jako třeba Změna pro Liberec a ODS, LOL nebo část ANO kolem pana Němečka. Změna k tomu vydala zpravodaj do našich schránek, ODS přišla s právním vyjádřením kanceláře Rowan Legal. Zástupci LOL nás fundovaně na zastupitelstvu hájili a připravili několik variant postupu řešení.

Víte, tento přístup opravdu oceňuji. Zastupitelé jsou tu přeci proto, aby zastupovali nás občany a dbali na to, že ve městě nebo obci budou dodržovány zákony, pravidla, smlouvy. Kdyby všechny strany byly potichu a nečinně přihlíželi tomu, co připravovali Starostové nebo většina ANO a TOP 09, tak tu budeme mít tržní dorovnání bytů a tím pádem velké existenční problémy pro tisíce lidí v celém Liberci nebo zdlouhavý soudní proces. Je třeba si uvědomit, že byty si před těmi dvaceti lety pořizovali i lidé, kteří již byli ve středním věku a nyní jsou senioři. Jiní lidé si byty v průběhu let kupovali již za tržní cenu. A všichni družstevníci žili v tom, že po splacení úvěrů a uplynutí dvaceti let se byty stanou jejich osobním vlastnictvím.

 

Na zastupitelstvu 25.6.2020 to dopadlo tak, že prošel návrh Starostů, který říká, že staré smlouvy neplatí a město přijde s novým návrhem a cenou, kdy podíl města bude prodán přímo členům družstva. Líbí se Vám tento návrh?

Víte, já pořád věřím ve zdravý rozum a v to lepší v lidech. Pokud dnes město říká, že se stavbou bytových domů mělo nějaké náklady, mluví, tuším, o částce 11 mil. korun, je třeba vidět, že tato částka byla investována do výstavby více než 1200 bytů (bytů se spoluúčastí města je 1425 – pozn.red.), tzn., že město ze svých prostředků přispělo na jeden byt cca 11 tis. Kč, což není nijak vysoká částka ve srovnání s užitkem, který tyto byty městu v posledních dvaceti letech přinesly. Lidé měli kde bydlet, zakládali rodiny, rodily se děti, které jsou dnes již mnohé dospělé. Někteří lidé se do těchto bytů přistěhovali i z jiných měst, pracovali zde a odváděli daně.

Nyní budeme čekat, s jakým konkrétním návrhem město přijde, termín si stanovili na 7.9.2020. Doufáme, že návrh bude takový, aby co nejvíce odpovídal podmínkám, na základě kterých jsme si tehdy, před dvaceti lety, byty pořizovali.

Otázkou také je, jak budou vypořádány nebytové prostory v družstevních domech – komerční prostory a garážová stání, na které státní dotace poskytnuta nebyla, ale město na nich má také majetkový podíl.

Musím však říci, že kdybych tehdy tušila, co nás dnes čeká, tak bych žádnou státní dotaci nechtěla a raději si platila na splátkách o nějakých 1.800 Kč měsíčně navíc. Za současné zklamání z jednání města, nervy a stres to fakt nestálo.

Děkujeme za rozhovor. Ptal se J.Tauchman

 

 

Subscribe
Upozornit na
34 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Bydlení se dnes, více než po třiceti letech fungování svobodného trhu, stává neustále naléhavějším problémem pro stále větší část společnosti. Do sociální pasti, která
V českém zákonodárství se letos udál jeden významný krok, který by mohl pomoci boji s korupcí, která českou společnost stále svazuje a táhne ke dnu. Na
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody slaví v těchto dnech 30. výročí od svého založení. Od té doby rozdělila na pomoc životnímu prostředí přes 32
Liberecký senátor Michael Canov na sebe v posledních dnech upozornil, když se stal mluvčím senátorů, kteří podali k Ústavnímu soudu stížnost ve věci novely