Předvánoční kulturní památka v Hrádku nad Nisou

V předvánočním čase byla v Hrádku nad Nisou, okres Liberec, prohlášena nová kulturní památka. Jedná se o evangelický kostel Chrám Pokoje, který je příkladem saské evangelické architektury. Celá stavba se dochovala ve velmi autentickém stylu, a to i s vybavením interiéru.

Kostel z přelomu devatenáctého a dvacátého století najdeme na křížení ulic Husova a Lutherova, poblíž Horního náměstí v Hrádku nad Nisou. Spolu s evangelickými kostely v Novém Městě pod Smrkem a kostelem Krista Spasitele představuje pro Liberecký kraj důležitý doklad znovu rozšiřování protestantské víry v regionu v tomto období.

Narůstající počet evangelických věřících v Hrádku a jeho okolí zvýšil potřebu vlastních bohoslužeb, které byly prozatím vykonávány v pronajatém hostinci U Jelena. Počet věřících ale stále stoupal, proto byl v roce 1887 založen Spolek pro výstavbu kostela. O dva roky později byl zakoupen pozemek v centru města a vypsána soutěž pro výstavbu evangelické budovy. Ze tří zaslaných návrhů zvítězil projekt Johannese Vollmera, berlínského architekta, který se na výstavbu evangelických chrámů zaměřoval již v minulosti. Z jeho architektonických počinů můžeme zmínit například kostel sv. Jakuba v Zürichu, kostel v Bad Ragaz nebo v Reinfeldenu. Výstavbu podle Vollmerových plánů realizoval majitel místní stavební společnosti C. A. Wilhelms. Stavební práce započaly v roce 1900 a již v prosinci 1901 začal sloužit evangelický kostel k bohoslužbám.

Chrám Pokoje sloužil svým účelům až do roku 1945. V této chvíli došlo v Hrádku a okolí k odsunu německého obyvatelstva a zabavení jejich majetku. Kostel se tedy dostává do rukou Církve československé, která Chrám Pokoje spravovala a od poloviny padesátých let opravovala.

Poslední úpravy a rekonstrukce probíhaly na exteriérech i interiérech kostela v letech 2006–2018, kdy došlo k opravě vitrážových oken, ale také úpravám interiéru. Chrám Pokoje slouží dodnes k liturgickým účelům. Funguje i jako kulturní centrum a je také vyhledávaným turistickým cílem.

Kulturní památky jsou dokladem historického vývoje dané oblasti a s ním spojeným způsobem života obyvatel určitého regionu. Takové památky prohlašuje svým rozhodnutím Ministerstvo kultury České republiky dle zákona č. 20/1987 Sb.

Tisková zpráva Národního památkového ústavu v Liberci

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť NPÚ. Jeho úkolem je v Libereckém kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. Pracoviště v Liberci zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně přístupnou knihovnu a podílí se na vydávání časopisu Fontes Nissae, organizuje cyklus přednášek Památky kolem nás v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Další informace najdete na www.npu.cz./uop-li/ nebo profilu na facebooku Památkáři jsou tu pro Vás.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.