nášLiberec

Search

Doplácejí družstevníci na spor primátora J. Zámečníka s Intermou?

Jednání mezi zástupci bytových družstev a městem se už táhne více než rok. Za tu dobu zástupci města, především primátor Jaroslav Zámečník a radní Michal Hron, udělali několik překvapivých kroků, které zdánlivě nemají logiku.

Starostové popírají možnost převést byty za původních podmínek – navzdory vlastnímu právnímu posudku

První právní posudek k bytům z června 2019 byl zpracovaný jedním z předních specialistů na právo obcí, Mgr. Lubošem Rothanzlem, a věnoval se jak družstvům, tak Intermě. V posudku je návrh, jak byty legálně převést za původně domluvených podmínek, byť se připouští, že takový postup někdo může napadat u soudu.

Následně město vybralo nového advokáta, tím se stal Mgr. Tomáš Bobek. Ten vůči družstevníkům a Intermě zaujal mnohem tvrdší postoj, který je s původním právním posudkem v přímém rozporu. T. Bobek odmítá byť jen sebemenší možnost převodu bytů podle původních podmínek. Od počátku prohlašuje smlouvy za neplatné, přitom jako advokát jistě zná zásadu, podle které může neplatnost smlouvy prohlásit jedině soud. 

Bobek také vyhrožoval zastupitelům trestním stíháním, pokud by odsouhlasili převedení bytů za cenu jinou než obvyklou, tedy v případě převodu bytů v souladu s původními smlouvami. Jeho právní názor je přitom v přímém rozporu s Metodickým doporučením Ministerstva vnitra. Uvádí se v něm, že je možné převést za jiných podmínek, než za cenu obvyklou, např. v případě zájmu obce narovnat nesprávně uzavřený právní vztah z minulosti. Což přesně odpovídá situaci nejen družstev, ale i společnosti Interma.

Vedení města nicméně názor Ministerstva vnitra, stejně jako závěry původního právního posudku ignoruje, a původní právní posudek je dodnes považován za neveřejný. Takže vedení města vytrvale odmítá připustit byť jen sebemenší možnost byty převést podle původních podmínek, kvůli potřebě naplnit legitimní očekávání družstevníků. Nikde ale neříkají proč tuto variantu nepřipouštějí.

Starostové vymýšlejí složité varianty a odmítají jednat o jiných možnostech

Trojice primátor Zámečník, radní Hron a hejtman Půta stále tvrdí, že chtějí družstevníkům pomoci. Proto prý připravili návrh změn několika zákonů, který měl umožnit byty převést. Jenže změna zákonů je běh na dlouhou trať, zvlášť když navrhli přidání další výjimky do zákona o dani z příjmů. 

Jejich nejnovějším návrhem je tzv. “dotační varianta”. Spočívá v tom, že družstevníci nejdříve uznají, že dluží městu peníze. Město jim následně dá dotaci, kterou družstevníci použijí na splacení toho, co údajně dluží. K tomu mají být provedeny znalecké posudky na jednotlivé byty, připraveny stovky individuálních smluv a podobně. Znevýhodněni mají být ti, kteří byty pronajímají. Ti mají mít dotaci významně sníženou.
Uznání dluhu má být přitom podmínkou pro žádost o dotaci. vedení města totiž stále pracuje s tezí, že družstevníci nemají na podíl na bytech podle původních smluv žádný nárok. Družstevníci navíc budou pod časovým tlakem. Navrhuje se, aby uznání závazku, tj. dluhu vůči městu, muselo proběhnout do 30 dnů od vyhlášení speciálního dotačního programu. Samo město pak má celých 90 dnů na vyřízení. Z pohledu družstevníků chybí závazek města, že dotace opravdu bude poskytnuta a že ji nikdo v budoucnu znovu nezpochybní.

Celá operace bude navíc drahá už jen proto, že město zcela vážně předpokládá, že si na poskytnutí dotací vezme úvěr.

Starostové pro Liberecký kraj však blokují seriózní debatu o variantě již ověřené v Kralupech nad Vltavou. V této variantě jde o na první pohled poněkud komplikovanou účetní operaci. Je založená na myšlence, že finanční vklad města do výstavby byl minimální a město se dále nijak nepodílelo na opravách a údržbě. Díky tomu si družstevníci tento příspěvek města v podstatě odbydleli a je možné na ně podíl města bez problému převést.

Starostové se snaží ovlivnit stanoviska ministerstev v neprospěch družstevníků

Slova o tom, jak vedení města chce družstevníkům pomoci, dostala vážnou trhlinu poté, co se nám podařilo získat připomínky podané Libercem k připravovanému společnému stanovisku Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj k problematice převodu podílů na družstevních bytech. Původní text ministerstev ze dne 27. 11. 2020 obsahoval možnost převádět za cenu jinou než obvyklou s odkazem na plnění smlouvy, která mohla být vinou obce sjednána neplatným způsobem (tj. která nebyla schválena oprávněným orgánem obce, nevisela na úřední desce a podobně). 

Primátor J. Zámečník ale dne 7. 12. 2020 podal za Liberec požadavek na vyškrtnutí této pasáže. Společně s vedením Olomouce se jim málem podařilo prosadit do stanoviska ministerstev text, podle kterého si sami družstevníci měli vše zkontrolovat. Tento přístup ale vůbec nebere v úvahu zásadu přiměřenosti, podle které se soudy řídí: Nelze spravedlivě očekávat, že sami družstevníci budou natolik poučeni o vnitřních pravidlech fungování obcí, aby dokázali ověřit, zda při schválení smlouvy byla dodržena veškerá procesní pravidla.

Ve výsledku by tato připomínka města dost podstatně zkomplikovala možnost přijetí varianty vypracované po vzoru Kralup, nebo zkrátka jakékoliv jiné varianty, která by se odkazovala na legitimní očekávání družstevníků.

Družstevníci se stali rukojmím ve sporu s Intermou

Výše uvedené kroky dost podstatně nabourávají tvrzení primátora J. Zámečníka a radního M. Hrona, že chtějí družstevníkům upřímně pomoci. Kdyby chtěli, netajili by právní posudky, nepsali by na ministerstva připomínky proti družstevníkům a snažili by se celou situaci co nejrychleji vyřešit.

O co jim tedy jde? Domnívám se, že jediným logickým vysvětlením je souběžně probíhající soud s Intermou o nájemní byty. Jde o podobný problém, jako mají družstva. Před dvaceti lety se s přispěním státní dotace stavěly nájemní byty, dotace šla přes město, to získalo 51% podíl, i když do výstavby samo příliš neinvestovalo. Avšak s podmínkou, že město po dvaceti letech svůj podíl převede právě na společnost Interma byty. Ani tuhle smlouvu především trojice J. Zámečník, M. Hron a Z. Karban nechce naplnit. 

Svým způsobem toto jednání dokážu pochopit. Také se mi nelíbí, že městu hrozí, že přijde o nájemní byty. Jenže snaha o jejich záchranu pro město má mít své meze. Smlouvy dvacet let nikdo nezpochybňoval, neutajoval je, a jejich plněním městu nevznikla škoda.

Soud s Intermou je proto nejspíše důvodem, proč J. Zámečník a spol. nechtějí připustit sebemenší možnost převádět byty družstevníkům s odkazem na legitimní očekávání druhé smluvní strany. Nejspíše proto také najednou přišli s tím, že družstevníkům, kteří v bytech bydlí, by byty nějak převedli, ale ti, kteří je pronajímají, budou muset platit. 

Se Zuzanou Kocumovou od začátku říkáme, že není fér brát si jako rukojmí družstevníky, kteří za problém města s nájemními byty nemohou. Celý spor se tím jen prodlužuje a není vůbec jasné, jestli to ve sporu s Intermou jakkoliv pomůže. Prosazovali jsme proto, abychom případy družstev a Intermy oddělili. Zdánlivě k tomu došlo Interma se na zastupitelstvech až do prosince neprobírala. Jenže skutečnost byla podle všeho jiná. Hlavní důvody pro odmítání dohody s družstevníky s nimi v podstatě nesouvisí a stalo se přesně to, před čím jsme varovali. Družstevníci se stali tím rukojmím ve sporu, který nemohou jakkoliv ovlivnit.

Cesty ven existují. Radit vedení města nedává žádný smysl, pokud rady chtějí, naleznou je v předchozím textu sami. Obávám se však, že jsou ve svém uvažování zcela ve vleku názorů právníků, jako je Tomáš Bobek, nebo paní Jana Zwyrtek Hamplová, která v obdobném sporu proti družstevníkům neuspěla v Říčanech. Zastupitelé se také rozhodnou o případné změně názoru sami. Družstevníkům při zvažování dalších kroků pomůže vědět, že v jejich sporu může jít o něco úplně jiného, a mohou se tomu přizpůsobit.

Jaromír Baxa, zastupitel města za LOL – Liberec otevřený lidem

Subscribe
Upozornit na
19 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Nechci na Ještědu nové sjezdovky, kvůli kterým by padlo 7× víc lesa než na Novou skalku. Tohle kácení ale bezohledně prosazuje provozovatel areálu, společnost
Náměstek Jiří Šolc (ANO) a primátor Zámečník (Starostové) v aktuální zprávě straší obyvatele Liberce černými scénáři kvůli zdražujícím se cenám energie. Vedení města odhaduje,
Na tiskové konferenci libereckých radních dne 17. 8. zazněly informace o několika nových plánech a záměrech. Jelikož se toto volební období chýlí ke konci,
Opozice zvedla staronové téma vlastní městské developersko/inženýrské společnosti a tak se tedy sluší na toto výsostně politické téma reagovat a vést polemiku. Myslím si,