25. Červen, 2021

Za technická protipovodňová opatření kolem Lužické Nisy se má utratit 1,5 miliardy. Na podporu zadržování vody v krajině na povodí řeky jde jedno procento této sumy. Chceme tento poměr obrátit. Desítky navržených protipovodňových opatření na toku Lužické Nisy představují stavby přímo na březích řeky nebo v bezprostředním okolí. Začínat se má s protipovodňovým parkem v ulici Wintrova na…

25. Červen, 2021

Byť zastupitelstvo včera začalo hádkou mezi primátorem a dnes nejsilnějším hlasem liberecké opozice, Jindřichem Felcmanem, nakonec se jednalo celkem věcně a v rukavičkách. To ale neznamená, že se neukázaly hluboké rozdíly mezi myšlenkovými světy jednotlivých zastupitelů. Primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) odmítl na jednání zařadit bod, se kterým přišel před zastupitelstvem Jindřich Felcman…