Pirátský krajský radní Miklík skládá účty. Report plný zlepšováků může inspirovat další úřady

Turnovský Pirát Zbyněk Miklík je na krajským náměstkem hejtmana pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. Jak se mu daří uspět a prosazovat pirátské priority nejen v otázkách transparence. a digitalizace po půl druhém roce ve funkci? Pro lepší představu vám přinášíme výčet a report toho nejdůležitějšího, co se podařilo a na čem náš radní i nadále pracuje.

Ekonomika V resortu ekonomiky byl, i přes nepříznivý stav způsobený pandemií, schválen vyrovnaný rozpočet a vybalancovat ho na úroveň, která umožnila poskytovat veřejné služby poskytované krajem, zejména zdravotní a sociální, bez výraznějšího dopadu. Nemalé prostředky byly nasměrovány do oblasti školství, mládeže a sportu i do kultury. Za úspěch lze považovat i doplacení dvanáct let trvajícího půlmiliardového dluhu kraje a zajištění bankovní úvěru 1,3 miliardy korun na výstavbu Centra urgentní medicíny v Liberci.

Investice V oddělení investic bylo dokončeno spolufinancování Operačního programu pro Životní prostředí dotovaného z prostředků EU a kde je hlavním cílem snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Proběhly vysoké investice v oblasti sociální i školství. Jako výraznou přidanou hodnotu lze hodnotit spuštění webu mapainvestic.kraj-lbc.cz, kde mohou zájemci nalézt přehled všech krajských investic do pozemních staveb v hodnotě od 3 mil. Kč bez DPH.

Majetek Majetkoprávní oddělení má rozsáhlou agendu, jejímž úkolem je zajišťovat převody, nákupy a prodeje nemovitostí a pozemků. Z dlouhého výčtu můžeme jmenovat bezúplatné převedení pozemků o výměře 6809 m² deseti obcím a pozemky o výměře 26 561 m² devatenácti městům v Libereckém kraji za účelem vybudování chodníků a cyklostezek v účetní hodnotě 1,3 mil. Kč, nákup pozemků v Raspenavě za účelem výstavby objektu pro osoby se zdravotním postižením či převod nemovitostí ve správě frýdlantské Střední školy hospodářské a lesnické na Jednotu bratrskou za účelem fungování SŠ Jana Blahoslava. Kraj nadále vykupuje pozemky pod silnicemi II. a II. třídy v rámci vyrovnání majetkových vztahů. 

Veřejné zakázky Na veřejných zakázkách jsme kraji uspořili 195 milionů a kraj uplatňuje nové trendy při zadávání a prvky odpovědného zadávání uplatňuje i v oblasti příspěvkových organizací. Miklíkův resort obržel Ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice. Povedlo se uveřejnit informace o plánovaných veřejných zakázkách pro rok 2021 v rámci online akce “Meet the Buyer a také další online konzultace, seminář o problematice odpovědného zadávání veřejných zakázek či třetí ročník “Konference pro zakázkáře krajů”. Byl zaveden Dynamický nákupní systém pro dodávky IT vybavení a vysoutěžen nový dodavatel energií pro rok 2022 ČEZ ESCO.

“Dokončujeme rozšíření elektronického nástroje o funkcionalitu oslovení místních podnikatelů výzvou k podání nabídek, abychom tak informovali lokální dodavatele přednostně,” dodává k problematice veřejných zakázek Zbyněk Miklík.

Informatika Odbor informatiky zajišťuje především stálý provoz a správu cca 500 pracovních stanic včetně notebooků, více než 250 dalších mobilních komunikačních prostředků a mimo potřeb samosprávy a zaměstnanců úřadu poskytuje řadu služeb v území Libereckého kraje. Během covidu se podařilo zajistit nepřetržitý provoz krajských informačních systémů. Rozvíjí se projekt správy digitální technické mapy kraje, proběhla digitalizace stavebního řízení a v rámci úřadu se zavedla elektronická podpisová kniha, která nenutí obíhat úřad lidi, ale data. V přípravě je geoportál, kde se od roku 2023 může občan, stavebník, odborník veřejné správy dostat k informacím o vystavěném prostředí Libereckého kraje (digitální dvojče území).

“Rád bych vybudoval “Informační datový portál kraje”, který bude poskytovat otevřená data jednotlivých resortů v souvislostech formou srozumitelných sestav. V tuto chvíli dáváme dohromady zadání a plán realizace, včetně definice výstupů,” přibližuje své další plány v oblasti krajské informatiky Miklík. 

Detailní zprávu o dosažených cílech i připravovaných projektech v agendě Zbyňka Miklíka naleznete ZDE. Navštívit můžete i jeho stránky na webu úřadu https://zbynekmiklik.kraj-lbc.cz/.

Tisková zpráva Pirátů Libereckého kraje

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.