nášLiberec

Search

Pirátský krajský radní Miklík skládá účty. Report plný zlepšováků může inspirovat další úřady

Turnovský Pirát Zbyněk Miklík je na krajským náměstkem hejtmana pověřený řízením resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. Jak se mu daří uspět a prosazovat pirátské priority nejen v otázkách transparence. a digitalizace po půl druhém roce ve funkci? Pro lepší představu vám přinášíme výčet a report toho nejdůležitějšího, co se podařilo a na čem náš radní i nadále pracuje.

Ekonomika V resortu ekonomiky byl, i přes nepříznivý stav způsobený pandemií, schválen vyrovnaný rozpočet a vybalancovat ho na úroveň, která umožnila poskytovat veřejné služby poskytované krajem, zejména zdravotní a sociální, bez výraznějšího dopadu. Nemalé prostředky byly nasměrovány do oblasti školství, mládeže a sportu i do kultury. Za úspěch lze považovat i doplacení dvanáct let trvajícího půlmiliardového dluhu kraje a zajištění bankovní úvěru 1,3 miliardy korun na výstavbu Centra urgentní medicíny v Liberci.

Investice V oddělení investic bylo dokončeno spolufinancování Operačního programu pro Životní prostředí dotovaného z prostředků EU a kde je hlavním cílem snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Proběhly vysoké investice v oblasti sociální i školství. Jako výraznou přidanou hodnotu lze hodnotit spuštění webu mapainvestic.kraj-lbc.cz, kde mohou zájemci nalézt přehled všech krajských investic do pozemních staveb v hodnotě od 3 mil. Kč bez DPH.

Majetek Majetkoprávní oddělení má rozsáhlou agendu, jejímž úkolem je zajišťovat převody, nákupy a prodeje nemovitostí a pozemků. Z dlouhého výčtu můžeme jmenovat bezúplatné převedení pozemků o výměře 6809 m² deseti obcím a pozemky o výměře 26 561 m² devatenácti městům v Libereckém kraji za účelem vybudování chodníků a cyklostezek v účetní hodnotě 1,3 mil. Kč, nákup pozemků v Raspenavě za účelem výstavby objektu pro osoby se zdravotním postižením či převod nemovitostí ve správě frýdlantské Střední školy hospodářské a lesnické na Jednotu bratrskou za účelem fungování SŠ Jana Blahoslava. Kraj nadále vykupuje pozemky pod silnicemi II. a II. třídy v rámci vyrovnání majetkových vztahů. 

Veřejné zakázky Na veřejných zakázkách jsme kraji uspořili 195 milionů a kraj uplatňuje nové trendy při zadávání a prvky odpovědného zadávání uplatňuje i v oblasti příspěvkových organizací. Miklíkův resort obržel Ocenění za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice. Povedlo se uveřejnit informace o plánovaných veřejných zakázkách pro rok 2021 v rámci online akce “Meet the Buyer a také další online konzultace, seminář o problematice odpovědného zadávání veřejných zakázek či třetí ročník “Konference pro zakázkáře krajů”. Byl zaveden Dynamický nákupní systém pro dodávky IT vybavení a vysoutěžen nový dodavatel energií pro rok 2022 ČEZ ESCO.

“Dokončujeme rozšíření elektronického nástroje o funkcionalitu oslovení místních podnikatelů výzvou k podání nabídek, abychom tak informovali lokální dodavatele přednostně,” dodává k problematice veřejných zakázek Zbyněk Miklík.

Informatika Odbor informatiky zajišťuje především stálý provoz a správu cca 500 pracovních stanic včetně notebooků, více než 250 dalších mobilních komunikačních prostředků a mimo potřeb samosprávy a zaměstnanců úřadu poskytuje řadu služeb v území Libereckého kraje. Během covidu se podařilo zajistit nepřetržitý provoz krajských informačních systémů. Rozvíjí se projekt správy digitální technické mapy kraje, proběhla digitalizace stavebního řízení a v rámci úřadu se zavedla elektronická podpisová kniha, která nenutí obíhat úřad lidi, ale data. V přípravě je geoportál, kde se od roku 2023 může občan, stavebník, odborník veřejné správy dostat k informacím o vystavěném prostředí Libereckého kraje (digitální dvojče území).

“Rád bych vybudoval “Informační datový portál kraje”, který bude poskytovat otevřená data jednotlivých resortů v souvislostech formou srozumitelných sestav. V tuto chvíli dáváme dohromady zadání a plán realizace, včetně definice výstupů,” přibližuje své další plány v oblasti krajské informatiky Miklík. 

Detailní zprávu o dosažených cílech i připravovaných projektech v agendě Zbyňka Miklíka naleznete ZDE. Navštívit můžete i jeho stránky na webu úřadu https://zbynekmiklik.kraj-lbc.cz/.

Tisková zpráva Pirátů Libereckého kraje

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Hnutí ANO v Libereckém kraji oficiálně podalo kandidátky do krajských voleb a voleb do části senátu, které se uskuteční ve dnech 20. a 21.
Po několik let probíhala na Grabštejně rozsáhlá rekonstrukce objektu a stavební úpravy, které vyžadovaly i zásah do terénu. Význam lokality, statut národní kulturní památky
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.