8. Březen, 2023

Mezinárodní den žen se slaví od roku 1911. I přes to pořád v České republice i zbytku Evropy panuje nerovnost mezi muži a ženami, která se odráží například v rozdílných platech….
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.