Tématem konference bude nedostatek bytů i ztráta bydlení

O sociálním a dostupném bydlení budou diskutovat účastníci konference s názvem Rozvoj sociálního a dostupného bydlení: stát, kraj, obce v pátek 31. března 2023. Více než sedmdesát aktérů a zájemců o toto téma nejen z Libereckého kraje bude přítomno na setkání. Mimo jiné promluví i hejtman Martin Půta, ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček a starostové obcí, ve kterých se programy podpory bydlení úspěšně rozvíjejí.      

„Konferencí chceme reagovat na potřebu větší spolupráce mezi samosprávami a krajem v oblasti bydlení. Je nutné společně hovořit o nedostatku bytů, prevenci jejich ztráty, bytové nouzi i o správě bytového fondu. Věřím, že odborná diskuse přispěje do budoucna k zajištění možnosti dostupného bydlení pro všechny občany, včetně těch nejzranitelnějších,“ říká hejtman Martin Půta.

Spolupráce státu, kraje a obcí vede v konkrétních případech ke zvyšování dostupnosti důstojného domova. Vedle samotné výstavby a rekonstrukce bytů se daří rozšiřovat poradny k předcházení ztráty bydlení, navrhovat funkční pravidla pro přidělování bytů nebo také zprostředkování sociálního nájemního bydlení.

„Jsem rád, že se konference koná právě v Libereckém kraji. Je to náš partnerský kraj, ve kterém se ve spolupráci podařilo připravit kvalitní strategii podpory bydlení. Vedle toho spolupracujeme s některými městy na konkrétních projektech, jež mají zpřístupnit bydlení i chudým domácnostem. Bez udržitelného bydlení nelze fungovat, pracovat, posílat děti do školy, žít plnohodnotný život,“ říká ředitel Agentury pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj Martin Šimáček.

Tématy panelových diskusí bude spolupráce při podpoře dostupnosti bydlení, role klíčových aktérů v systému zabydlení a kvalitní čtení dat jako základ efektivní politiky bydlení.

Nedostatečné nebo nepřiměřené bydlení má významný vliv na kvalitu života a může mít i negativní ekonomický dopad, pokud náklady na nájemné nebo hypotéky omezí schopnost dalších výdajů. Dostupné bydlení může pomoci lidem ohrožených sociálním vyloučením, aby se zapojili do společnosti a zlepšili své životní podmínky.

Konferenci pořádá odbor pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj České republiky společně s Krajským úřadem Libereckého kraje v rámci projektu Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování. Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191 podpořeného z finančních zdrojů EU prostřednictvím OPZ..

Tisková zpráva Libereckého kraje

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Medailí města ocenilo statutární město Liberec trojici osobností. Z rukou primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ve středu 31. května převzali ocenění Eva Koudelková za přínos
Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Čtvrtého května zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony,
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.