Oslavy Dne vítězství v liberecké knihovně

Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Ve čtvrtek čtvrtého května se oslavy zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony, po níž bude následovat další díl odborného semináře Liberec v říšské župě Sudety. 

16:30 vernisáž venkovní výstavy „Živé nás nedostanou! Antimony“

Prostor před vstupem do hlavní budovy liberecké knihovny. 

Venkovní výstava připomíná osudy příslušníků parašutistického výsadku Antimony a jejich pomocníků z řad místního obyvatelstva, kteří na přelomu let 1942–1943 vyvíjeli aktivní odbojovou činnost na území dnešního Libereckého kraje. Prezentaci připravila Československá obec legionářská, která na šestnácti panelech čtenáře seznamuje s počátky československého odboje, vznikem parašutistických skupin, jednotlivými aktéry výsadku Antimony, odbojáři z Lomnicka, Železnobrodska a Turnovska, dramatickým děním v Rovensku pod Troskami v lednu 1943 a v neposlední řadě s poválečnými osudy odbojářů a připomínáním jejich odkazu až do současnosti.

Výstava se uskuteční v rámci připomínkového programu ke Dni vítězství a 78. výročí konce druhé světové války. Konání výstavy bylo finančně podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu Připomínání historických událostí I. až II. světové války. Pořádá KVK v Liberci ve spolupráci s Československou obcí legionářskou Jednotou Liberec.

Výstava bude před knihovnou instalovaná až do 30 . 6. 2023

 

17:00 seminář „Liberec v Říšské župě Sudety II“

Velký sál knihovny, 2. patro.

Druhý ročník odborného semináře představí veřejnosti další novinky z výzkumu událostí v Liberci a života jeho obyvatel za druhé světové války. Tematicky bude rozdělen do tří bloků, které se budou zabývat odbojovou činností, nacistickým represivním aparátem a v neposlední řadě poválečným stíháním válečných zločinců.

Příspěvky přednesou pracovníci Krajské vědecké knihovny v Liberci, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Jany Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze.

I. blok

17.00 – 17.30 Mgr. Jan Hnělička (KVKLI): Liberec a českoslovenští parašutisté

II. blok

17.30 – 18.00 Mgr. Jan Vajskebr (ÚSTR): Liberecké gestapo

18.30 – 19.00 Mgr. Eliška Poloprudská (UJEP): Jednotky SA v hlavním městě sudetské župy

III. blok

19.00 – 19.30 Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D. (TUL): „Spravedlnost nebo odplata?“ Mimořádné lidové soudy v Liberci

Konání semináře bylo finančně podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu Připomínání historických událostí I. až II. světové války. Akce je součástí programu Vzpomínky na Den vítězství. Pořádá KVK v Liberci ve spolupráci s Československou obcí legionářskou Jednotou Liberec a Klubem vojenské historie Tobruk–Dunkerque. 

úvodní foto: Wikipedia

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Oblastní galerie Liberec připravila pro všechny kultury a umění milovné návštěvníky svěží jarní program. Nově zde bude vystavovat česká malířka Ivana Lomová nebo rakouský
Provoz nové nájemní agentury, která majitelům bytů nabídne bezpečný pronájem nemovitosti a zájemcům o bydlení zase férové podmínky na trhu, spouští od poloviny února
Liberecké kino Varšava se ve středu 21. února stane další zastávkou přehlídky finálových filmů Ceny diváků LUX Evropského parlamentu. Přehlídka přináší promítání soutěžních filmů
Ve středu 14.2.2024 byl strážník Městské policie Liberec prap. Josef Konývka oceněn za mimořádný zásah, při kterém byly zachráněny lidské životy. Medaili Hasičského záchranného