Oslavy Dne vítězství v liberecké knihovně

Zajímavou akci uspořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci při příležitosti oslav konce Druhé světové války. Ve čtvrtek čtvrtého května se oslavy zahájí vernisáží venkovní výstavu o osudech parašutistů výsadku Antimony, po níž bude následovat další díl odborného semináře Liberec v říšské župě Sudety. 

16:30 vernisáž venkovní výstavy „Živé nás nedostanou! Antimony“

Prostor před vstupem do hlavní budovy liberecké knihovny. 

Venkovní výstava připomíná osudy příslušníků parašutistického výsadku Antimony a jejich pomocníků z řad místního obyvatelstva, kteří na přelomu let 1942–1943 vyvíjeli aktivní odbojovou činnost na území dnešního Libereckého kraje. Prezentaci připravila Československá obec legionářská, která na šestnácti panelech čtenáře seznamuje s počátky československého odboje, vznikem parašutistických skupin, jednotlivými aktéry výsadku Antimony, odbojáři z Lomnicka, Železnobrodska a Turnovska, dramatickým děním v Rovensku pod Troskami v lednu 1943 a v neposlední řadě s poválečnými osudy odbojářů a připomínáním jejich odkazu až do současnosti.

Výstava se uskuteční v rámci připomínkového programu ke Dni vítězství a 78. výročí konce druhé světové války. Konání výstavy bylo finančně podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu Připomínání historických událostí I. až II. světové války. Pořádá KVK v Liberci ve spolupráci s Československou obcí legionářskou Jednotou Liberec.

Výstava bude před knihovnou instalovaná až do 30 . 6. 2023

 

17:00 seminář „Liberec v Říšské župě Sudety II“

Velký sál knihovny, 2. patro.

Druhý ročník odborného semináře představí veřejnosti další novinky z výzkumu událostí v Liberci a života jeho obyvatel za druhé světové války. Tematicky bude rozdělen do tří bloků, které se budou zabývat odbojovou činností, nacistickým represivním aparátem a v neposlední řadě poválečným stíháním válečných zločinců.

Příspěvky přednesou pracovníci Krajské vědecké knihovny v Liberci, Technické univerzity v Liberci, Univerzity Jany Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze.

I. blok

17.00 – 17.30 Mgr. Jan Hnělička (KVKLI): Liberec a českoslovenští parašutisté

II. blok

17.30 – 18.00 Mgr. Jan Vajskebr (ÚSTR): Liberecké gestapo

18.30 – 19.00 Mgr. Eliška Poloprudská (UJEP): Jednotky SA v hlavním městě sudetské župy

III. blok

19.00 – 19.30 Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D. (TUL): „Spravedlnost nebo odplata?“ Mimořádné lidové soudy v Liberci

Konání semináře bylo finančně podpořeno Libereckým krajem v rámci projektu Připomínání historických událostí I. až II. světové války. Akce je součástí programu Vzpomínky na Den vítězství. Pořádá KVK v Liberci ve spolupráci s Československou obcí legionářskou Jednotou Liberec a Klubem vojenské historie Tobruk–Dunkerque. 

úvodní foto: Wikipedia

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Úvěr na 750 milionů, dalších 450 mil. z nejistých zdrojů a překopané i to, co funguje a co návštěvníci Libereckého bazénu oceňují.
Poslanecká sněmovna v pátek 21. dubna 2023 ve třetím čtení schválila zákon o ochraně oznamovatelů, který vychází z evropské směrnice. Návrh zákona předložil ministr
Letos se již po dvacáté druhé konalo předávání výročních cen literatury Magnesia Litera. Slavnostní večer spojený s předáváním cen proběhl v pondělí 17. dubna na Nové
Chtějí je děti, rodiče i odborníci. V Evropě chodí na všeobecně vzdělávací střední školy dvě třetiny dětí, u nás necelá třetina. Liberecký kraj pod vedením
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.