Projekt revitalizace areálu Textilany usiluje o ocenění. Kdy se ale bude stavět?

Liberecká radnice by ráda získala prestižní ocenění. Revitalizace areálu bývalé Textilany, která je zatím ve fázi projektu, se uchází o titul Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2023. Jenomže nezůstane vše jen na papíře? Politici věří, že nikoliv.

Kdysi to bylo průmyslové srdce Liberce, po dvě desítky let je ale místo bývalé Textilany jen zbořeništěm, podivnou plochou nedaleko městského centra. Nyní by zde měla vyrůst nová zástavba, která počítá až s tisícovkou bytů. Investor, holandská firma, má smělé plány nejen co do počtu bytů, ale i ohledně urbanistické vize.

Podle liberecké radnice základní ideou návrhu je doplnění stávající struktury města v řešeném prostoru o celou novou městskou čtvrť, připomínající ducha místa bývalé Textilany, a propojení masivů zeleně i okolních rezidenčních čtvrtí do harmonického celku.

Návrh graduje hustotu, kompozici zástavby směrem k centru města, rozvolňuje ji směrem na periférii a do zeleně. Zvýšením podlažnosti návrh snižuje zastavěnost, tj. maximalizuje přírodu – elementy zeleně a vody.

Návrh člení řešený prostor do dvojice zón – západní „městská“ na straně centra města navazuje na strukturu centra a objekt Blaupunkt, východní „obytná“ je umístěna v údolí mezi morfologicky výraznými svahy se sídlišti Broumovská a Králův Háj. Dvojice zón – jedna přiléhá k městu, druhá propojuje sídliště – je protnuta zeleným klínem, spojujícím masivy zeleně okolí Harcovské přehrady, Králova Háje a vrchu Broumovská.

V liberecké realitě se ale leckomu nutně vybaví otázka: nezůstane zase jen u líbivých obrázků?

Vedení radnice věří, že tentokrát nikoliv. „V současné době finišuje změna územního plánu, která byla vyvolána schválenou územní studií, která soutěží. Vedle tohoto investor postupně připravuje dokumentaci pro uzemní rozhodnutí první etapy, dle zmíněné územní studie. Dále s investorem probíhají první jednání nad zásadami pro developery,“ uvedl pro Náš Liberec Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti za ANO.

A kdy by se sebevědomý projekt měl realizovat? Přeci jen plocha po Textilaně hyzdí tvář Liberce už 20 let. „Konkrétní představa města v tuto chvíli není. Investor počítá, že první etapu začne realizovat v horizontu 5 let,“ dodal náměstek Lenert.

Textilana Liberec byla průmyslovým podnikem založeným ve druhé polovině 19. století průmyslníkem Johannem Liebiegem. Postupně se vypracovala na největší textilní podnik v severních částech Čech. Po listopadu 1989 přišel její rychlý pád, když nebyla schopna konkurovat zboží z Asie. Její areál, který čítal asi sto objektů, zakoupil v roce 2006 investor z Nizozemí. Ještě před prodejem ale průmyslové objekty v letech 2003 a 2004 srovnaly bagry se zemí.

Zůstal stát jediný objekt, pětipodlažní budova od architektů Maxe Kühna a Heinricha Fanty z roku 1908, jež představuje první železobetonovou industriální stavbu ve městě Liberci, známý je jako Blaupunkt.  

Roku 2018 přestala mít nizozemská společnost o pozemky zájem, neboť se sama ocitla ve finančních nesnázích a chtěla se parcel zbavit. Pozemky koupil nový majitel, další holandská společnost Middle Europe Investments, která nechala zpracovat předkládanou studii.

Projekt má v soutěži číslo 16 a pokud se Vám líbí, můžete pro něj hlasovat do 25. června na této adrese: https://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=2280&coid=120

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Další dějství absurdního dramatu kolem miliardové zakázky na liberecký bazén přijde daňové poplatníky na 1,8 milionu korun. Tolik bude stát posouzení, které město zaplatí
Před měsícem, když byl celý magistrát ještě ochromen zásahem protikorupční policie, primátor Jaroslav Zámečník tvrdil, že s auditem veřejných zakázek na magistrátu bude pomáhat
To, s čím má problém Praha, není problém v Chrastavě. Zde se dočká modernizace místní železniční trati, vznikne například nové nástupiště. A stát bude
Včera, 20. května, zemřel akademický architekt Otakar Binar, který byl výraznou postavou architektonického a uměleckého vývoje Liberce od druhé poloviny 20. století. Otakaru Binarovi
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.