Jaké má Transparency International připomínky k miliardové zakázce na bazén?

Zatímco v minulosti se v Liberci psaly zadávací dokumentace na významné veřejné zakázky až s podezřele konkretizovanými požadavky, dnes je tomu naopak. Podle Transparency International, která pro město vypracovala Zhodnocení korupčních rizik u veřejné zakázky na plavecký bazén, jsou některá kritéria až moc volná.

Jak informoval Náš Liberec již minulý měsíc, liberecká radnice, po odsouhlasení zastupitelstvem, vypíše svoji dosud největší stavební zakázku. Jde o rekonstrukci a modernizaci bazénu s odhadovanou cenou 1,074 miliardy korun. S DPH se má cena vyšplhat až na 1,3 miliardy korun.

Liberec chce tuto nejdražší stavební akci svého druhu platit zejména z úvěru, který by měl být vysoký 750 milionů korun. Peníze zatím zajištěné nemá, ale zastupitelé si včera schválili vypsání výběrového řízení na poskytovatele úvěru. Určité prostředky by měl městu například poskytnout i Liberecký kraj, jelikož bazén v Liberci slouží nejen obyvatelům Liberce, ale i širokého okolí.

Jak naši čtenáři vědí, kolem veřejné zakázky na bazén se vedla mezi libereckými zastupiteli dlouhá diskuse. Zastupitelům opozice ze Zelených/Liberce otevřeného lidem se nepodařilo koaliční politiky přesvědčit, že tak obrovská zakázka na bazén není nutná. Posudek ČVUT, který si sama radnice před několika měsíci nechala vypracovat, uváděl, že na nutné opravy bazénu postačí zhruba 140 milionů korun. Místo toho se současné vedení radnice rozhodlo jít cestou zakázky desetkrát dražší, tedy současný bazén de facto zbourat a postavit jeho kopii.

Zástupcům opozice, zejména zastupiteli Jindřichu Felcmanovi ze Zelených, se podařilo například docílit toho, aby ze zadávací dokumentace byla vyškrtnuta dvě technická, nezvykle konkrétní kritéria: jedno se týkalo způsobu měření rozměrů bazénové vany a druhé technických vlastností tobogánu, skutečně podivně konkrétní. Ani přesto ale opoziční zastupitelé miliardovou zakázku nepodpořili.

V případě tak významného ekonomického počinu se vedení města rozhodlo, že osloví renomovanou organizaci Transparency International, aby, v poněkud šibeničním termínu zhruba dvou týdnů, prostudovala a zhodnotila zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku.

„Kromě několika drobných upozornění, na která bychom v průběhu zadávacího řízení neměli zapomenout, jako například kvalitní prezentace ve veřejném prostoru, aby se o probíhající zakázce skutečně dozvědělo co nejvíce potencionálních uchazečů, nebo délka lhůty pro účast ve veřejné zakázce, kterou jsme stanovili dvakrát delší, než požaduje zákon, tedy 60 dní, apod., byl závěr ‚Zhodnocení korupčních rizik zadávacích podmínek veřejné zakázky – Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci‘ ze strany Transparency International jednoznačný,“ uvedl náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek z ODS, který má zakázku na starosti.

„Z hlediska nastavení zadávacích podmínek nebyla ze strany Transparency International – Česká republika, o.p.s. identifikována zásadní nesrovnalost či konkrétní nastavení dílčích podmínek, která by zvyšovala míru korupčních rizik nad rámec běžný u podobně významných (finančně objemných) veřejných zakázek,“ dodal náměstek Židek.

Jenomže vše není tak jednoznačné, jak náměstek uvádí. V samotném Zhodnocení korupčních rizik, které Transparency International vypracovala, se přece jen najde několik kritických bodů.

Jedno se týká, oproti minulosti, paradoxně příliš volných kritérií. „Ekonomické kritérium obratu ve výši 800 mil. Kč zužuje okruh možných účastníků pouze na největší stavební společnosti na trhu. S ohledem na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky je nicméně kritérium opodstatněné, “ uznávají například zástupci Transparency International.

Nicméně k tomuto bodu mají i své výhrady. „Za problematické v kontextu předmětné veřejné zakázky můžeme obecně označit, že minimální obrat nemůže být vyžadován po celou dobu 3 let u subjektů, které vznikly později. Nicméně se jedná o ustanovení, které ZZVZ (Podmínky základní způsobilosti jsou plně v souladu s § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných, ve znění pozdějších předpisů – pozn. red.) předpokládá a dle dostupné interpretace z něho nelze ustoupit (zpřísnit ho),“ dodává posudek.

Takovéto „kritérium/nekritérium“ pak může vyhovovat firmám, které vznikly nedávno a nemají dostatečnou ekonomickou ani stavební historii. Může to být například případ společnosti Metrostav DIZ, která nahradila svou původní matku Metrostav a.s., která má, kvůli korupci, soudní zákaz ucházet se o veřejné tendry. Náš Liberec navíc již dlouhodobě ukazuje na skutečnost, že právě Metrostav/Metrostav DIZ patří do úzkého okruhu stavebních firem, které v Liberci a v Libereckém kraji (společně se SYNER Group a její bývalou dceřinkou CL-EVANS) získávají, téměř výlučně, největší stavební zakázky.

Transparency International (dále jen TI) má k zadávací dokumentaci i další připomínky. Ve svém textu je shrnuje takto:

 • TI dává ke zvážení možnost zpřísnění podmínek v některých klíčových
  oblastech, například splnění některých technických kvalifikačních podmínek
  výlučně osobou dodavatele a jeho („kmenových“) zaměstnanců, nikoliv
  poddodavatelů nebo osob v jiném smluvním vztahu k dodavateli.
 • TI doporučuje znovu vyhodnotit a případně konkretizovat povinnosti dodavatele
  v souvislosti se společensky odpovědným zadáváním ve smlouvě o dílo.
 • TI považuje za klíčové stanovení dostatečně dlouhé lhůty k podání nabídek a
  dále též „propagování“ a komunikaci o zakázce nad rámec povinných
  zveřejnění informací o zadávacím řízení, tedy např. sdělovacími prostředky,
  skrze profesní komory apod., aby byla podpořena účast co nejširšímu okruhu
  dodavatelů. Vzhledem k výši předpokládané hodnoty záměru není vyloučen ani
  zájem zahraničních dodavatelů, proto doporučujeme komunikaci zadávacího
  řízení i pro zahraniční subjekty (nad rámec zveřejnění v TED).
 • TI doporučuje kontrolu platnosti uváděných českých technických norem ČSN.

Subscribe
Upozornit na
10 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Politické vedení města Liberce je v krizi kvůli rozsáhlé policejní akci, která vypovídá o nebývalé korupci na zdejším magistrátu. Primátor dnes představil kroky, kterými
Mohutná korupční aféra, která ukazuje nebývalé klientelistické prostředí na liberecké radnici, má přesah i na Liberecký kraj. Jak zjistil jako první Náš Liberec, policie
Náš Liberec přináší otevřený pohled na to, jak, dle policie, probíhalo zadání miliardové zakázky na rekonstrukci plaveckého bazénu na Tržním náměstí v Liberci.
Investigativní zjištění našeho webu zajímají republiková média již týden. Poslechněte si jeden z nejsledovanějších českých podcastů, 5:59 Lenky Kabrhelové na Seznam Zprávách, který se