Desítky tisíc listnáčů a jedlí obohatí místní lesy

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt běží již desátým rokem a doposavad bylo vysázeno přes 375 tisíc sazenic převážně buků, dubů a jedlí. Cílem je, aby byly zdejší lesy zdravější, odolnější a dlouhodobě perspektivní.

Jedině takový les má udržitelnou budoucnost a zároveň dokáže zadržovat daleko větší objem vody. Letos nechá nadace vysadit dalších téměř 60 tisíc sazenic a zároveň zajistí jejich ochranu před přemnoženou spárkatou zvěří.

„Při vzniku naší nadace jsme se zaměřovali na záchranu geneticky původních dřevin v Jizerských horách. Tehdy opravdu hrozila reálná zkáza místních lesů. Pečlivý sběr šišek i semen a pěstování místně původních dřevin dokázalo tuto zkázu zastavit. Naštěstí se do obnovy jizerskohorských lesů zapojilo mnoho dalších organizací a příznivý výsledek je dnes patrný. Lesy na kdysi odlesněných náhorních plošinách jsou obnovené. Sice ještě není vyhráno, ale to nejhorší mají hory za sebou,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

Působnost nadace se postupně rozšiřovala a v posledních letech se zaměřuje i na projekty mimo oblast samotných Jizerských hor i když ty zůstávají její srdeční záležitostí. Spojila se s odborným lesním hospodářem Janem Dudou a své zkušenosti z dřívějšího působení uplatňuje i na dalších místech. Každým rokem sází 50 až 70 tisíc sazenic podle pečlivě připravených plánů výsadeb. Nemalé náklady se však pojí i s nezbytnou ochranou před spárkatou zvěří, která dokáže jakoukoliv výsadbu prakticky celou zničit.

Jen v letošním roce je v plánu vybudování 3,2 km nových oplocenek a s vylepšením či opravou 1,2 km těch stávajících. Od minulého roku jsou používány kovové sloupky, které jsou použitelné opakovaně a v terénu se osvědčily. „Veškeré výsadby jedlí a dubů se musí dávat do oplocenek a zbývající dřeviny se zas ošetřují repelenty, ale ani jedno opatření není v ochraně před spárkatou zvěří stoprocentní. Hlavně to však značně zvyšuje náklady celého projektu a takto vynaložené peníze by se mohly použít na další výsadby. V ideálním stavu by se les obnovoval zcela přirozeně, ale to jen v případě výrazně nižšího stavu spárkaté zvěře,“ upozorňuje Petrovský.

Realizaci celého projektu podporuje řada místních firem ale i velké nadnárodní společnosti. Celkové náklady letošních výsadeb včetně ochrany před spárkatou zvěří činí 2,5 miliónů korun, z čehož se nadaci díky jejím dárcům zatím podařilo získat přes 800 tisíc korun. „Ukazuje se, že takováto obnova lesů má smysl.

Nahrazování monokultur smrku, kdy les vypadal více jak plantáž na dřevo než zdravý porost, přináší již své výsledky. Když se přijedeme podívat na plochy, které se sázely před pár lety, vidíme les s perspektivou dlouhodobé udržitelnosti a na řadě míst dochází i k částečné přirozené obnově. V námi obnovených porostech se bude hospodařit výběrným tedy nepasečným způsobem. Jsem velmi vděčen všem našim dárcům neboť díky nim tu vznikají lesy pro budoucí generace a i přístup lesníků a veřejnosti se postupně mění k lepšímu,“ doplňuje Petrovský.

Pokud chcete s výsadbou druhově rozmanitých lesů pomoci i Vy, můžete je podpořit na webu nadace: www.nadaceivanadejmala.cz

Tisková zpráva Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Subscribe
Upozornit na
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu
Na konferenci Novinářské fórum byly v pondělí 6. května vyhlášeni první výherci nového programu na podporu lokální žurnalistiky. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve spolupráci
Zastupitelstvo města Liberce na svém dnešním jednání zvolilo nového náměstka primátora s gescí pro energetiku a Smart City. Na návrh městské rady se jím