Liberecký kraj bude na obnově památek spolupracovat s Biskupstvím litoměřickým

Zachovat kulturní dědictví, pečovat o památky ve vlastnictví Biskupství litoměřického a jeho farností a také prezentovat jejich obnovy veřejnosti. To jsou hlavní cíle memoranda, které dnes podepsali Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, a Stanislav Přibyl, 21. biskup litoměřický.

„Liberecký kraj bude podle memoranda plnit roli prostředníka i s ohledem na očekávanou majetkovou odluku církve a státu, ke které dojde v roce 2030,“ uvedl hejtman Martin Půta. „Budeme rádi, když se do této iniciativy zapojí i samy obce. Liberecký kraj má na svém území téměř 2.500 kulturních památek evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, z čehož tvoří téměř desetinu církevní objekty – jedná se především o kostely, kláštery, fary nebo další drobné památky.“

„V současné době podporuje Liberecký kraj obnovu církevních památek prostřednictvím dotačního programu i v rámci individuálních dotací. Cílem je sdružit prostředky diecéze, farností, Libereckého kraje a v případě zájmu i obcí tak, aby se jednotlivé obnovy výrazněji posunuly,“ dodala Květa Vinklátová, náměstkyně pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

„Obnova církevních památek a péče o ně je činností, která je podstatnou součástí služby duchovních. Z různých důvodů je tato péče dnes velmi náročná. Proto vítám jakoukoli součinnost, především samospráv. Věřím, že podepsané memorandum s Libereckým krajem pomůže jak památkám samotným, tak také životu a dění v nich a kolem nich,“ dodal Mons. Stanislav Přibyl, 21. biskup litoměřický.

Důležitou roli při naplňování obsahu memoranda bude tvořit pracovní skupina složená ze tří zástupců každého ze subjektů memoranda, která se bude scházet minimálně dvakrát do roka. „Po dohodě obou stran vznikne seznam kostelů, které jsou prioritou z hlediska obnovy. Je potřeba dodat, že memorandum neznamená navýšení dotačního fondu. Sama koordinace a sdružení prostředků by měly přinést potřebný efekt,“ doplnila Vinklátová.

Memorandum o spolupráci s Biskupstvím litoměřickým se týká, jak název napovídá, jen církevních objektů litoměřické diecéze (v Libereckém kraji to jsou vikariát českolipský, liberecký a část vikariátu turnovského). „Pokud se spolupráce osvědčí, pokusíme se otevřít jednání i s Biskupstvím královéhradeckým pro část jilemnického vikariátu,“ doplnila náměstkyně Květa Vinklátová.

Z Memoranda pro Liberecký kraj neplynou žádné finanční závazky. Podepsali ho hejtman Libereckého kraje Martin Půta a biskup litoměřický Stanislav Přibyl 6. června 2024 v zasedací místnosti hejtmana v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje.

Tisková zpráva LK

Subscribe
Upozornit na
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Společnost STEM/MARK, a. s., provede pro město sociologický průzkum za účelem ověření a rozšíření dat v rámci Místní agendy 21. V průzkumu město osloví
Na kandidátce hnutí Starostové pro Liberecký kraj pro podzimní krajské volby dostávají kromě zkušených a úspěšných politiků a starostů velký prostor také nové tváře.
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody bude i v letošním roce pokračovat v ambiciózním projektu výsadeb druhově a věkově rozmanitých lesů na Liberecku. Projekt
Zelení budou kandidovat do zastupitelstva Libereckého kraje pod značkou Zelení pro kraj. Lídrem kandidátky je Milan Starec, který stojí dlouhé roky v čele občanského odporu