|

25. Květen, 2013

Vlastní názor? Dětinské hraní se sirkami. Alespoň dle čelních představitelů Změny. Kam to spěje česká demokracie? Kam směřuje česká společnost, když ten, kdo projeví vlastní názor, je obratem napadán a osočován? A co stojí za článkem „nezávislé státní úřednice“ paní Aleny Dvořáčkové, kterým jakoby se snažila vyprovokovat pana Michaela Canova, či ještě lépe, ve…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.