9. Únor, 2015

V oblasti přírodních a společenských věd panuje dosud převládající praxe, kdy klasifikace jevů vychází z úrovně rozvoje lidské civilizace a úrovně vědeckého poznání. Z hlediska historie vědy však víme, jak mylné byly často názory vědců na řadu přírodních i společenských jevů a ke kolika korekcím jejich původně nedotknutelných závěrů docházelo a dochází….

28. Listopad, 2014

Liberec jako město a též celý Liberecký kraj prošly za posledních 25 let výraznou proměnou k lepšímu. Životní prostředí je jedno z nejlepších v České republice, zdravotní péče prodělala výraznou změnu k lepšímu, krajská nemocnice je vybavena těmi nejlepšími přístroji, které jsou běžné v Evropské Unii. Výraznou změnou prošla celá řada budov – veřejných…

27. Říjen, 2014

Mám obavu, že si lidé přestávají vážit demokracie a svobody. Stále více ve společnosti převažuje názor, že si „za ně nic nekoupí“. 25 let od změny režimu – to už je jedna generace a rychle se zapomíná. Politické strany na tuto poptávku veřejnosti reagují populistickou politikou, hnutí ANO je zářným příkladem. Obávám se brzké…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.