|

2. Květen, 2012

Vážený pane Baďura, po přečtení vašeho článku, který byl uveřejněn v Náš Liberec bych si dovolil vaše informace doplnit a upravit, protože na moje jméno nevrhají právě dobré světlo což mně mrzí. Objekt Riegerova byl koupen od města v regulérním řízení bez jakékoliv podpory od kohokoliv což je důležité vědět….