5. Únor, 2021

Jako mají nejvyšší české štíty svého Krakonoše, „korálkovým“ krajem v podhůří Jizerských hor zase dodnes poletuje duch „Černokněžníka ze Šumburku“, doktora Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela. Obě zmíněné postavy (až na fakt, že druhá jmenovaná má reálný základ a skutečně existovala) spojuje proměna až v téměř jakési „popkulturní“ symboly. Rýbrcoul, tu s hrozivým výrazem,…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.