„Chráníme veřejné peníze.“

Jsme nevládní nezisková organizace, která byla založena v lednu 2014. Navazujeme na činnost sdružení Čmelák, které bylo od roku 2005 jedinou organizací v našem regionu, které se věnovalo protikorupční aktivitám.

Čím se zabýváme?

  • analyzujeme vybrané veřejné zakázky a poukazujeme na možné manipulace
  • sledujeme vybrané kauzy a snažíme se vyčíslit škodu, která vznikla na veřejných rozpočtech
  • porovnáváme sliby a činy politiků, 
  • pomáháme lidem, kteří se setkali s korupčním chováním 
  • přinášíme návrhy na konkrétní protikorupční opatření
  • spolupracujeme s dalšími organizacemi, které se zabývají bojem s korupcí
  • o všem výše uvedeném informujeme veřejnost

 

 

 

Provoz tohoto webu je umožněn díky podpoře Ministerstva vnitra ČR, programu Prevence korupčního jednání.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Copyright © 2016 Náš Liberec;