„Chráníme veřejné peníze.“

Jsme Institut pro udržitelný rozvoj. Jsme nevládní nezisková organizace, která byla založena v lednu 2014. Navazujeme na činnost sdružení Čmelák, které bylo od roku 2005 jedinou organizací v našem regionu, které se věnovalo protikorupční aktivitám.


Čím se zabýváme?

  1. analyzujeme vybrané veřejné zakázky a poukazujeme na možné manipulace
  2. sledujeme vybrané kauzy a snažíme se vyčíslit škodu, která vznikla na veřejných rozpočtech
  3. porovnáváme sliby a činy politiků, 
  4. pomáháme lidem, kteří se setkali s korupčním chováním 
  5. přinášíme návrhy na konkrétní protikorupční opatření
  6. spolupracujeme s dalšími organizacemi, které se zabývají bojem s korupcí
  7. o všem výše uvedeném informujeme veřejnost