|

20. Prosinec, 2011

Zřejmě rekordní zájem z řad diskutujících zaznamenal článek Aleny Dvořáčkové o Lesním koupališti (dále LK). O místu, které mají mnozí Liberečáci spojené s možná nostalgickými vzpomínkami a kterému asi nikdo neupře genium loci. Proto tolik zájmu, emocí, vášnivé diskuse. Místa, kde jsme prožili něco hezkého, si máme tendenci „přivlastňovat“ a rozhodně nám není lhostejný…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.