Lesní koupaliště – o nás bez nás

Zřejmě rekordní zájem z řad diskutujících zaznamenal článek Aleny Dvořáčkové o Lesním koupališti (dále LK). O místu, které mají mnozí Liberečáci spojené s možná nostalgickými vzpomínkami a kterému asi nikdo neupře genium loci. Proto tolik zájmu, emocí, vášnivé diskuse. Místa, kde jsme prožili něco hezkého, si máme tendenci „přivlastňovat“ a rozhodně nám není lhostejný jejich osud. A proto většinu lidí naštve, když zjistí, že se s takovým místem má dít něco, do čeho nemají co mluvit, nikdo se jich neptal, co si zde představují a tím v podstatě popírá, že toto místo má patřit všem.

V současné době je zde připraven projekt na vybudování infomačního centra, učebny ekologické výchovy, naučné stezky, z koupaliště by měl vzniknout vodní ekosystém. Projekt, o kterém se, světe div se, dozvídáme jen díky diskusi vyvolané článkem paní Dvořáčkové. Padlo mnoho slov, někdy konstruktivních, někdy méně, někdy urážlivých. Ráda bych vyjádřila svůj názor a doplnila pár informací.

Předně bych se chtěla zastat pana Kočího, vedoucího střediska ekologické výchovy Divizna a pana Blimla, ředitele Městských lesů. Oni skutečně dělají to nejlepší, co ze své pozice mohou. Město přišlo s tím, že je zde chátrající areál a ať zkusí vymyslet, jak ho zachránit. Přitom samo vedení města letos pohřbilo již 2. možnost, jak Lesní koupaliště za evropské peníze zrekonstruovat. Je naprosto logické, že pan Bliml a Kočí vymyslí projekt ze svého oboru – těžko můžeme chtít, aby zde připravili přírodní sportovní areál nebo jen v „základním provedení“ zrekonstruovali samostatnou vodní plochu na přírodní koupaliště. V projektu nechali spoustu energie a času, našli partnery, hledají možné zdroje financování.

V čem je tedy problém?

Stejně jako u mnoha a mnoha jiných projektů – vedení města jaksi zapomnělo, že rozhoduje o svěřeném majetku, tzn., že by se mělo snažit vyhovět přání obyvatel Liberce. Všem se nezavděčíte nikdy, ale měla by být snaha připravovat projekty podporované většinou. Hned na počátku měla být diskuse: „Jak si představujete Lesní koupaliště?“

Praxe vedení města? Nemáme na to čas ani peníze. Dáme to na starost schopným lidem, kteří to za nás odpracují, seženou peníze a dotační tituly, hotové to schválíme, začneme realizovat a lidi? Nakonec si zvyknou a na konci volebního období napíšeme – zachránili jsme lidmi tolik žádané Lesní koupaliště.

Pana náměstk Rutkovský řekl: „Neboť nebylo jisté, zda a jak bude projekt realizován, rozhodli jsme se projekt nemedializovat a další informace před konečným rozhodnutím nezveřejňovat. Na základě článku paní Dvořáčkové činím tímto výjimku.“  To svědčí o tom hlavně to nedat na veřejnost dřív, než bude odklepnuto!

Pak ať se ale nediví, že tuto roli přejímají lidé z a kolem Změny pro Liberec a vznikají vášnivé diskuse nad veřejnými tématy. I na mně pan náměstek vyžádal příslib, že věc přestanu medializovat. Poté, co slib v rámci umožnění konstruktivní debaty bez asistence médií získal, jsem už nebyla přizvána já, ale hlavně ani nikdo z řad veřejnosti na jediné jednání.

Co tedy s Lesním koupalištěm?

V hrubých obrysech jsme společně s vedoucím Agentury regionálního rozvoje ing. Martinem Duškem a podle ohlasů veřejnosti načrtli projekt, jehož cíl je jediný – rekonstrukce přírodního koupaliště se zachováním „vany“ umožňující přírodní koupání, citlivá úprava okolí, přírodní sportovní prvky v okolí Tiché cesty, osazení vybavením – lavičky, odpočívadla.

Předpokládaná cena projektu by se dle odhadu pohybovala do 15 mil. Kč, včetně opravy a vybetonování vany koupaliště. Samotná rekonstrukce bazénu“ speciálním betonem, a to včetně stěn, vychází dle propočtu odborné firmy na 2,7 mil Kč! V podstatě – i kombinace s projektem Divizny a Městských lesů by nebyla na škodu – dřevěná budova s vyučovací místností by zdejší místo udržovala „živé“ i v měsících, kdy do areálu tolik lidí nezavítá.

Možnost financování projektu Lesního koupaliště

Revitalizace Lesního koupaliště byla zařazena nejprve do IPRM I – Lidové sady, v megalomanském provedení ve výši přes 85 milionů korun, o kterém jsem přesvědčena, že by nikdo z těch, kteří mají rádi koupaliště tak, jak je, nestál. Nicméně – měla nesporné „výhody“ – měla přivést pitnou vodu a odvést kanalizaci z areálu – a ty by byly velmi dobře použitelné pro zástavbu vpravo nad Tichou cestou (směrem „k opicím“).

(O plánované výstavbě kolem cesty U Koupaliště už byl na tomto webu samostatný článek). Po zařazení ještě dražších projektů galerie Lázně za 340 mil a bazénu za 140 mil. Lesní koupaliště vypadlo, peníze, vložené do přípravy projektu, který se nikdy nezrealizuje (přes milion Kč) však z kasy nenávratně odtekly.

Projekt byl za mého působení na radnici opět zařazen do seznamu projektů k realizaci z IPRM III, po našem odvolání „nějak vypadnul“. Důvod, že na něj nešlo uplatnit dotaci, je lživý – mám k dispozici e-mail od vedoucího odboru realizace programu, že projekt v požadované podobě realizovat LZE. Chyběla jen vůle.

O znovuzařazení jsem několikrát jednala s náměstkem Rutkovským, bylo svoláno jedno společné jednání, přislíbeno další, ke kterému nedošlo (tedy – došlo, ale již za zavřenými dveřmi), stejně jako představení na zastupitelstvu – také neproběhlo. Zkrátka uvařit vše s co nejmenšími starostmi za zavřenými dveřmi a s nikým nemuset diskutovat. Hlavně neventilovat do médií.

A možnost financování z IPRM? Stále je! A to zřejmě i z IPRM I, kde je možné, že na tuto „skromnější“ variantu peníze zbydou, alespoň na její část – a v kombinaci s dotací, na které pracují Městské lesy a Divizna… Ale předně je potřeba záměr v základní formě představit a zeptat se: „Chcete to tak?“

Zuzana Kocumová, městská zastupitelka zvolená na kandidátce Unie pro sport a zdraví

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Nejdříve je třeba zdůraznit, že Základní síť sociálních služeb v Libereckém kraji je třeba upravit a zrekonstruovat. Za celou dobu existence krajů nebyla základní
Vedení statutárního města Jablonec nad Nisou si je vědomé toho, že cena za pozemky u přehrady v lokalitě Tajvan je vysoká. V této výši ji majitel pozemků
Náš Liberec přináší znění dopisu historika umění a architektury Pavla Karouse, kterým se obrací na zastupitele města Liberec ve věci výstavy Socha a město
Vážená redakce „Náš Liberec“, vážení čtenáři, dne 25.5.2021 jste uveřejnili na Vašich stránkách rozhovor s Ing. Miloslavou Pošvářovou. Člověk, který se danou problematikou nezabývá,