Ještěd – přírodní park nebo sportovní areál?

Ekologové ze Společnosti přátel přírody a ZO ČSOP Armillaria z Liberce chtějí dosáhnout toho, aby byl záměr Sportovní areál Ještěd posuzován také z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001, známého jako zákon EIA. Proto podali společně Vyjádření k oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí „Sportovní areál Ještěd“.

Uvažovaný projekt přímo zasahuje do Přírodní památky Terasy Ještědu a navrhované rezervace Ještědské buky a několika dalších biokoridorů a biocenter. Počítá s kácením několika hektarů lesa přímo v přírodním parku. Nejde přitom jen o smrkové monokultury, ale i přírodě blízké smíšené lesy v lokalitě Pláně.


Projekt může mít velký vliv na přírodní prostředí v oblasti a jako takový by měl mít významné opodstatnění. Veřejný zájem rozšíření areálu by měl být podle ochránců patřičně zdůvodněný. Jeho vliv je natolik výrazný a celkový plošný rozsah natolik velký (komplex staveb je investorem uváděn na ploše 165 ha, celkové ovlivněné území je ovšem ještě daleko větší), že by měl být plnohodnotně posuzován podle zákona EIA.


Jan Korytář, vedoucí Společnosti přátel přírody, k tomu doplňuje: „Nejsme za každou cenu proti rozšíření areálu. Chceme pouze to, aby byl dodržen zákon a vybráno nejlepší řešení. Je třeba brát také v potaz, že celý Přírodní park Ještěd kromě samotných přírodních hodnot není místem rekreace zejména pro lyžařskou veřejnost, ale že se zde mimo zimní sezónu rekreují i další skupiny veřejnosti. Je otázkou, zda právě bikeři, které chce na Ještěd záměr přilákat zbudováním nových tratí a kteří by se v budoucnu měli řítit lesem po svazích dolů, jsou tím druhem rekreace, který má mít v přírodním parku významný prostor.“


Záměr rozvoje areálu předložilo Statutární město Liberec, které se zároveň nedávno dohodlo o pronájmu celého areálu soukromé společnosti Snowhill. Ta má do něj masivně investovat a provozovat jej dalších 25 let. Sportovní areál Ještěd je již delší dobu středem zájmu různých podnikatelských lobby, které zde vidí možnost rozvoje svých podnikatelských aktivit a to i v souvislosti s uvažovaným MS v klasickém lyžování v roce 2009.


Ekologové žádají, aby kraj zadal dopracování dokumentace a umožnil standardní projednání tohoto záměru.


Dle vyjádření Krajského úřadu z 5. dubna vzala Investorsko-inženýrská a. s., která zastupuje v uvedené věci město Liberec, svoji žádost o provedení zjišťovacího řízení zpět a pravděpodobně se ji pokusí dopracovat. Celou kauzu bude SPP i nadále sledovat.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
„Chráníme veřejné peníze.“ Jsme nevládní nezisková organizace, která byla založena v lednu 2014. Navazujeme na činnost sdružení Čmelák, které bylo od roku 2005 jedinou
            Tento web provozuje: Institut pro udržitelný rozvoj o. p. s. Švermova 32/35, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec IČ:
Výňatek z rozhovoru se šéfem Snowhillu Karlem Vackem „Liberec patří na Sicílii, říká zájemce o Ještěd.“ Text vyšel v MfDnes, příloha Liberecký kraj 21.