nášLiberec

Search

Jak probíhal zastupitelský seminář a následná veřejná debata

Přesně v polovině listopadu, ve čtvrtek 15. 11. 2007, se v zasněženém Liberci konaly hned dvě akce, které byly tematicky zaměřeny na transparentnost místní i státní správy, problematiku korupce, možnosti občanské angažovanosti i otázky kolem míry demokratičnosti v radničních periodikách.

První z akcí, kterou pořádala spolu s Transparency International Czech Republic a Oživení, o.s. i naše společnost, byl odborný seminář pro zastupitele, který se konal od 13 hodin v zasedacím sále městského zastupitelstva liberecké radnice.

Cílem semináře bylo seznámit zastupitele se zkušenostmi při zavádění etických kodexů a jejich významem pro lepší fungování místních samospráv, s různými přístupy vedení obcí k problematice obecních a radničních zpravodajů a v neposlední řadě s praktickými návody a zkušenostmi se zvyšováním transparentnosti veřejných zakázek
Ačkoliv byli osloveni všichni liberečtí, jablonečtí, ale například i chrastavští zastupitelé osobně, semináře se nakonec zúčastnilo devět zastupitelů. Ale i tak, vyjma ČSSD a SNK-ED, byli na semináři zastoupeny všechny politické strany z liberecké radnice.
Jako první vystoupil se svou přednáškou, raději odborným příspěvkem, Michal Štička z pražské pobočky Transparency Internationalwww.transparency.cz.
Jeho tématem byla transparentnost při zadávání veřejných zakázek. Seznámil přítomné zastupitele s prací Transparency International Czech Republic, jejími dosavadními výsledky, možnostmi zefektivnění průhlednosti při manipulaci s veřejnými financemi. Nešlo o suchou, právně-teoretickou přednášku. Michal Štička během ní uváděl nejrůznější konkrétní příklady z celé České republiky i ze zahraničí a pohotově reagoval na četné dotazy přítomných zastupitelů.

Po bloku Transparency International, přišel se svým vstupem Tomáš Kramár, pracovník renomovaného občanského sdružení Oživeníwww.bezkorupce.cz, které se od roku 1999 zabývá systematickým odhalováním střetu zájmů a korupce ve veřejné správě a zvyšováním transparentnosti veřejného sektoru.
Jeho tématy byl, v Liberci díky vládnoucí koalici neprošlý, etický kodex zastupitele a demokratičnost radničních periodik. Díky zvoleným tématům, byl jeho příspěvek ještě konkrétnější a liberečtí zastupitelé, se tak mohli dozvědět, jaké výhody i úskalí, přineslo například pražskému magistrátu, ale i zastupitelům v jiných obcích, schválení etického kodexu. Aktuálnost dalšího svého tématu, tedy demokratičnost radničních zpravodajů, podpořil nedávným výzkumem Oživení, o.s. k tomuto tématu, kde právě Liberec se svým Zpravodajem liberecké radnice nedopadl vůbec dobře. Více zde: www.bezkorupce.cz/projekty/radnicni-listy/.

Seminář pro zastupitele skončil zhruba v 16 hodin a všichni přítomní se odebrali na navazující veřejnou besedu o korupci, rozpočtu na příští rok, transparentnosti při zadávání veřejných zakázek i problematice dostatečné informovanosti ze strany radnice. Začátek besedy byl naplánován na 17 hodinu do prostor Experimentálního studia v libereckých Lidových sadech. Oproti loňskému roku byla účast, snad výběrem vzdálenější lokality, snad nepříznivým počasím, znatelně menší. Na besedu s desítkou zastupitelů liberecké radnice a pracovníci Transparency International Czech Republic a Oživení,o.s. (zastoupeny byli všechny strany, až opět na ČSSD a SNK-ED) dorazilo, oproti loňským sto padesáti, pouhých dvacet občanů, nicméně občanů aktivních a problematiky znalých. Lídři vládnoucí liberecké koalice, ač před rokem proklamovali svou připravenost se v povolebním čase obdobné debaty zúčastnit, ani letos nedorazili.
Přes poměrně malý počet občanů, kteří debatu navštívili, probíhala diskuse věcně a poměrně ostře. Vystoupili na ní, mimo jiné, i zástupci nově vzniklého Občanského sdružení Staré město Liberec Aleš Pavlů a Alena Dvořáčková. Ohradili se zejména proti politice zveřejňování privatizačních záměrů města v lokalitě Starého města a Lidových sadů, kdy se jim nelíbila a nelíbí dostatečná míra informovanosti veřejnosti ze strany radnici při plánované zásadní změně této tradiční liberecké lokality ze strany vládnoucí liberecké koalice. O aktivitách tohoto sdružení jsme Vás informovali zde a i do budoucna bude na našich stránkách věnovaný prostor snahám tohoto uskupení.

Během debaty měli občané také možnost vyjádřit své názory na podobu rozpočtu pro rok 2008, kdy na připravených arších mohli zapsat své názory na politiku radnice i konkrétní případy, které je v místech jejich bydliště trápí a které si přejí vyřešit.
Spolu s, podle názoru občanů i opozičních zastupitelů, nedostatečnou informovaností veřejnosti při privatizaci veřejného prostoru i zeleně, byla otevřena otázka monotónnosti radničního periodika i celkově neuspokojivé možnosti lidí zapojit se do diskuse, která se týká budoucnosti jejich domova a tedy i jich samých. Proklamovaná shoda o nutnosti hlubší demokratizace místní politiky tak, snad i díky tomuto malému krůčku vpřed, v budoucnu dojde svého naplnění.

Jaroslav Tauchman

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V areálu bývalých Libereckých výstavních trhů (LVT) již deset let funguje Technické muzeum Liberec. Nyní zde má ale vzniknout výstavba bytových domů a lidé
Stavební společnost Brex byla dlouhé roky významným hráčem v regionu. Dostávala poměrně velké procento zakázek a její vlastníci měli blízko k politikům, zejména k
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj