Městské firmy jsou jedním z hlavních zdrojů neprůhlednosti v komunální politice, ukázal nový průzkum TIC

Transparency International – Česká republika (TIC) zpracovala studii, která analyzuje hospodaření městských (obecních) firem, jejich informační otevřenost (zveřejňování výročních zpráv) a obsazování řídících a dozorčích orgánů zastupiteli.

Více než 40 % HDP je v České republice alokováno veřejným sektorem. Podstatná část těchto prostředků je vydávána na zajišťování služeb občanům na úrovni obecních samospráv, jež k tomu v řadě případů používají tzv. obecní obchodní společnosti (akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným, které buď obce celé vlastní nebo v nich mají určitý majetkový podíl).

Zakládání obecních obchodních společností lze sice odůvodnit objektivními výhodami (klasické účetnictví, flexibilnější manipulace s majetkem či možnost zadlužovat se), avšak přináší řadu problémů a rizik, které mohou vést k neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků. TIC se proto rozhodla provést monitoring 13 krajských měst (včetně Prahy), které vlastní majetkovou účast ve 210 obchodních firmách. Provedená studie odhaluje čtyři hlavní problematické okruhy:

*
Obecní obchodní společnosti nedodržují či nesprávně implementují zákon o veřejných zakázkách.Některé firmy za období květen 2004 – září 2007 nevyhlásily žádné zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

*
Nejasná aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím na tyto společnosti vede k nízké transparentnosti toku veřejných prostředků a k absenci efektivní kontroly nejen ze strany veřejnosti, ale i orgánů veřejnésprávy. Pouhá polovina sledovaných společností zveřejňuje své výroční zprávy na internetu.

*
Statutární orgány obecních obchodních společností jsou obsazovány spřízněnými osobami či lidmi, jimž se potřebuje vládnoucíkoalice na radnici odvděčit.Nerozhodují profesní hlediska, a nelze tedy od vrcholných orgánů očekávat kvalifikovaná rozhodnutí. TIC zjistila, že až 510 míst ve sledovaných městech je určeno pro zastupitele,z toho vícenež 77 % obsadili neuvolnění zastupitelé, kteří mohou pobíratfinanční odměnu.

*
Ačkoli mají krajská města v České republice majetkové podíly v 61 firmách,jež se pohybují na klasickém konkurenčním trhu, získávají z nich velmi malé množství finančních prostředků (pouze 0,1-1% celkových příjmů).

„Alokování veřejných prostředků do klasických podnikatelských subjektů neníefektivní a výhodnost i legitimita majetkové zainteresovanosti měst v obchodních společnostech je velmi sporná“, říká David Ondráčka, ředitel TIC.

„Obecní představitelé by se měli soustředit na vykonávání činností, pro které jsou určeni zákonem o obcích, spíše než na podnikání. Působení na klasickém konkurenčním trhu je vlastní subjektům soukromým“, říká Jan Pavel, spolupracovník TIC.

TIC proto doporučuje:

Obecní samosprávy by měly v souladu se svým základním posláním (péče o všestranný rozvoj území a občanů) utlumit klasické podnikatelské aktivity a soustředit se na základní okruh nekomerčních činností. Dále:

*
je nutné zvýšit kontrolu obecních obchodních společností, které mají charakter veřejnoprávní instituce, v oblasti jejich zadávání veřejných zakázek.

*
je žádoucí zvýšit transparentnost toku finančních prostředků v obecních obchodních firmách. Tento problém by měly zohlednit i připravované změny účetnictví veřejného sektoru (údaje by se měly objevovat i v systému ARIS). Standardem by mělo být rovněž zveřejňování výročních zpráv na internetu.

*
je vhodné upravit daňový a účetní systém tak, aby obecní samosprávy nebyly objektivně vedeny k masovému zakládání obchodních společností jako jiné formy interní produkce služeb. Lze uvažovat i o legislativním zakotvení nového typu právnické osoby kombinující výhody příspěvkových organizací (přímá kontrola) s obchodní společností (flexibilnější manipulace s majetkem, daňový režim apod.).

*
je nutné vyjasnit platnost zákona o svobodném přístupu k informacím vzhledem k obchodním společnostem s majetkovou účastí subjektu veřejného sektoru a vhodně rozlišit subjekty, které poskytují veřejné služby jako jinou formu interní produkce, od subjektů pohybujících se na konkurenčním trhu. Řešením by byla praxe, kdy by zařazení do kategorie veřejný zadavatel indukovalo zařazení do skupiny povinných subjektů.

Nevládní organizace Transparency International-Česká republika je jednou z více než 90 poboček mezinárodní sítě Transparency International. Posláním TIC je zjišťovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu systémovému omezování. Více informací na www.transparency.cz.
!

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj
Lesopark v Fibichově ulici v posledních letech prošel nákladnou úpravou, která z neudržovaného místa vytvořila zajímavou přírodní stezku plnou tůní. Naši čtenáři ale upozorňují
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s