Dana Lysáková, KSČM


1. Vnímáte jako hlavní problém Liberce korupci a klientelismus?Ano
2. I významná část veřejnosti považuje problém korupce a klientelismu v Liberci za podstatný. Která strana či strany nesou podle Vás za tento stav hlavní odpovědnost?Jednoznačně všechny koaliční vládnoucí strany do této doby.
3.Můžete vyloučit, že strana či volební uskupení, které zastupujete, v případě úspěchu ve volbách, s těmito stranami neuzavře koaliční dohodu?Jedná se o nové volební období, ve kterém mohou zastupovat dané politické subjekty zcela jiní zastupitelé. A z těchto důvodů a priori předjímat předem korupci či klientelismus je neadekvátní. Jedná se o selhání konkrétních lidí, nikoli značek politických stran. V souvislosti spolupráce či případných dohod je pro mne naprosto podstatný náš levicový volební program a jeho dodržení. Problém nastíněných negativních jevů je pak třeba řešit, pokud by se následně prokázaly tyto úmysly u jednotlivců a to případně i vypovězením dohod, pokud by se konkrétní případy neřešily.
4. Myslíte si, že by zastupitelé, pokud městu způsobí úmyslně či z nedbalosti výraznou majetkovou škodu, měli být za tuto škodu sami hmotně odpovědní, tzn. podílet se na její náhradě?Ano, poměrnou měrou.
5. Popište, prosím, v rozsahu 300 znaků, co konkrétního podniknete v boji proti korupci v případně Vašeho zvolení.Zkvalitnit kontrolní systém, zprůhlednit výběrová řízení, nepřipustit střety zájmů, zcela pravidelně zveřejňovat výsledky kontrol s konkrétní zodpovědností a závěry.
Rozhodně však nezavádět další byrokratické mechanismy či navyšování lidských zdrojů, zřizovat např. funkci protikorupčního náměstka či podobně. Závěrem tedy – využít stávající mechanizmy, ale tyto systémově zefektivnit a důsledně využívat.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Poslední lednový den se v Naivním divadle mohou diváci těšit na speciální večer, který je věnován kulatému výročí založení Studia Ypsilon v Liberci. V
Náš Liberec již dlouhou dobu upozorňuje na skutečnost, jakým způsobem vedení Libereckého kraje využívá veřejných prostředků pro svou prezentaci. Minulý týden to potvrdila Rada
Pořad Nedej se! zaujala situace kolem sjezdovek na Ještědu. Společnost Tatry mountains resort slovenského miliardáře a oligarchy Igora Rattaje původně slíbila, že po vykácení
Po prohraném referendu v Horní Řasnici na Frýdlantsku se rozhodla firma WEB Větrná energie uspořádat veřejnou besedu s lidmi v sousední Dolní Řasnici, kde plánuje vybudovat pět
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.