Dana Lysáková, KSČM


1. Vnímáte jako hlavní problém Liberce korupci a klientelismus?Ano
2. I významná část veřejnosti považuje problém korupce a klientelismu v Liberci za podstatný. Která strana či strany nesou podle Vás za tento stav hlavní odpovědnost?Jednoznačně všechny koaliční vládnoucí strany do této doby.
3.Můžete vyloučit, že strana či volební uskupení, které zastupujete, v případě úspěchu ve volbách, s těmito stranami neuzavře koaliční dohodu?Jedná se o nové volební období, ve kterém mohou zastupovat dané politické subjekty zcela jiní zastupitelé. A z těchto důvodů a priori předjímat předem korupci či klientelismus je neadekvátní. Jedná se o selhání konkrétních lidí, nikoli značek politických stran. V souvislosti spolupráce či případných dohod je pro mne naprosto podstatný náš levicový volební program a jeho dodržení. Problém nastíněných negativních jevů je pak třeba řešit, pokud by se následně prokázaly tyto úmysly u jednotlivců a to případně i vypovězením dohod, pokud by se konkrétní případy neřešily.
4. Myslíte si, že by zastupitelé, pokud městu způsobí úmyslně či z nedbalosti výraznou majetkovou škodu, měli být za tuto škodu sami hmotně odpovědní, tzn. podílet se na její náhradě?Ano, poměrnou měrou.
5. Popište, prosím, v rozsahu 300 znaků, co konkrétního podniknete v boji proti korupci v případně Vašeho zvolení.Zkvalitnit kontrolní systém, zprůhlednit výběrová řízení, nepřipustit střety zájmů, zcela pravidelně zveřejňovat výsledky kontrol s konkrétní zodpovědností a závěry.
Rozhodně však nezavádět další byrokratické mechanismy či navyšování lidských zdrojů, zřizovat např. funkci protikorupčního náměstka či podobně. Závěrem tedy – využít stávající mechanizmy, ale tyto systémově zefektivnit a důsledně využívat.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberecká radnice rozeslala do všech schránek speciální přílohu zpravodaje na téma plánované rekonstrukce bazénu. Je fajn, že se radnice snaží vysvětlit lidem, proč bude
Téměř všemi hlasy prošel na včerejším zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bod ohledně výstavby rekordně drahého domova důchodců v Hrádku nad Nisou. Kraj ji bude
Začátkem minulého týdne zemřel Jakub Šeps, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje.
Hojně využívaná pošta v obchodním domě Globus se zavírá. Nepomohly ani snahy libereckých politiků opětovně přesvědčit Vratislavice nad Nisou, aby jejich zastupitelé ustoupili zájmům