Petr Černý, Věci Veřejné


1. Vnímáte jako hlavní problém Liberce korupci a klientelismus?


Ano, jako jeden z hlavních.
2. I významná část veřejnosti považuje problém korupce a klientelismu v Liberci za podstatný. Která strana či strany nesou podle Vás za tento stav hlavní odpovědnost?Za pověst Liberce jako města korupce a klientelismu nenesou odpovědnost politické strany ani jiná sdružení občanů, ale konkrétní lidé. Především politici, zastupitelé. Díky slabé opozici v zastupitelstvu, která namísto, aby se sjednotila, tak se vnitřně rozhádala a rozpadla, si trojkoalice ODS, ČSSD a USZ dělá co chce.
3.Můžete vyloučit, že strana či volební uskupení, které zastupujete, v případě úspěchu ve volbách, s těmito stranami neuzavře koaliční dohodu?Věřím, že lidé nedají svůj hlas politickým dinosaurům. Osobně jsem byl jednou účasten zasedání zastupitelstva města Liberce jako diskutující v otázce předraženého tepla v Liberci a pak jsem dva dny nemohl spát. Na straně koalice ODS, ČSSD doplněné do potřebné většiny Unií pro sport a zdraví byla cítit velká míra arogance. Na straně opozice zase pouhý slovní exhibionismus bez znalosti věci. Strašné.
Ne, to nevylučuji.
4. Myslíte si, že by zastupitelé, pokud městu způsobí úmyslně či z nedbalosti výraznou majetkovou škodu, měli být za tuto škodu sami hmotně odpovědní, tzn. podílet se na její náhradě?Problematika náhrady škody je právně upravena v § 420 občanského zákoníku, kde se říká, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. V případě zastupitele to tedy může být například porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, případně může jít o škodu způsobenou spácháním nějakého trestného činu. V takovém případě existuje povinnost škodu nahradit.
5. Popište, prosím, v rozsahu 300 znaků, co konkrétního podniknete v boji proti korupci v případně Vašeho zvolení.Hlavní práci v boji proti korupci musí odvést vláda a Parlament při přípravě a schvalování novel zákona o veřejných zakázkách a navazujících právních předpisů. Věci veřejné mají jasnou představu, která bude vládou realizována. Pokud jde o zastupitelstvo, Věci veřejné budou trvat na naprosté transparentnosti celého procesu výběrových řízení.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s
Liberečtí radní projednali návrh Výboru pro kulturu a cestovní ruch na udělení šesti Medailí města Liberce v roce 2024. Návrh budou nyní schvalovat liberečtí
„Nemuseli jsme jen sedět a poslouchat nudné kecy, dozvěděli jsme se důležité věci zajímavým způsobem. Čekala jsem, že se unudím k smrti, ale fakt mě to
Obě jizerská města, která spojuje jedna řeka, mají další společnou věc: jejich radnice jsou nově prohlášeny národními kulturními památkami. Radnice v Liberci i Jablonci