Petr Černý, Věci Veřejné


1. Vnímáte jako hlavní problém Liberce korupci a klientelismus?


Ano, jako jeden z hlavních.
2. I významná část veřejnosti považuje problém korupce a klientelismu v Liberci za podstatný. Která strana či strany nesou podle Vás za tento stav hlavní odpovědnost?Za pověst Liberce jako města korupce a klientelismu nenesou odpovědnost politické strany ani jiná sdružení občanů, ale konkrétní lidé. Především politici, zastupitelé. Díky slabé opozici v zastupitelstvu, která namísto, aby se sjednotila, tak se vnitřně rozhádala a rozpadla, si trojkoalice ODS, ČSSD a USZ dělá co chce.
3.Můžete vyloučit, že strana či volební uskupení, které zastupujete, v případě úspěchu ve volbách, s těmito stranami neuzavře koaliční dohodu?Věřím, že lidé nedají svůj hlas politickým dinosaurům. Osobně jsem byl jednou účasten zasedání zastupitelstva města Liberce jako diskutující v otázce předraženého tepla v Liberci a pak jsem dva dny nemohl spát. Na straně koalice ODS, ČSSD doplněné do potřebné většiny Unií pro sport a zdraví byla cítit velká míra arogance. Na straně opozice zase pouhý slovní exhibionismus bez znalosti věci. Strašné.
Ne, to nevylučuji.
4. Myslíte si, že by zastupitelé, pokud městu způsobí úmyslně či z nedbalosti výraznou majetkovou škodu, měli být za tuto škodu sami hmotně odpovědní, tzn. podílet se na její náhradě?Problematika náhrady škody je právně upravena v § 420 občanského zákoníku, kde se říká, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. V případě zastupitele to tedy může být například porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, případně může jít o škodu způsobenou spácháním nějakého trestného činu. V takovém případě existuje povinnost škodu nahradit.
5. Popište, prosím, v rozsahu 300 znaků, co konkrétního podniknete v boji proti korupci v případně Vašeho zvolení.Hlavní práci v boji proti korupci musí odvést vláda a Parlament při přípravě a schvalování novel zákona o veřejných zakázkách a navazujících právních předpisů. Věci veřejné mají jasnou představu, která bude vládou realizována. Pokud jde o zastupitelstvo, Věci veřejné budou trvat na naprosté transparentnosti celého procesu výběrových řízení.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Poslední lednový den se v Naivním divadle mohou diváci těšit na speciální večer, který je věnován kulatému výročí založení Studia Ypsilon v Liberci. V
Náš Liberec již dlouhou dobu upozorňuje na skutečnost, jakým způsobem vedení Libereckého kraje využívá veřejných prostředků pro svou prezentaci. Minulý týden to potvrdila Rada
Pořad Nedej se! zaujala situace kolem sjezdovek na Ještědu. Společnost Tatry mountains resort slovenského miliardáře a oligarchy Igora Rattaje původně slíbila, že po vykácení
Po prohraném referendu v Horní Řasnici na Frýdlantsku se rozhodla firma WEB Větrná energie uspořádat veřejnou besedu s lidmi v sousední Dolní Řasnici, kde plánuje vybudovat pět
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.