Jiří Šolc, Liberec občanům


1. Vnímáte jako hlavní problém Liberce korupci a klientelismus?Ano, je to palčivý problém, není však jediný.
2. I významná část veřejnosti považuje problém korupce a klientelismu v Liberci za podstatný. Která strana či strany nesou podle Vás za tento stav hlavní odpovědnost?Tak takto jednoduše se to klasifikovat nedá, viníkem nejsou politické strany, ale vadní lidé v nich a ti jdou (často, bohužel) napříč spektrem.
3.Můžete vyloučit, že strana či volební uskupení, které zastupujete, v případě úspěchu ve volbách, s těmito stranami neuzavře koaliční dohodu?Koalici neuzavřeme pouze s KSČM, prosazujeme poměrné zastoupení v radě.
Sdružení Liberec občanům chce do vedení města prosadit princip poměrného zastoupení demokratických subjektů, dle volebního výsledku, bez neplodné hry koalice/opozice. KSČM nepovažujeme za demokratický subjekt.
4. Myslíte si, že by zastupitelé, pokud městu způsobí úmyslně či z nedbalosti výraznou majetkovou škodu, měli být za tuto škodu sami hmotně odpovědní, tzn. podílet se na její náhradě?Ano, v tomto je legislativa ČR značně nedokonalá. Nejen politici, ale i úředníci či zástupci zájmových organizací.
5. Popište, prosím, v rozsahu 300 znaků, co konkrétního podniknete v boji proti korupci v případně Vašeho zvolení.Nebojíme se přiznat inspiraci v protikorupčních mechanismech Hrádku n.N. a Semil, tam to již dobře funguje. Na webu města prosadíme „životopis zakázek“, výběrové řízení, včetně výběrových kritérií, smlouvy, případných dodatků a rozpisu plateb i časové plnění zakázky. Chceme jít tak daleko, že na vybrané akce zřídíme transparentní účet. Společnosti s neznámým vlastníkem budeme snižovat hodnocení a tím komplikovat přístup k zakázce města. Chceme, aby kvalitu díla hodnotili také občané, kterých se týká a aby o uplatnění případné reklamace byli občané zpět informováni. Chceme změnit pravidla pro prodej nemovitostí našeho města, proti těm, které dnes jsou ,máme řadu výhrad.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Poslední lednový den se v Naivním divadle mohou diváci těšit na speciální večer, který je věnován kulatému výročí založení Studia Ypsilon v Liberci. V
Náš Liberec již dlouhou dobu upozorňuje na skutečnost, jakým způsobem vedení Libereckého kraje využívá veřejných prostředků pro svou prezentaci. Minulý týden to potvrdila Rada
Pořad Nedej se! zaujala situace kolem sjezdovek na Ještědu. Společnost Tatry mountains resort slovenského miliardáře a oligarchy Igora Rattaje původně slíbila, že po vykácení
Po prohraném referendu v Horní Řasnici na Frýdlantsku se rozhodla firma WEB Větrná energie uspořádat veřejnou besedu s lidmi v sousední Dolní Řasnici, kde plánuje vybudovat pět
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.