Martina Rosenbergová, ČSSD


1. Vnímáte jako hlavní problém Liberce korupci a klientelismus?Ano, ovšem největším problémem je vysoké zadlužení města.
2. I významná část veřejnosti považuje problém korupce a klientelismu v Liberci za podstatný. Která strana či strany nesou podle Vás za tento stav hlavní odpovědnost?Myslím, že občané si za posledních dvacet let dokázali udělat názor, které subjekty jsou za tento stav odpovědné.
3.Můžete vyloučit, že strana či volební uskupení, které zastupujete, v případě úspěchu ve volbách, s těmito stranami neuzavře koaliční dohodu?Otázka nezodpovězena – pozn.red.
4. Myslíte si, že by zastupitelé, pokud městu způsobí úmyslně či z nedbalosti výraznou majetkovou škodu, měli být za tuto škodu sami hmotně odpovědní, tzn. podílet se na její náhradě?Pokud je mi známo, městští zastupitelé nemají žádnou imunitu. Myslím tedy, že náš právní řád již nyní umožňuje postih za prokázaná provinění.
5. Popište, prosím, v rozsahu 300 znaků, co konkrétního podniknete v boji proti korupci v případně Vašeho zvolení.Transparentní výběrová řízení, zveřejňování smluv na internetu. Je důležité, aby správně fungovaly všechny kontrolní mechanismy. Těch příkladů je mnoho. Je však nezbytně nutné nezůstat pouze u předvolebních proklamací a slibů, ale uvést tato pravidla do praxe.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Liberečanům budou ve veřejném prostoru sloužit nové lavičky. Město jich zatím nakoupilo dvacet a již se instalují v ulicích. Milá pozornost ostře kontrastuje s
Liberečtí radní projednali návrh Výboru pro kulturu a cestovní ruch na udělení šesti Medailí města Liberce v roce 2024. Návrh budou nyní schvalovat liberečtí
„Nemuseli jsme jen sedět a poslouchat nudné kecy, dozvěděli jsme se důležité věci zajímavým způsobem. Čekala jsem, že se unudím k smrti, ale fakt mě to
Obě jizerská města, která spojuje jedna řeka, mají další společnou věc: jejich radnice jsou nově prohlášeny národními kulturními památkami. Radnice v Liberci i Jablonci