Bude volba nového vedení radnice tajná nebo veřejná?

Ve čtvrtek 25.listopadu se sejde nově zvolené zastupitelstvo města Liberce, aby zvolilo nového primátora, jeho náměstky a novou radu města. Primátorem se má stát Jan Korytář z vítězné Změny pro Liberec a další posty jsou dohodnuty v rámci koalice stávající se ze Změny pro Liberec, ČSSD, volebního uskupení Liberec občanům a Unie pro sport a zdraví. Na průběh volby, respektive na to, má –li být tajná či veřejná, ale panují i uvnitř nové koalice rozdílné názory. Přinášíme vyjádření některých z nich. AKTUALIZACE 23.11. 2010 – PO VZÁJEMNÉ DOHODĚ VŠECH STRAN KOALICE BUDE VOLBA NOVÉHO VEDENÍ LIBERECKÉ RADNICE TAJNÁ.

Pro otevřenou volbu jsou zástupci Změny pro Liberec, jejich argumentace spočívá v dohodě, kterou s ostatními koaličními subjekty uskutečnily a kterou mají stvrdit toto úterý svými podpisy. Podle vyjádření lídrů Změny pro Liberec je otevřené hlasování i jasným signálem pro liberecké voliče. Ti se tak můžou alespoň otevřeně dozvědět, jak který zastupitel hlasoval a minimalizuje se tak možnost zákulisního ovlivňování zastupitelů a politická korupce. Problém s otevřenou volbou nemají ani zástupci ČSSD a Unie zdraví, při čemž (stejně jako zastupitelé Změny pro Liberec) připouští i variantu tajného hlasování.

Proti veřejné volbě se vymezili komunisté, ODS, Věci veřejné a noví zastupitelé za Liberec občanům. Podle jejich názoru veřejná volba ruší zásadní demokratické právo každého zastupitele rozhodovat se podle svého svědomí a nahlodává samotnou důvěru v zastupitelském sboru. Zastupitelé ze všech čtyř stran, které jsou proti veřejné volbě, se rovněž odvolávají na jednací řád, který počítá s volbou tajnou.

Nicméně například z řad hnutí Liberec občanům zaznělo, že jsou přesvědčeni, že volba proběhne tak, aby neohrozila koaliční dohodu, jak v programovém, tak personálním provedení.

Problematika veřejného a tajného hlasování, ale i možného ovlivňování zvolených zástupců, je v českém prostředí politickým evergreenem. Naposledy byla hojně diskutována v souvislosti například s tzv. politickými přeběhlíky, kteří umožnili (svým praktickým opuštěním poslaneckého tábora ČSSD) sestavit Topolánkovu vládu či zvolit za prezidenta republiky Václava Klause.

Nadále přetiskujeme vyjádření některých libereckých politiků, když jsme je v otázce veřejné a tajné volby oslovili.

Zuzana Kocumová, Unie pro sport a zdraví

„V podstatě je mi to jedno, jelikož nevidím důvod, proč by mé hlasování měl ovlivnit fakt, jestli je tajné, nebo veřejné. Chápu důvody pro obě možnosti, na druhou stranu mi to nepřijde nijak zásadní otázka. Pokud by se nenašel vzájemný konsenzus všech stran, asi by měl být ponechán současný stav věcí – tzn. tajná volba. Věřím, že současná koalice vzniklana základě programové schody a podobné vize, takže způsob hlasování výsledky nijak neovlivní.“

Jan Korytář, Změna pro Liberec

Můj osobní názor je, že možné jsou obě varianty.

Vzhledem k tomu, že volit budou zastupitelé, kteří zastupují nejen sami sebe, ale zejména občany tohoto města, myslím, že by veřejná volba byla na místě, aby každý mohl vědět, jak volí ten, komu dali voliči svůj hlas.

Navíc trochu postrádám smysl tajné volby ve chvíli, kdy zastupitelé z koaličních stran před samotnou volbou podepíší koaliční smlouvu, ve které zcela jasně vyjádří svůj názor na to, jak by měla být obsazena rada města. Pokud by neprobíhala žádná koaliční jednání a zastupitelé se rozhodovali až na zastupitelstvu dle projevů jednotlivých kandidátů, byla by tajná volba zcela jistě na místě, aby se každý mohl rozhodnout sám za sebe. V takové situaci ale nejsme.

O formě volby vedeme jednání s našimi koaličními partnery, nakonec se na jednom způsobu dohodneme a volby podle něj proběhnou. Nemyslím si ovšem, že jedna či druhá možnost je více či méně demokratická, obě mají svá pro a proti.

Ať už bude volba tajná nebo veřejná, věřím, že nová rada města bude zvolena a město bude moci začít normálně fungovat.“

Jiří Šolc, Liberec občanům

Na to je poměrně jednoduchá odpověď.

Tradice demokratické tajné volby je velmi silná. Platí že „o věcech“ se má hlasovat veřejně transparentně, tak aby si každý mohl ověřit případný střet zájmů a „o lidech“ tajně tak aby volitel i volený byl ve svém mandátu svobodný. Ten kandidát, který je tajně volen má svůj pozdější mandát silnější mj. i pravidlem, jak byl kdo volen je i odvoláván.

Svoboda jednotlivce je pro mne a mé kolegy tou nejcennější hodnotou, o tuto svobodu aklamační volba okrádá. Jedině tajnou volbou si ověříme, zdali jsme koaliční dohodu vykomunikovali ke spokojenosti všech a zdali o ni všichni opravdu stojí. Bez této základní důvěry nemá smysl cokoli vůbec začínat. Nakonec se může stát, že volený kandidát dostane i několik hlasů z řad opozice, těch, kterých by se mu v aklamační volbě nikdy nedostalo.

Petr Černý, Věci veřejné

V případě voleb osob by se mělo vždy hlasovat tajně. Tajné hlasování umožňuje zastupiteli hlasovat výhradně v souladu s jeho svědomím, nikoliv v souladu s přáním stranického sekretariátu.

Jaroslav Tauchman

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V areálu bývalých Libereckých výstavních trhů (LVT) již deset let funguje Technické muzeum Liberec. Nyní zde má ale vzniknout výstavba bytových domů a lidé
Stavební společnost Brex byla dlouhé roky významným hráčem v regionu. Dostávala poměrně velké procento zakázek a její vlastníci měli blízko k politikům, zejména k
Letošní Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm proběhne v Liberci od 7. do 12. května. Jako každý rok se v jeho soutěžním programu představí to
Fungování kontroverzního parkovacího domu u krajského úřadu, kde jedno stání vyšlo na více jak milion korun, ukazuje, že dotace 84 milionů, kterou na něj