V Liberci byla přijata protikorupční opatření a hned vzbudila rozpaky

Vedení města, tvořené menšinovou koalicí opírající se o ODS, navázalo na práci svých předchůdců z doby, kdy byl primátorem Jan Korytář(Změna pro Liberec – ZpL) a připravilo novou protikorupční směrnici a plánuje zřídit komisi pro veřejné zakázky.

Inspiraci hledá i u sousedních měst, jako jsou Semily nebo Hrádek nad Nisou. Tento krok směrem k průhlednějšímu nakládání s veřejnými prostředky ale sklidil i nemalou kritiku ze strany opozice.

Přijetí podobné směrnice měla v plánu již první povolební koalice za primátora Jana Korytáře. Začal na ní pracovat a později její návrh předložil městskému vedení tehdejší ekonomický náměstek Jaromír Baxa (Změna pro Liberec – ZpL). Po něm přejal práci dnešní náměstek pro ekonomiku Jiří Šolc (Liberec občanům – LO). Upravil ji ovšem po svém, a to se například právě jeho předchůdci Baxovi nelíbí.

Podle současného vedení je nejdůležitějším přínosem této směrnice důsledné zveřejňování celého „životopisu“ zakázky na internetu. Každý si na webové stránce www.liberec.cz, https://zakazky.liberec.cz/, www.verejnyportal.cz bude moci zkontrolovat nejen zadávací podmínky soutěží, ale i protokol z hodnocení nabídek, nabídkové ceny, smlouvu o dílo, včetně případných dodatků. Už nic se nebude skrývat za zády, veřejná kontrola zamezí nekalému jednání.

Nadále se město Liberec přihlásilo i k nově zřízenému Veřejnému portálu. Na adresewww.verejnyportal.cz se zdarma „sdílejí“ veřejné zakázky. Cílem je najít více soutěžících firem a dosáhnout tím nižší ceny. Případný dodavatel má zde informace pohromadě a může se lépe rozhodnout, do které soutěže se přihlásí. Město ani dodavatelé nic neplatí.

Město například plánuje zřízení speciální komise pro veřejné zakázky. V této komisi zasedne za každou politickou stranu, zastoupenou v Zastupitelstvu SML, vždy jen jeden zástupce. Nemůže zde prý tedy dojít k „silovému“ hlasování, všichni mají stejná práva. Tato komise by se měla podílet již na přípravě zadávacích podmínek, mohla by delegovat svého zástupce do hodnotící komise výběrového řízení a později by mohla dohlížet nad plněním smlouvy o dílo.

Podle náměstka Jiřího Šolce jde o skutečně praktické kroky v boji s korupcí. Inspirací mu byla menší města jako Hrádek nad Nisou nebo Semily. Se svým pojetím ale narazil u skutečné opozice (ODS je de facto tichým koaličním partnerem). Právnička Věra Skřivánková, zvolená jako nezávislá za KSČM, pracovala jako tajemnice v Hrádku nad Nisou v době, kdy byla přijímána tamní protikorupční opatření. Zastupitelka Skřivánková například na besedě s občany potvrdila, že Šolcem předložená směrnice je „měkčí“ než tak Hrádecká a že v ní chybí zásadní systémové prvky, jako např. celoroční monitoring a audit veřejných zakázek.

Ještě razantněji se do práce svého nástupce opřel Jaromír Baxa (ZpL). Podle něj sice vítá kroky tímto směrem, ale několik zásadních věcí ho nepříjemně překvapuje. „Zaráží mě ale inovace, která v převzaté směrnici udělali, protože ty z ní podle mě dělají normu nahrávající podvodnému jednání ještě více, než ta současná. Na příklad u zakázek do dvou, u stavebních dokonce do šesti milionů korun, nová směrnice umožňuje, aby o vítězi rozhodl dokonce jednotlivý člen vedení města samostatně, i když pro stejnou kategorii originální text doporučuje nechat rozhodnutí na radu města. Tím je vytvořen velký prostor pro případnou manipulaci, protože je nepoměrně snadnější ovlivnit jednoho člověka, naž celou radu“

Nadále Baxa, shodně s Věrou Skřivánkou, vytýká Šolcově „light – verzi“ protikorupčních opatření, absenci kontrolních mechanismů, jako například celoročního auditu veřejných zakázek a tím pádem i zhodnocení přínosu nové směrnice a práce komise.

Stínovému náměstku pro ekonomiku Jaromíru Baxovi nadále vadí, „ že není zavedeno, aby v hodnotících komisí alespoň u největších projektů, zasedl vždy nějaký zástupce opozice, nominovaný pokud možno na principu rotace. Vedle toho směrnice obsahuje množství evidentních chyb, nelogických ustanovení a proti sobě jdoucích ustanovení, to se týká mj. povinností komisí pro otevírání obálek, zveřejňování.“

Přijetí systémových bodů v boji proti korupci požadovalo již před rokem i sdružení Čmelák – Společnost přátel přírody, o.s., když loni v červnu na konferenci v městské knihovně představilo svých 40 bodů proti korupci a klientelismu v Liberci, které vypracovalo spolu s Transparency International Czech republic.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Politické vedení města Liberce je v krizi kvůli rozsáhlé policejní akci, která vypovídá o nebývalé korupci na zdejším magistrátu. Primátor dnes představil kroky, kterými
Mohutná korupční aféra, která ukazuje nebývalé klientelistické prostředí na liberecké radnici, má přesah i na Liberecký kraj. Jak zjistil jako první Náš Liberec, policie
Náš Liberec přináší otevřený pohled na to, jak, dle policie, probíhalo zadání miliardové zakázky na rekonstrukci plaveckého bazénu na Tržním náměstí v Liberci.
Investigativní zjištění našeho webu zajímají republiková média již týden. Poslechněte si jeden z nejsledovanějších českých podcastů, 5:59 Lenky Kabrhelové na Seznam Zprávách, který se