22. Listopad, 2011

Podělím se také o jeden příběh z Libereckého regionu, snad o lidské důvěřivosti, vypočítavosti a zradě, který jsem nedávno vyslechl nezávisle od několika pamětníků, které spojovalo jedno přání, že totiž nechtěli být za žádných okolností jmenováni. Příběh je o dvou kamarádech v nejlepších letech, z nejmenovaného malého Severočeského městečka. První byl statutárním orgánem, jednatelem…

22. Listopad, 2011

Tisková zpráva Magistrátu města Liberec – Aktualizováno o mapku s pozemky: Plánovaná výstavba rodinných domů v lokalitě nad Lesním koupalištěm na pozemcích v ulici U Koupaliště v Ruprechticích, která se stala terčem kritiky části liberecké opozice, je v souladu s územním rozhodnutím pro výstavbu z roku 1994, jehož platnost trvá i v současné době….