8. Prosinec, 2011

Současné vedení města se odhodlalo ke kroku, který má pomoci městské kase. Jedná se o úpravu pravidel při privatizaci městského majetku, kde hraje roli zejména zvýšení cen pozemků (respektive aktualizace cen) a projednávání záměrů prodeje. Jde o reakci na dosavadní praxi, kvůli které město přicházelo o nemalé částky ve prospěch nákupčích….

8. Prosinec, 2011

Ale oni jsou nalezlí už úplně všude. . . Když jsem tu větu zaslechl v městském autobuse, tak jsem se začal nenápadně rozhlížet. Byl jsem ujištěn, že jsou na první pohled nerozeznatelní od běžných lidí. Rozdíl prý spočívá v tom, že jako menšinová skupina, vyznávají a uplatňují zcela jiné hodnoty a metody, nežli lidská…