Zákaz všech heren na území města Liberce

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Zastupitelé za Změnu Pro Liberec předloží na čtvrtečním zasedání zastupitelstva upravenou vyhlášku proti hazardu, která vychází vstříc připomínkám dalších zastupitelů a vedení města.

Původní návrh Změny pro Liberec zrušit herny v historickém centru Liberce a ty, které jsou méně než 100 m od veřejných budov a ve vybraných lokalitách, byl některými zastupiteli označen jako diskriminační a nesystémový.

Proto nyní po konzultacích s dalšími zastupiteli navrhujeme toto řešení, které věříme, že najde podporu u libereckých zastupitelů:

  1. Omezení hazardu se bude bez výjimky týkat všech heren ve městě, nebudou nyní stanoveny žádné vybrané lokality
  2. Účinnost tohoto opatření bude až od 1. 1. 2013 tak, aby jak provozovatelé, tak pronajímatelé měli dostatečnou dobu se na tuto změnu připravit
  3. Během roku 2012 by mělo na základě dohody v zastupitelstvu vzejít řešení, které řekne, kolik heren, kde a za jakých podmínek je možné od roku 2013 v Liberci dále provozovat.
  4. Licence na omezený počet heren s platností od roku 2013 by mohly být vydraženy, tak, aby byl zajištěný i nadále dostatečný finanční příjem do rozpočtu města.
  5. Podstatně omezený počet licencí a tím i heren umožní jejich efektivnější kontrolu a zároveň nepůjde o totální zákaz, který by mohl vést k nárůstu černých heren.

Vladislav Chvála, zastupitel za Změnu pro Liberec, k tomu dodává: „Předkládanou verzí návrhu vyhlášky reagujeme na výhrady, které zazněly od posledního návrhu námi navrhované vyhlášky, kterou vedení města označilo za diskriminační, nespravedlivou a nesystémovou. Předkládaná vyhláška je plošná, nediskriminuje ani nezvýhodňuje nikoho. Podle této vyhlášky mohou podnikatelé během následujícího roku postupně ukončit provozování hazardu na katastrálním území města a nájemci se mohou orientovat na jiné nájemníky ve svých objektech. Tímto ročním přechodným ustanovením se bude také pozvolněji měnit systém příjmu peněz do městského rozpočtu. V průběhu roku 2012 by přitom měly pokračovat kontroly heren tak, jak byly započaty již v tomto roce.“

Kateřina Absolonová, předsedkyně klubu Změny pro Liberec, doplňuje: „Věřím, že vzhledem k tomu, že se pod petici požadující razantní omezení hazardu podepsalo již přes 1000 občanů a že jsme se snažili zapracovat připomínky dalších zastupitelů, bude tento bod minimálně zařazen na jednání zastupitelstva a ne jako minule, kdy ani toto nebylo umožněno a k tomuto důležitému tématu jsme diskutovali poněkud nedůstojně až na samém konci jednání zastupitelstva v bodu různé.“

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
V letošním roce soupeřila pětice měst z Libereckého kraje o vstup do celostátního kola soutěže historických měst o Cenu za přípravu a realizaci Programu
Poslední lednový den se v Naivním divadle mohou diváci těšit na speciální večer, který je věnován kulatému výročí založení Studia Ypsilon v Liberci. V
Kritický článek Politické dusno na Frýdlantsku: v Řasnici proběhne referendum o větrných elektrárnách, který publikoval server nasliberec.cz, jsou uvedena sdělení, která podle energetické firmy W.E.B
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody pomáhala životnímu prostředí i po celý loňský rok. Zaměřila se na zadržování vody v jizerskohorských rašeliništích, zvyšování biodiverzity