Most, který rozděluje …

V březnu letošního roku se konala ve velkém sále v Lidových sadech první veřejná prezentace konceptu územního plánu. Na besedu se zadavatelem a zpracovatelem ÚP tehdy dorazilo přes dvě stovky spoluobčanů včetně několika zastupitelů.

Zúčastnění byli seznámeni mimo jiné s plánem přemostění údolí Jizerského potoka za ZOO a vybudování vnějšího městského okruhu Horská – Alšova. 

Tento kontraverzní plán však sklidil výrazný odpor. Stal se zásadním impulsem ke vzniku soukromých i veřejných námitek ke konceptu ÚP podepsaných cca 1200 signatáři z řad rezidentů i dalších Liberečanů. Text nejmasovější námitky je umístěn zde: javorova.blog.cz.

Uplynul skoro rok. Proběhlo veřejné projednání konceptu v Domě kultury, zasedaly výbory, komise, zplnomocnění zástupci veřejnosti komunikovali s vedením města, Javorovka se skloňovala ve všech pádech. A výsledek?

Podle hlavních zastánců silničního průtahu je doprava alfou a omegou města a čtvrť se tomu musí přizpůsobit!

Zatímco jinde ve světě se automobilová doprava v zástavbě běžně reguluje, aby byla pro rezidenty únosná a bezpečná, Lidové sady a okolí se do budoucna mohou těšit na jev zcela opačný. Vystaví se most a rozšíří se profil Javorové ulice, do lokality se stáhne se více aut. S hrozbou dopravní indukce, kdy kapacitnější silnice přivedou do obydlené čtvrti mnohem více dopravy včetně tranzitní, než je zamýšleno, je pan náměstek Rutkovský připraven zareagovat následovně:

Novou silnici a most vybaví dopravními prvky, které budou naopak průjezd „zneatraktivňovat a snižovat tak dopravní intenzitu“. Logiku těchto opatření v souvislosti se stamilionovými investicemi do přemostění údolí, na nezbytné výkupy soukromých pozemků podél Javorovky a na soudní tahanice při procesech vyvlastňování, nechť posoudí čtenář sám. Most je prý potřeba a navíc přeci bude stavěn hlavně pro rezidenty, kteří si dnes ještě ani neuvědomují, jak ho za pár let budou sami chtít a prosit o něj.

Široká dvouproudovka s mostem bude dle ing. Rutkovského velmi atraktivní i pro nemotorovou dopravu. Po mostě budou chodit pěší a jezdit cyklisté vedle zájezdových autobusů a aut. Těch bude podle sofistikovaného dopravního posouzení v počátku „jen“ kolem 5000 denně.

Je smutné, že veškerá argumentace pro podobné stavby začíná a končí u konstatování, že aut bude stále víc, že lidé se nebudou chtít pohybovat jinak než auty, budou trvat na tom, aby vždy dojeli na metr přesně do cíle apod. Nesvědčí to o malé vůli hledat jiná řešení, kombinovat varianty a vytvářet budoucí obraz města takový, jaký ho lidé chtějí, a ne jen takový, jaký bude muset být?

Dotčená oblast je hustě obydlená, přitom stále poklidná, je kulturně i sportovně atraktivní, hojně navštěvovaná turisty. Podle autorů námitek by mělo být cílem udržet tyto faktory i v budoucnu v rovnováze a nezpůsobit megalomanskými projekty dopravních staveb s plánovanou jedenáctimetrovou šíří profilu devastující poškození dosud pěkné lokality.

Nutno přiznat, že zdejší komunikace jistě nejsou ideální. Město mělo v uplynulých desetiletích jiné priority. Na řadě míst dnes auta kličkují mezi výmoly, leckde chybí chodníky. V této souvislosti se stal slibným projekt opravy komunikací v lokalitě Lesní chystaný odborem technické správy veřejného majetku, který řadu uvedených problémů řeší mnohem citlivější a dle mého názoru dostačující formou. Opraví se povrchy silnic, vybudují se chybějící chodníky a zlepší se tím i kýžený průjezd vozidel po současných komunikacích, které tvoří svými zákrutami i výškovými profily přirozený regulátor dopravy rezidentní čtvrtí.

Ve vztahu k nově vytvářenému územnímu plánu nezbývá než konstatovat, že hlas tisícovky občanů se zatím nestal pádným důvodem k hledání jiných variant řešení dopravy v budoucnu ani k připuštění tzv. varianty nulové. Opravdu chybí vůle hledat ohleduplnější projekty zapadající do rázu čtvrti, ekologicky a hygienicky únosné, nestahující další auta mezi lidi jdoucí do obchodu, školy či školky?

Pro ty, kteří si dokáží představit Liberec za pár let bez mostu do Lidových sadů a hromady aut na něm, jedna rada na závěr:

Oslovte své zastupitele, mluvte s nimi o problému a požádejte je o podporu před klíčovým schvalováním pokynů k zpracování návrhu ÚP, které proběhne na zastupitelstvu 19.ledna 2012.

Zdeněk Novotný

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zamyslela jsem se nad tím, proč má v pondělí proběhnout neveřejné setkání zastupitelů. Odpověď je jednoduchá – aby se seznámili s jednotlivými námitkami k
24.6. J. Felcman na těchto stránkách specifikoval další témata, o kterých by se měla vést debata k novému územnímu plánu. I když si nemyslím,
V diskuzi pod článkem R. Kousala obsahujícím kritiku právě projednávaného územního plánu Liberce jsem vyjádřil několik námětů, o kterých by se především měla dle
11.6.2013 v reakci na zveřejnění dopisu architekta Kousala libereckým zastupitelům na tomto webu upozornil občan Jindřich Felcman na některé problémy nového ÚP – dovolím