Jak se projednávaly pokyny k územnímu plánu aneb komu slouží náměstek Rutkovský

Při sledování průběhu zastupitelstva k územnímu plánu mě a mnohé další diváky napadalo, jaký je důvod zatvrzelého a nepřátelstvím čišícího vystupování náměstka Rutkovského k veškerým připomínkám občanů, k pozměňovacím návrhům Změny pro Liberec, k jakémukoliv diskutujícímu, který si dovolil s ním oponovat.

Vysvětlením by mohlo být, že za tím je omezenost a nebo opojení nabytou mocí, což říkají mnozí čtenáři webu Náš Liberec, kteří diskutují nad chováním pana náměstka.

Čtenáři mu nevěří opakovaně proklamovaná slova o tom, jak hájí veřejný zájem.

  • Čí tedy zájem hájíte, pane náměstku?
  • Proč Vám veřejnost nevěří?
  • Co vlastně pro Vás znamená výraz veřejnost ve spojení s funkcí, kterou vykonáváte? 
  • Jak soucítíte s lidmi, kteří jsou již dnes výkonem veřejné moci zdejší radnice poškozeni, jako například naši spoluobčané v kdysi krásné čtvrti Doubí?

Kámen by se ustrnul nad voláním paní Dáši Vízkové na zasedání zastupitelstva, která chce jenom to, aby se už nyní špatné životní prostředí pro občany Doubí a jejich děti nadále nezhoršovalo. Neustrnul jste se pouze Vy, a pan Kittner, který hned poté co paní Vízková dostala prostor pro svůj delší diskusní příspěvek, ostentativně odešel ze sálu, aby ho občané, kterým svými průmyslovými a obchodními zónami zasvinil jejich domovy, neobtěžovali.

Vážený pane náměstku, proč se takto chováte k občanům voličům? Vaše chování nese rysy lokajství, to tolik vděčíte těm, kteří Vás do funkce povolali, že zapomínáte na obyčejné lidi? Máte obavy, nebudete-li šlapat v jejich zájmu, že mají moc Vás ho z té funkce odvolat? Myslíte také na to, že vrcholnou moc má jednou za 4 roky volič, a že Vaše chování bude mít jediný možný důsledek, že v roce 2014 budete voličstvem odejit?

Pokud ve svých příspěvcích tvrdíte, že jste některým námitkám vyhověli a těm ostatním ve veřejném zájmu vyhovět nemůžete, tak mi vysvětlete, proč ty námitky, kterým bylo vyhověno jsou převážně jen drobky ze stolu, a ty velké a zbytečné dopravní stavby hájíte do krve.

Pane Rutkovský, Vy tvrdíte, že každý má u Vás otevřené dveře a že se s Vámi o všem může jednat. To je pravda. Ale za těmi dveřmi sedí automat, který všechny argumenty odmítá, stejně jako při našem jednání o komunikaci Javorová Sovova. Vy jste tvrdil, že bude dobrá pro místní občany, my že ji občané nechtějí (1200 podpisů). Vy jste tvrdil, že ji potřebuje ZOO, my že nepotřebuje, s panem ředitelem jsme jednali.

Pak jste argumentoval, že ji potřebuje ZŠ Lesní, aby rodiče mohli vozit děti do školy a nezatěžovali Lesní ulici, my že do Lesní stejně budou zajíždět. Vrcholný byl však Váš výrok na závěr. Když jsme probrali všechny argumenty, a my to shrnuli tak, že tu komunikaci vlastně nikdo nepotřebuje, tak jste na to řekl, že tu komunikaci chcete Vy. Nevěřila jsem svým uším. Žádný politik by si vůči občanům neměl dovolit něco tak nehorázného. Vězte, že období feudalismu v našich krajích je už dávno pryč.

Závěrem chci poděkovat všem zastupitelům města Liberce, kteří, bez ohledu na stranickou příslušnost, pomohli přehlasovat nesmyslný návrh v konceptu ÚP na komunikaci Javorová Sovova a výstavbu mostu nad Tichou stezkou v Lidových sadech. Doufám, že udržení krásné přírody v okolí Lidových sadů pomůže i dalším občanům našeho města, kteří nemají takové štěstí na zeleň v okolí svých domovů, a rádi sem přicházejí načerpat klid a pohodu.

Alena Dvořáčková, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Zamyslela jsem se nad tím, proč má v pondělí proběhnout neveřejné setkání zastupitelů. Odpověď je jednoduchá – aby se seznámili s jednotlivými námitkami k
24.6. J. Felcman na těchto stránkách specifikoval další témata, o kterých by se měla vést debata k novému územnímu plánu. I když si nemyslím,
V diskuzi pod článkem R. Kousala obsahujícím kritiku právě projednávaného územního plánu Liberce jsem vyjádřil několik námětů, o kterých by se především měla dle
11.6.2013 v reakci na zveřejnění dopisu architekta Kousala libereckým zastupitelům na tomto webu upozornil občan Jindřich Felcman na některé problémy nového ÚP – dovolím