19. Únor, 2016

ZŠ Lesní v Liberci bude ve školním roce 2016-2017 otevírat 2 třídy pro celkem 56 dětí. K zápisu jich ale přišlo 92, z toho „spádových“ bylo 82. Počet dětí, které v obvodu školy skutečně bydlí je však pouze 54, zbytek změnil bydliště během posledních 3 měsíců. Z tak masívního počtu stěhování rodin lze usoudit, že většina z nich se „přistěhovala“ podvodně. …

20. Leden, 2016

Tak nám silné ročníky dětí z mateřských škol začínají přicházet k zápisům do prvních tříd základních škol a s tím se rozbujel nešvar známý jako „spádová turistika“. …

11. Červenec, 2014

Tak jsme se dozvěděli, že naši bývalí liberečtí politici Kittner, Krenk a Zeronik jsou nevinní, a jejich úmysly při správě města byly čisté jako lilie. Dokonce prý podle Týdne v Libereckém kraji můžeme očekávat, že bývalý primátor Kittner zváží další právní kroky k očištění svého jména….

1. Říjen, 2013

 Ve čtvrtek 26. září probíhaly v Liberci dvě politické akce, ze kterých se voliči mohli velmi poučit. Na ČT byla vysílána debata kandidátů vybraných stran do parlamentních voleb. Zatímco z kandidátů z převážně „zavedených“ stran kapaly sliby, jak nám zařídí fungující ekonomiku a demokratický stát, zlepší životní podmínky všech věkových a sociálních skupin a…

27. Září, 2013

Představitelé města Liberce neumí vymyslet nic lepšího, než své výdaje pokrývat příjmy z prodeje majetku. Současné vedení v čele s ČSSD se nechová jako dobrý hospodář, mrhat majetkem se naučili v době svého společného vládnutí od ODS.  V dobách nadvlády ODS se uskutečnil mohutný výprodej nemovitostí z majetku města, které dříve přinášely příjmy z…

23. Září, 2013

Komunisté v rámci volebního boje rozpoutali podivnou volební kampaň svého lídra soudruha Mackovíka, který je díky dohodám komunistů s bývalou krajskou vládou ředitelem záchranky v Liberci. Soudruh Mackovík, jehož mediální vystupování se zcela vymyká normálnímu chování ředitele příspěvkové organizace, již od počátku nové vlády na kraji vede nevybíravou a osočující kampaň proti své nadřízené…

16. Květen, 2013

Ke jmenování pana Stanislava Mackovíka ředitelem krajské záchranné služby jsme si v roce 2010 mohli přečíst následující zprávy: „Původní ředitel Zdeněk Kubr, který záchranku léta vedl, byl odvolán loni v srpnu pro podezření ze špatného hospodaření. Kubr byl členem opoziční ODS a za svým odvoláním vidí jen politické důvody. Pochybení, z nichž byl obviněn,…

23. Březen, 2013

Byli jednou jedni nespokojení občané v jednom půlnočním království. Před mnoha a mnoha lety se domnívali, že budou žít ve spravedlivé zemi, zvonili klíči, zvolili si dobrého krále a dobré rádce. Po nějaké době však zjistili, že král je okrádá, rádcové si mastí kapsy z jejich daní, odírají je, zastavují nesmyslnými stavbami jejich město,…

1. Říjen, 2012

Tak by nám podle posledního předvolebního průzkumu mohli v Libereckém kraji vládnout komunisti. Je to způsobeno tím, že občané ztratili paměť a po 20 letech zapomínají na křivdy, které způsobila rudá strana mnoha lidem a jejich rodinám, nebo je to způsobeno zoufalstvím nad současnými vládami v Praze, na krajích i ve městech?…

18. Září, 2012

Přemýšlím, čím jsme si tuto přejícnost pana Rutkovského zasloužili. Zda tím, že jsme se vzbouřili proti výstavbě silnice a mostu nad Tichou stezkou, stejně tak jako před pár lety za primátora Kittnera proti Purkyňovu arboretu, nebo jen tím, že chodíme na zastupitelstva a kecáme našim osvíceným radním do nepravostí. Asi oboje. Proto si podle…

|

18. Červen, 2012

Vážený pane Hrone, obvinění primátorky není věcí všech Liberečanů, jak se nám pokoušíte namluvit. Ve svém příspěvku se stavíte do role řadového občana města, ale zapomněl jste sdělit, že jste zároveň jeden z konstruktérů politického hnutí Liberec občanům a aktérem vyjednávání o svržení Jana Korytáře a inaugurace Rosenbergové na post primátorky. Takže je to…

|

22. Květen, 2012

Martin Sepp ve svém prohlášení (TVLK –„V Liberci bydlím, opozice nemá argumenty a tak se stará o blbosti“) uvádí, že bude pobývat kde zrovna uzná za vhodné, pokud bude hezké počasí, tak bude jistě na chalupě, a ani panu Canovovi ani paní Dvořáčkové do toho nic není. Pan Sepp již řadu let pobývá trvale…

16. Květen, 2012

Martin Sepp, rychlou jízdou proslavený krajský radní pro dopravu, je mimo funkce na Libereckém kraji též zastupitelem města Liberec za ČSSD a předseda klubu zastupitelů za ČSSD v zastupitelstvu statutárního města Liberec. Martin Sepp byl zvolen na kandidátce ČSSD v roce 2010 jako občan města Liberce, pokud by měl místo bydliště jinde, nemohl by…

4. Duben, 2012

Na březnovém zastupitelstvu města Liberce došlo k prohlasování změny stávajícího územního plánu na objednávku firmy Real Space. Ta si v roce 2008 usmyslela zastavět hřiště ve Svojsíkově ulici a tehdejší koalice s firmou uzavřelo smlouvu. Co se však nestalo. Krajský úřad v Liberci dvakrát zrušil územní rozhodnutí Stavebního úřadu v Liberci, který byl k…

5. Březen, 2012

Zastupitelstvo města Liberec bude v březnu na svém zasedání projednávat budoucí využití areálu Lesního koupaliště. Zastupitelé za ODS vyhlásili měsíc Lesního koupaliště, uspořádali anketu na svých webových stránkách, do schránek Vám byly doručeny dotazníky. Závěrem má být uspořádána beseda v Lidových sadech ve středu 7. března v 18-00 hodin v Experimentálním studiu PKO….

13. Únor, 2012

Před časem jsem svým článkem rozpoutala rozsáhlou diskusi nad dalším osudem Lesního koupaliště. Středisko ekologické výchovy Divizna společně s Městskými lesy představili svůj projekt ekologického lesního centra v areálu bývalého Lesního koupaliště. Tento projekt v žádném případě nepovažuji za špatný, jenom se zdá, že je méně vhodný v daném místě a čase. V současné…