Jak náměstek Rutkovský přeje občanům bydlení s problémovými sousedy

Přemýšlím, čím jsme si tuto přejícnost pana Rutkovského zasloužili. Zda tím, že jsme se vzbouřili proti výstavbě silnice a mostu nad Tichou stezkou, stejně tak jako před pár lety za primátora Kittnera proti Purkyňovu arboretu, nebo jen tím, že chodíme na zastupitelstva a kecáme našim osvíceným radním do nepravostí. Asi oboje. Proto si podle pana náměstka zasloužíme soužití s problémovými obyvateli.

V zápisu z jednání Rady města Liberce ze dne 19.6.2012 se lze dočíst, co přeje pan náměstek Ing. Jiří Rutkovský (Unie sportu a zdraví) občanům Liberce, konkrétně občanům Lidových sadů. Při projednávání bodu č. 87 – zřízení pracovní skupiny RM pro řešení otázek sociálního vyloučení, předloženého Doc. Davidem Václavíkem (Liberec občanům) řekl doslova toto:

Ing. Rutkovský: „Já jsem se o tom bavil včera na poradě vedení, chtěl bych říct, že já jsem osobně  rád, že taková ubytovna v Riegrově ulici je, protože tato čtvrť produkuje spoustu intelektuálů, kteří si myslí, jak jsou chytří a mají naprosto jednoznačný názor na to, jak se toto dá řešit. Mě velmi těší, že si také mohou užít toto bydlení a tyto sousedy, aby věděli o čem skutečně to je, jak žije ostatní Liberec. Takže bych byl nerad …“

Doc. Václavík: „Ulice mimo jiné není ten největší problém, ty problémy jsou někde jinde.“

Ing. Rutkovský: „Problémy jsou naprosto všude, já jsem rád, že i v Lidových sadech.“

A přemýšlím dál nad tím, zda pan náměstek bude v ostatních čtvrtích, kde se obyvatelům něco nelíbí (v Ostašově, Doubí, Vesci atd.) kontrolovat, zda tam mají vzpurní občané také sociální ubytovny, aby si užili – cituji „toto bydlení a tyto sousedy, aby věděli o čem to skutečně je“.

Pane Rutkovský, když už jste souhrou okolností a popřením slušného chování a dobrých mravů dosáhl na místo náměstka statututárního města, tak byste se měl zabývat skutečným řešením sociálního bydlení. Město by především mělo prostřednictvím stavebního úřadu a sociální péče o rodiny s dětmi kontrolovat podmínky bydlení těchto lidí, zda jsou sociálně a hygienicky přijatelné za peníze, které stát prostřednictvím příspěvků za tyto lidi vydává k obohacení majitelů ubytoven, které nejsou chloubou v žádném městě a v žádné čtvrti. 

Přečtěte si vyjádření pana Rutkovského v kontextu projednávání tohoto bodu -str. 97 – 98 zápisu z RM.

Alena Dvořáčková, Občanské sdružení Staré Město Liberec

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
ZŠ Lesní v Liberci bude ve školním roce 2016-2017 otevírat 2 třídy pro celkem 56 dětí. K zápisu jich ale přišlo 92, z toho „spádových“ bylo 82. Počet dětí, které
Tak nám silné ročníky dětí z mateřských škol začínají přicházet k zápisům do prvních tříd základních škol a s tím se rozbujel nešvar známý jako „spádová
Tak jsme se dozvěděli, že naši bývalí liberečtí politici Kittner, Krenk a Zeronik jsou nevinní, a jejich úmysly při správě města byly čisté jako
 Ve čtvrtek 26. září probíhaly v Liberci dvě politické akce, ze kterých se voliči mohli velmi poučit. Na ČT byla vysílána debata kandidátů vybraných