nášLiberec

Search

22. Listopad, 2013

Zamyslela jsem se nad tím, proč má v pondělí proběhnout neveřejné setkání zastupitelů. Odpověď je jednoduchá – aby se seznámili s jednotlivými námitkami k územnímu plánu, které podali obyvatelé města. To je jistě záslužné, ale zastupitelé potom nemají rozhodovat o pokynech k úpravě návrhu územního plánu, ale mají dát doporučení určenému zastupiteli a náměstkovi…

27. Červen, 2013

24.6. J. Felcman na těchto stránkách specifikoval další témata, o kterých by se měla vést debata k novému územnímu plánu. I když si nemyslím, že je na tomto místě ta nejlepší příležitost pro vyčerpávající odborné vysvětlení (nakonec není to jediná platforma, na které se s J. Felcmanem setkáváme), dovolím si ještě jednou poněkud zjednodušeně…

24. Červen, 2013

V diskuzi pod článkem R. Kousala obsahujícím kritiku právě projednávaného územního plánu Liberce jsem vyjádřil několik námětů, o kterých by se především měla dle mého názoru vést debata. Na tyto náměty zareagoval ve svém článku hlavní projektant libereckého územního plánu, Ing. arch. Jiří Plašil, a proto cítím potřebu se k tématu ještě jednou vyjádřit….

17. Červen, 2013

11.6.2013 v reakci na zveřejnění dopisu architekta Kousala libereckým zastupitelům na tomto webu upozornil občan Jindřich Felcman na některé problémy nového ÚP – dovolím si reagovat:…

14. Červen, 2013

Rada architektů při představení územního plánu odmítla jeho neopodstatněnou kritiku z úst R. Kousala vč. např. požadavku vymezovat v něm funkční plochy fasádami objektů (v jeho konkrétním případě šlo především o Fórum). Zůstal v tom tedy sám a jal se publikovat jako soukromá osoba. „Dopis architekta RK libereckým zastupitelům“ se i přes jeho typický…

10. Červen, 2013

Našim laskavým čtenářům přinášíme jeden zajímavý dokument. Je jím otevřený dopis člena  Rady architektů Statutárního města Liberce Radima Kousala členům libereckého zastupitelstva a primátorce Martině Rosenebergové a týká se nově zpracovávaného územního plánu města Liberce.  …

8. Duben, 2013

V úterý 9. dubna 2013 začíná série besed k projednávání nového územního plánu Liberce. První beseda se koná v PKO Lidové sady a bude se týkat centra Liberce a Lidových sadů. Další besedy (celkem je plánováno 14 besed) proběhnou každé úterý a každý čtvrtek od 17:00 hodin. Průběh projednávání územního plánu a záznamy z…

3. Září, 2012

Územní plán je nástroj územního plánování – druh studie, která říká, jak by mělo město vypadat do budoucna a jak se bude vyvíjet – vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby a opatření, plochy pro územní rezervy a hlavně stanovuje podmínky využití těchto ploch. Územní plán vychází z nadřazených…

5. Červen, 2012

Zastupitelé vládnoucí koalice včera potichu zásadním způsobem změnili pravidla hry, podle kterých vzniká nový územní plán. Ruší územní studie a nahrazují je pouhou časovou etapizací. Živelný rozvoj města tak může pokračovat dál. „Město zřídilo odbor hlavního architekta, ale co a kde se bude stavět, budou určovat zase jen soukromí investoři a developeři. Zastupitelé včera…

4. Červen, 2012

V sobotu dne 2.6. 2012 se konal pochod nazvaný: „STOP průmyslovým zónám Machnín a Ostašov, aneb v jednotě je síla!“ Pochodu, který zorganizovali společně členové Společnosti občanů Machnína a Spolku přátel Ostašova se zúčastnilo celkem na 292 účastníků ve věku od 0,8 do 75 let. Vzhledem ke konkurenci množství dětských dnů, Chrastavským slavnostem a…

4. Duben, 2012

Na březnovém zastupitelstvu města Liberce došlo k prohlasování změny stávajícího územního plánu na objednávku firmy Real Space. Ta si v roce 2008 usmyslela zastavět hřiště ve Svojsíkově ulici a tehdejší koalice s firmou uzavřelo smlouvu. Co se však nestalo. Krajský úřad v Liberci dvakrát zrušil územní rozhodnutí Stavebního úřadu v Liberci, který byl k…

27. Březen, 2012

Na čtvrtečním zasedání zastupitelstva bude předložen návrh na změnu vyhlášky, která chrání zeleň, sportovní plochy a ostatní veřejná prostranství před výstavbou. Tato změna jednak umožní naplnění sporné smlouvy na výstavbu obytného domu na (dle současné vyhlášky) nezastavitelné ploše v ulici Svojsíkova, ale zároveň otevře možnost výstavby na mnoha dalších místech. Pokud změna vyhlášky projde,…

25. Leden, 2012

Při sledování průběhu zastupitelstva k územnímu plánu mě a mnohé další diváky napadalo, jaký je důvod zatvrzelého a nepřátelstvím čišícího vystupování náměstka Rutkovského k veškerým připomínkám občanů, k pozměňovacím návrhům Změny pro Liberec, k jakémukoliv diskutujícímu, který si dovolil s ním oponovat. Vysvětlením by mohlo být, že za tím je omezenost a nebo opojení…

21. Prosinec, 2011

V březnu letošního roku se konala ve velkém sále v Lidových sadech první veřejná prezentace konceptu územního plánu. Na besedu se zadavatelem a zpracovatelem ÚP tehdy dorazilo přes dvě stovky spoluobčanů včetně několika zastupitelů. Zúčastnění byli seznámeni mimo jiné s plánem přemostění údolí Jizerského potoka za ZOO a vybudování vnějšího městského okruhu Horská –…

24. Květen, 2011

Volební uskupení Změna pro Liberec zaslalo naší redakci hromadnou námitku k návrhu konceptu územního plánu města Liberce s tím, že vyzývá všechny občany, kteří s ní souhlasí, aby si ji stáhli a podepsanou donesli nejpozději do pátku 27. května do 12 hodin do kontaktního centra v knihkupectví J. Fryče v Pražské ulici nebo poštou…

2. Březen, 2011

První z veřejných debat o tvorbě nového územního plánu, se kterými se obrací město Liberec na zdejší občany, měla veliký úspěch. V úterní podvečer zaplnila sál Lidových sadů, když na ni dorazilo téměř 250 lidí. I přes velikou účast a hlavně hlasitou nevoli k některým navrhovaným změnám v územním plánu, se jednalo o slušnou…