Informace k proběhlé radě města – zpráva z Komise pro veřejné zakázky

Tisková zpráva Změny pro Liberec: V květnu vedení města protlačilo směrnici k veřejným zakázkám a nedbalo na upozorňování ze strany Změny pro Liberec, že v ní jsou chyby. Na druhou stranu krátce potom došlo k vytvoření nové komise pro veřejné zakázky, která se směrnicí zabývala a většinu z chyb, na které Změna upozorňovala, doporučila k opravení. Především doporučuje zavést audit veřejných zakázek.

Jedním z bodů Rady města byl Souhrn doporučení komise pro veřejné zakázky. Doporučení komise prezentoval předseda komise T. Kuncíř (nominovaný USZ). Komise se během své činnosti v roce 2011 věnovala dvěma oblastem: zformulovala připomínky ke směrnici pro zadávání veřejných zakázek a připomínkovala vypisovaná výběrová řízení na městě.

Jaromír Baxa, místopředseda komise (Změna pro Liberec) k navrženým změnám ve směrnici uvádí: „Komise věnovala velkou část energie nápravě nedostatků ve směrnici, kterou prosadilo vedení města na květnovém zastupitelstvu i přes naše připomínky. V podstatě všechny sporné body, na které jsme v květnu poukazovali, nyní komise doporučuje Radě města schválit, včetně požadavku na pravidelný audit veřejných zakázek. Právě z posílení kontrolních mechanismů mám největší radost.“

Nejdůležitější změny, které jsou navrženy:

  • Zpětná kontrola zadávání procesu veřejných zakázek, aby bylo kontrolovatelné, že je směrnice porušovaná. Při kontrole, kterou jsme s kolegy ze Změny dělali na podzim, jsme zjistili, že směrnice v mnoha ohledech dodržována není, zejména město nezveřejňuje všechny informace a všechny zakázky.
  • Navrhuje snížit finanční limit, od kdy se musí město řídit směrnicí z 80 na 50 tis.
  • Přesně definuje podmínky, kdy je možné udělit výjimku ze zadávání procesu veřejných zakázek a určuje, že případné výjimky mají být projednávány v komisi pro veřejné zakázky.
  • O vítězi veřejných zakázek v hodnotě do 200 tis. by neměl nadále rozhodovat člen vedení města zcela libovolně, ale byla určena přesnější pravidla.
  • Prodloužení lhůt pro podávání nabídek při zadávání veřejných zakázek, které byly v současné směrnici výrazně kratší, než bývá obvyklé.

Komise přednesla řadu návrhů na minimalizaci vícenákladů do budoucna, to je problém, se kterým se město letos potýkalo. Ať už návrhy na zlepšení smluv nebo návrhy na zapojení potenciálních dodavatelů stavby a technického dozoru na kontrolu projektové dokumentace stavby. Nyní bude záležet na Radě města, jestli směrnici skutečně aktualizuje.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Takto podrobně a odborně nemá své lidové názvosloví lokalit, ulic a budov zmapované žádné město. Určitě v Česku, a i ve světě je to
Liberecký kraj si připsal další dvě zajímavé kulturní památky. Ve Frýdlantu je nově prohlášen kulturní památkou areál zámeckého pivovaru, jehož kořeny sahají až do
Sotva se někteří rodiče vzpamatovali z krajského fiaska při přihlašování na střední školy, chystá vláda vzdělávacímu systému další ránu. Složitě znějící „plošné snížení maximálního
Liberecká radnice rozeslala do všech schránek speciální přílohu zpravodaje na téma plánované rekonstrukce bazénu. Je fajn, že se radnice snaží vysvětlit lidem, proč bude