4. Duben, 2012

Vážený pane náměstku! Obracím se na Vás jako jedna z organizátorů projektu Liberec proti hazardu. Ač jsem na posledním zastupitelstvu ze zdravotních důvodů nemohla být přítomna osobně, všechno jsem bedlivě sledovala online. Zaujalo mě několik věcí právě v souvislosti s problematikou hazardu a jeho regulace….

4. Duben, 2012

Na březnovém zastupitelstvu města Liberce došlo k prohlasování změny stávajícího územního plánu na objednávku firmy Real Space. Ta si v roce 2008 usmyslela zastavět hřiště ve Svojsíkově ulici a tehdejší koalice s firmou uzavřelo smlouvu. Co se však nestalo. Krajský úřad v Liberci dvakrát zrušil územní rozhodnutí Stavebního úřadu v Liberci, který byl k…
Korupce je závažným celospolečenským problémem, který zasahuje a ovlivňuje všechny vrstvy společenského života. Pokud jste se setkali s korupčním jednáním nebo třeba „jen“ s netransparentním jednáním státní správy či samosprávy, ať už ze strany politiků nebo úředníků, můžete nám to napsat prostřednictvím tohoto formuláře. My se Vaším podnětem budeme zabývat a dáme Vám zpětnou vazbu.