Vybrané body, které se budou projednávat na zastupitelstvu 28.6. 2012

Červnové zastupitelstvo, přes značný počet bodů k jednání, vypadá klidně, ale zdání klame. Diskutovat se jistě bude prodej historických budov nebo například zeleně. ODS bude horovat za to, aby většina peněz „z hazardu“ šla „na sport“, a to na úkor ostatních oblastí. Že lze v Liberci podnikat se sníženým majetkovým rizikem, ukáže příklad nepodařeného projektu soukromé vysoké školy. Na evropské dotace by rád dosáhnul projekt, který chce zvedat zaměstnanost v Lidových sadech, a to za každou cenu. A tamtéž má vyrůst i nový vchod od ZOO a výběrové řízení pro město opět připravuje stará známá firma…

Bod č. 13 – prodej vily na Masarykově třídě – ponížení ceny
Město chce asi za každou cenu prodat, co se dá. A tak nabízí k prodeji zachovalou, z části nově zainventovanou (městské obory v ní sídlí zhruba rok), ale hlavně rozsáhlou historickou vilu na Masarykově ulici. Nyní je tedy její cena neuvěřitelně nízká – zhruba 13 milionů korun. Bude zajímavé sledovat, kam až vedení města ve své snaze prodávat zajde. Více zde

Bod č. 13a, 13b – Peníze z hazardu – návrh ODS
ODS navrhuje, aby z peněz, které stát získá od provozovatelů hazardu a které jdou povinně a ze zákona obcím „na dobro“, má jít z této částky (aktuálně cca 17 milionů Kč) 25 % do městských fondů, které byly kvůli zruinované městské kase pokráceny až na likvidační mez, vyjma fondu Sportovního. Tato pravidla mají platit až do roku 2014.

Ovšem ODS už měsíce bojuje o to (články M.Dufka, J.Kittnera), aby nejvíce peněz z hazardu, které mají přijít do ožebračených fondů, šlo „na sport“, to znamená do fondu sportovního. Ani nyní tomu není jinak. A tak Sportovní fond má v tomto roce z těchto peněz (tj. 6 600 000 Kč) získat 5 315 000 Kč, při čemž ostatní fondy nedostanou téměř nic. Například zubožený Fond vzdělávání má získat 380 000 Kč a Kulturní fond, který se potácí nad zánikem, dokonce pouhých 90 500 Kč.
Jistě není od věci, že významným a tradičním příjemcem, který se hned jako první hlásil o svá „práva“, je TJ Bílí Tygři Liberec, patřící, podobně jako stejnojmenný hokejový klub, liberecké firmě Syner…  Více zde a zde

Bod č. 17 – Majetkoprávní operace
Vedení města předkládá ke schválení nemálo privatizací zbytků městského majetku. Nabízeny jsou byty v samotném centru, ale i v Ruprechticích nebo na Františkově. Město se rovněž chystá rozprodat do soukromých rukou významné plochy rekreační zeleně kolem sídliště Kunratická. Do prodeje jde rovněž budova školky v ruprechtické Věkově ulici, rozsáhlá, historická stavba za velice nízkou cenu cca 9 milionů korun. Více zde

Bod č. 34 – předkupní právo na nemovitosti Soukromé hotelové školy Hergessell
Rozsáhlé nemovitosti a pozemky se mají dostat městu zpět za jednu korunu poté, co nevyšel podnikatelský plán na soukromou hotelovou školu vysokoškolského typu Hergessell. Protože podnikatel – Vladimír Hergessell neplnil podmínky smlouvy ani nevyužil zrušení zástavního práva,vrací nyní majetek městu. Ovšem značně poškozený a ještě si nárokuje zachovat provedenou plynofikaci, kterou škola udělala na vlastní náklady, ač v době předání měly objekty zařízené centrální vytápění. Vladimír Hergessell je člen liberecké ODS, figuroval i na její kandidátce. Více zde

Bod č. 36 – rozšíření IPRM Lidové sady o další projekt na zaměstnanost
Okresní hospodářská komora chce do IPRM Lidové sady zařadit další dva projekty, které se mají zabývat zaměstnaností. Nic proti tomu, kdyby v projektových záměrech nebylo několik bodů, které vzbuzují hned na první dojem minimálně otázky. Projekt pak působí značně účelově.

Zejména počet cílové skupiny, respektive účastníků, ale i její výstupy ve formě jakéhosi osvědčení. Rovněž křečovitě působí snaha naroubovat tento projekt na Lidové sady, zejména s tím, že zóna Lidových sadů má být postižena ekonomickou krizí a ztrátou pracovních míst a projekty mají pomoci účastníkům nalézt pracovní místa právě v Lidových sadech, jako by se nejednalo o vilovou a relaxační čtvrť, ale o výrobní oblast města a kraje. Více zde

Bod č. 38 – Vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby „Centrum aktivního odpočinku“
„Centrum aktivního odpočinku“ je projekt, který má za cíl zbudovat nový vchod do ZOO na konečné tramvaje, včetně jeho zázemí a stávající vchod upravit tak, aby sloužil samotné ZOO i veřejnosti. Cena projektu je 103 milionů Kč a hradit jej z 85% bude Evropská unie.

V zadávacích podmínkách nemusí žadatelé například doložit, že disponuje personální i technickou výbavou, tak snad soutěž nevyhraje nějaká „firma na klíč“. Výběrové řízení pro město, v rámci outsourcingu, bude opět provádět společnost Compet consult, která se v minulosti ne zrovna pochvalně zapsala do liberecké historie. Například, když za „její“ zpracované výběrové řízení na nakládání s odpady získal Liberec třímilionovou pokutu od antimonopolního úřadu. Společnost pro město připravovala výběrové řízení na diskutované zakázky na stavbu lázní a bazénu nebo aktuální zakázku na stavbu kontejnerové školky v Ruprechticích. Ale možná vedení města ví, proč si povolat znovu právě tuto firmu …

Outsourcing při zadávání veřejných zakázek je podle renomovaných organizací jako je Transparency International jedním z největších rizik, při kterém dochází k účelově navýšenému čerpání veřejných prostředků. Více zde

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Včerejší zastupitelstvo se protáhlo až do půlnoci. A stačilo projednat sotva půlku bodů. Nicméně byla přijata klíčová rozhodnutí – město Liberec odsouhlasilo záměr privatizovat
Listopadové zastupitelstvo bude vyčerpávající. Jednak je na pořadu 42 bodů k jednání, ale zejména půjde o jejich důležitost. Klíčovými body bude schválení záměrů prodat
Včerejší zasedání libereckého zastupitelstva mělo třicet bodů k projednání, ale dominovaly mu ve finále jen tři. Rodiče dětí ze ZŠ Ještědská dosáhli svého a
V říjnovém zastupitelstvu bude jedním z hlavních projednávaných problémů situace kolem libereckých lázní, čerpání evropských fondů, potažmo celá nelehká ekonomická situace vůbec. Kdysi bohaté