nášLiberec

Search

Dámy mají přednost

Akce se konala v salonku hotelu Zlatý lev a pořádalo ji Forum 50%. Tato iniciativa si klade za cíl podpořit roli žen v politice. O nízkém zastoupení žen v krajské politice, ale i o názorech, zkušenostech a vizích zde v Libereckém kraji kandidujících žen přišly diskutovat zástupkyně všech stran a uskupení, které mají podle výsledků předvolebních průzkumů naději uspět v nadcházejících krajských volbách. Velkým zklamáním byla opětovná neúčast dámských jedniček za ČSSD a ODS. Zdá se, že obě dámy necítí přílišnou potřebu komunikace s voliči. O důvodech, které je vedou k odříkání účasti na podobných akcích, můžeme jen spekulovat…

Dámy diskutovaly před nečetným publikem, jehož převážnou část tvořili straničtí kolegové přítomných političek. Diskuze probíhala kultivovaně, bez vzájemného napadání a osobních invektiv. Některé z přítomných dam potvrdily svým vystupováním, že by byly skutečným obohacením pro politickou kulturu na krajském úřadě.

Škoda jen, že pro mnohou stranu jsou ženy na předních místech kandidátek, či dokonce jako stranické jedničky, pouhým marketingovým tahem v honbě za hlasy voličů.

Největším paradoxem této diskuse byla ale skutečnost, že tento názor zazněl z úst zástupkyně za ČSSD. Na dotaz z publika, zda se právě v případě Lenky Kadlecové nejedná o tento fenomén, zazněla odpověď, že zcela jistě ne. Čas vyměřený pro tuto diskuzi se bohužel naplnil a již nebyla možnost zástupkyni ČSSD položit doplňující otázku, kterou politickou stranu měla tedy při své poznámce na mysli.

Aniž bych chtěl kvality a schopnosti Lenky Kadlecové jakkoliv snižovat, či dokonce zpochybňovat, je tvrzení Romany Žatecké skutečně těžko akceptovatelné, neboť kandidátka na hejtmanku je po Martině Rosenbergové v krátké době již druhou veřejnosti prakticky neznámou tváří, která se z ničeho nic a náhle krátce před volbami vynořila z šera stranických struktur liberecké sociální demokracie.

Dalším zajímavým momentem bylo, že s výjimkou Zuzany Kocumové se všechny přítomné političky vyhnuly téměř zcela tématu korupce. Občas sice zazněla od některé z nich poznámka o nutnosti zveřejňování všech údajů a potřebě transparentnosti ve veřejné správě, vůbec se ale, nepočítáme-li místostarostku Semil, kde je vše důsledně zveřejňováno, nezdálo, že by některá z dam shledávala korupci za natolik závažnou, aby ji považovala za svoji prioritu. Je to sice smutná skutečnost, ale na druhou stranu to napovídá o směřování vedení krajského úřadu, pokud by se ta či ona politička dostala po volbách do nějaké vlivné pozice.

Ve světle působení vládnoucí koalice na krajském úřadě v posledních čtyřech letech (předražené zakázky, netransparentní a podivná výběrová řízení na miliardové zakázky atd.) je tvrzení paní Vajnerové nedávno na besedě v knihovně, že se za dobu svého působení na kraji s korupcí nesetkala, dostatečně vypovídající.
Nezbývá než vyslovit politování nad skutečností, že si regionální političky nepřišlo poslechnout více občanů, neboť poznatky z tohoto večera by jim jistě velice usnadnily rozhodnutí, komu a které politické straně dát svůj hlas…

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
Ze zprávy ČTK: Policie odložila trestní oznámení, které podal jeden z kandidátů z loňských voleb do zastupitelstva v Libereckém kraji. Tvrdil, že nedal souhlas ke své kandidatuře ani
 V podstatě by stačilo, kdybych zde odkázal na svůj nedávný příspěvek, kde jsem to nejpodstatnější k problematice letošních voleb již uvedl. Doplněno o následující
Jsem zklamaný, ano jsem velmi zklamaný z předvolebních materiálů pro krajské volby. Máme výrazně méně veselých billboardů a odhlédnu-li od Starostů, ANO a ochránců
Hejtman nezaváhal a pospíšil si. Hned při první příležitosti sdělil prostřednictvím MFDnes voličům, že kampaň Změny bude hnusná (trefně o tom píše Jan Šebelka